Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
66749

kết quả giải quyết TTHC

Ngày 19/09/2022 10:38:12

Kết quả giải quyết TTHC tháng 7

 

 UBND XÃ HOẠT GIANG

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

HỒ SƠ HÀNH CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                          Hoạt Giang, ngày 30 tháng 8 năm 2022

 

 KẾT QUẢ TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ  THÁNG 8 NĂM 2022

 

TT

Mã hồ sơ

Tên TTHC

Tên cá nhân, tổ chức

Địa chỉ, số điện thoại

Cơ quan chủ trì giải quyết

Nhận và Trả kết quả

Nhận hồ sơ

Hẹn trả kết quả

Trả kết quả

Phương thức nhận kết quả

Ký nhận

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

000.41.35.H56-220831-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

HOÀNG VĂN LONG

Vân Trụ,

UBND xã Hoạt Giang

31/08/2022

05/09/2022

31/08/2022

Trực tiếp

 

2

000.41.35.H56-220830-0004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN MINH THÀNH

Vân Hưng,

UBND xã Hoạt Giang

30/08/2022

31/08/2022

30/08/2022

Trực tiếp

 

3

000.41.35.H56-220830-0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

HOÀNG THỊ NHÀN

Vân Điền,

UBND xã Hoạt Giang

30/08/2022

31/08/2022

30/08/2022

Trực tiếp

 

4

000.41.35.H56-220830-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

HOÀNG VĂN THÙY

Vân Cẩn,

UBND xã Hoạt Giang

30/08/2022

31/08/2022

30/08/2022

Trực tiếp

 

5

000.41.35.H56-220830-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

TRẦN ĐẠI TÁ

Vân Xá,

UBND xã Hoạt Giang

30/08/2022

31/08/2022

30/08/2022

Trực tiếp

 

6

000.41.35.H56-220829-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

PHÙNG THỊ NGOAN

Vân Điền,

UBND xã Hoạt Giang

29/08/2022

30/08/2022

30/08/2022

Trực tiếp

 

7

000.41.35.H56-220829-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

VŨ VĂN TUYỂN

Trung Chính,

UBND xã Hoạt Giang

29/08/2022

30/08/2022

30/08/2022

Trực tiếp

 

8

000.41.35.H56-220826-1001

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

VŨ THỊ NGÀ

Xã Hoạt Giang, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá, 0913478469

UBND Xã Hoạt Giang

26/08/2022

31/08/2022

26/08/2022

Trực tiếp

 

9

000.41.35.H56-220826-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

TRỊNH THỊ VÂN

Vân Yên,

UBND xã Hoạt Giang

26/08/2022

29/08/2022

26/08/2022

Trực tiếp

 

10

000.41.35.H56-220826-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

PHẠM THỊ NGÂN

Vân Trụ,

UBND xã Hoạt Giang

26/08/2022

29/08/2022

26/08/2022

Trực tiếp

 

11

000.41.35.H56-220824-1001

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

LÊ THỊ HỒNG NHUNG

Xã Hoạt Giang, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá, 0913478469

UBND Xã Hoạt Giang

25/08/2022

30/08/2022

25/08/2022

Trực tiếp

 

12

000.41.35.H56-220824-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

LÊ THỊ HUỆ

Vân Xá,

UBND xã Hoạt Giang

24/08/2022

25/08/2022

24/08/2022

Trực tiếp

 

13

000.41.35.H56-220824-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN VĂN KHÁM

Vân Điền,

UBND xã Hoạt Giang

24/08/2022

25/08/2022

24/08/2022

Trực tiếp

 

14

000.41.35.H56-220822-0004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

LÊ MINH NGHIÊM

Vân Thu,

UBND xã Hoạt Giang

22/08/2022

23/08/2022

22/08/2022

Trực tiếp

 

15

000.41.35.H56-220822-0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

LÊ ĐỨC ANH

Vân Điền,

UBND xã Hoạt Giang

22/08/2022

23/08/2022

22/08/2022

Trực tiếp

 

16

000.41.35.H56-220822-1001

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯƠNG

Xã Hoạt Giang, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá, 0913478469

UBND Xã Hoạt Giang

22/08/2022

23/08/2022

22/08/2022

Trực tiếp

 

17

000.41.35.H56-220822-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

ĐINH THỊ LIÊN

Vân Cẩm,

UBND xã Hoạt Giang

22/08/2022

23/08/2022

22/08/2022

Trực tiếp

 

18

000.41.35.H56-220822-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN VĂN TUYẾN

Vân Điền,

UBND xã Hoạt Giang

22/08/2022

23/08/2022

22/08/2022

Trực tiếp

 

19

000.41.35.H56-220819-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ THANH

Vân Yên,

UBND xã Hoạt Giang

19/08/2022

22/08/2022

19/08/2022

Trực tiếp

 

20

000.41.35.H56-220818-0004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

MAI TRUNG SƠN

Vân Yên,

UBND xã Hoạt Giang

18/08/2022

19/08/2022

19/08/2022

Trực tiếp

 

21

000.41.35.H56-220818-0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ HUỆ

Vân Hưng,

UBND xã Hoạt Giang

18/08/2022

19/08/2022

19/08/2022

Trực tiếp

 

22

000.41.35.H56-220818-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN VĂN CÔNG

Vân Xá,

UBND xã Hoạt Giang

18/08/2022

19/08/2022

19/08/2022

Trực tiếp

 

23

000.41.35.H56-220818-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

LÊ THỊ THANH

Vân Cẩm,

UBND xã Hoạt Giang

18/08/2022

19/08/2022

18/08/2022

Trực tiếp

 

24

000.41.35.H56-220818-1001

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

LÊ THỊ NỤ

Xã Hoạt Giang, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá, 0913478469

UBND Xã Hoạt Giang

18/08/2022

23/08/2022

18/08/2022

Trực tiếp

 

25

000.41.35.H56-220817-1003

Thủ tục đăng ký khai sinh

MAI TRUNG HIẾU

Xã Hoạt Giang, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá, 0913478469

UBND Xã Hoạt Giang

17/08/2022

18/08/2022

17/08/2022

Trực tiếp

 

26

000.41.35.H56-220817-1004

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

PHẠM XUÂN THƯỜNG

Xã Hoạt Giang, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá, 0913478469

UBND Xã Hoạt Giang

17/08/2022

22/08/2022

17/08/2022

Trực tiếp

 

27

000.41.35.H56-220817-1001

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

PHẠM VĂN THỊNH

Vân Xá, Xã Hoạt Giang, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá, 0987274245

UBND Xã Hoạt Giang

17/08/2022

20/09/2022

23/08/2022

Trực tiếp

 

28

000.41.35.H56-220817-1002

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

ĐỖ VĂN TỚI

Vân Xá, Xã Hoạt Giang, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá, 0867966326

UBND Xã Hoạt Giang

17/08/2022

20/09/2022

23/08/2022

Trực tiếp

 

29

000.41.35.H56-220817-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

BÙI THỊ DUYÊN

Vân Thu,

UBND xã Hoạt Giang

17/08/2022

18/08/2022

17/08/2022

Trực tiếp

 

30

000.41.35.H56-220817-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

ĐỖ XUÂN HIỀN

Vân Hưng,

UBND xã Hoạt Giang

17/08/2022

18/08/2022

17/08/2022

Trực tiếp

 

31

000.41.35.H56-220815-1002

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

NGUYỄN THỊ THIÊN

Vân Cẩm, Xã Hoạt Giang, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá, 0978140289

UBND Xã Hoạt Giang

16/08/2022

19/09/2022

23/08/2022

Trực tiếp

 

32

000.41.35.H56-220816-1001

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

NGÔ VĂN THANH

Xã Hoạt Giang, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá, 0913478469

UBND Xã Hoạt Giang

16/08/2022

19/08/2022

16/08/2022

Trực tiếp

 

33

000.41.35.H56-220816-1002

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

LÊ THỊ THANH

Xã Hoạt Giang, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá, 0913478469

UBND Xã Hoạt Giang

16/08/2022

17/08/2022

16/08/2022

Trực tiếp

 

34

000.41.35.H56-220816-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ THU

Vân Yên,

UBND xã Hoạt Giang

16/08/2022

17/08/2022

16/08/2022

Trực tiếp

 

35

000.41.35.H56-220816-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN CHÍ CƯƠNG

Trung Chính,

UBND xã Hoạt Giang

16/08/2022

17/08/2022

16/08/2022

Trực tiếp

 

36

000.41.35.H56-220815-0004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

LÊ THỊ NGÀ

Vân Cẩm,

UBND xã Hoạt Giang

15/08/2022

16/08/2022

15/08/2022

Trực tiếp

 

37

000.41.35.H56-220815-1001

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

Trần Thị Lâm

Vân Cẩm, Xã Hoạt Giang, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá, 0978140289

UBND Xã Hoạt Giang

15/08/2022

16/09/2022

19/08/2022

Trực tiếp

 

38

000.41.35.H56-220815-0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ HUỆ

Vân Điền,

UBND xã Hoạt Giang

15/08/2022

16/08/2022

15/08/2022

Trực tiếp

 

39

000.41.35.H56-220815-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

LAIN THỊ NGỌC ANH

Vân Cẩm,

UBND xã Hoạt Giang

15/08/2022

16/08/2022

15/08/2022

Trực tiếp

 

40

000.41.35.H56-220815-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

LÊ THỊ HÒA

Trung Chính,

UBND xã Hoạt Giang

15/08/2022

16/08/2022

15/08/2022

Trực tiếp

 

41

000.41.35.H56-220812-1001

Thủ tục đăng ký khai tử

CHU ĐĂNG TRỌNG

Xã Hoạt Giang, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá, 0913478469

UBND Xã Hoạt Giang

15/08/2022

18/08/2022

15/08/2022

Trực tiếp

 

42

000.41.35.H56-220812-1002

Thủ tục đăng ký khai sinh

CAO QUỐC TUẤN

Xã Hoạt Giang, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá, 0913478469

UBND Xã Hoạt Giang

15/08/2022

16/08/2022

15/08/2022

Trực tiếp

 

43

000.41.35.H56-220812-0006

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

MAI THỊ THƯỜNG

Vân Điền,

UBND xã Hoạt Giang

12/08/2022

15/08/2022

12/08/2022

Trực tiếp

 

44

000.41.35.H56-220812-0005

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

CAO QUỐC TUẤN

Vân Hưng,

UBND xã Hoạt Giang

12/08/2022

15/08/2022

12/08/2022

Trực tiếp

 

45

000.41.35.H56-220812-0004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

LẠI THẾ VIÊN

Vân Cẩm,

UBND xã Hoạt Giang

12/08/2022

15/08/2022

12/08/2022

Trực tiếp

 

46

000.41.35.H56-220812-0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN VĂN LỰA

Vân Điền,

UBND xã Hoạt Giang

12/08/2022

15/08/2022

12/08/2022

Trực tiếp

 

47

000.41.35.H56-220812-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

ĐẶNG VĂN HƯNG

Vân Hưng,

UBND xã Hoạt Giang

12/08/2022

15/08/2022

12/08/2022

Trực tiếp

 

48

000.41.35.H56-220812-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

PHẠM THỊ NGA

Vân Điền,

UBND xã Hoạt Giang

12/08/2022

15/08/2022

12/08/2022

Trực tiếp

 

49

000.41.35.H56-220811-0007

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

PHẠM THỊ QUYÊN

Vân Trụ,

UBND xã Hoạt Giang

11/08/2022

12/08/2022

11/08/2022

Trực tiếp

 

50

000.41.35.H56-220811-0006

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

LÊ THỊ LAN

Vân Xá,

UBND xã Hoạt Giang

11/08/2022

12/08/2022

11/08/2022

Trực tiếp

 

51

000.41.35.H56-220811-1001

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG

Xã Hoạt Giang, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá, 0913478469

UBND Xã Hoạt Giang

11/08/2022

12/08/2022

11/08/2022

Trực tiếp

 

52

000.41.35.H56-220811-0005

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ NHẤT

Vân Hưng,

UBND xã Hoạt Giang

11/08/2022

12/08/2022

11/08/2022

Trực tiếp

 

53

000.41.35.H56-220811-0004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

PHẠM THỊ THẮM

Vân Xá,

UBND xã Hoạt Giang

11/08/2022

12/08/2022

11/08/2022

Trực tiếp

 

54

000.41.35.H56-220811-0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

ĐỖ VĂN THANH

Vân Xá,

UBND xã Hoạt Giang

11/08/2022

12/08/2022

11/08/2022

Trực tiếp

 

55

000.41.35.H56-220811-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ TUYẾT

Vân Cẩm,

UBND xã Hoạt Giang

11/08/2022

12/08/2022

11/08/2022

Trực tiếp

 

56

000.41.35.H56-220811-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

PHẠM THỊ HƯỜNG

Vân Trụ,

UBND xã Hoạt Giang

11/08/2022

12/08/2022

11/08/2022

Trực tiếp

 

57

000.41.35.H56-220810-1002

Thủ tục đăng ký khai sinh

LÊ MINH TÂN

Huyện Hà Trung, Thanh Hoá, 0968965560

UBND Xã Hoạt Giang

10/08/2022

11/08/2022

10/08/2022

Trực tiếp

 

58

000.41.35.H56-220810-1001

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

LÊ VĂN QUANG

Xã Hoạt Giang, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá, 0913478469

UBND Xã Hoạt Giang

10/08/2022

11/08/2022

10/08/2022

Trực tiếp

 

59

000.41.35.H56-220810-0007

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

TRỊNH CAO CƯỜNG

Vân Điền,

UBND xã Hoạt Giang

10/08/2022

11/08/2022

10/08/2022

Trực tiếp

 

60

000.41.35.H56-220810-0006

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

TỊNH THỊ ĐIỀU

Vân Điền,

UBND xã Hoạt Giang

10/08/2022

11/08/2022

10/08/2022

Trực tiếp

 

61

000.41.35.H56-220810-0005

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

PHẠM THỊ HỒNG

Vân Điền,

UBND xã Hoạt Giang

10/08/2022

11/08/2022

10/08/2022

Trực tiếp

 

62

000.41.35.H56-220810-0004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

LÊ VĂN ĐỊNH

Vân Thu,

UBND xã Hoạt Giang

10/08/2022

11/08/2022

10/08/2022

Trực tiếp

 

63

000.41.35.H56-220810-0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

TRẦN THỊ THAO

Trung Chính,

UBND xã Hoạt Giang

10/08/2022

11/08/2022

10/08/2022

Trực tiếp

 

64

000.41.35.H56-220810-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

VŨ XUÂN NAM

Trung Chính,

UBND xã Hoạt Giang

10/08/2022

11/08/2022

10/08/2022

Trực tiếp

 

65

000.41.35.H56-220810-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

LÊ THỊ THƠM

Vân Cẩm,

UBND xã Hoạt Giang

10/08/2022

11/08/2022

10/08/2022

Trực tiếp

 

66

000.41.35.H56-220809-0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

PHẠM THỊ KIM THANH

Vân Thu,

UBND xã Hoạt Giang

09/08/2022

10/08/2022

09/08/2022

Trực tiếp

 

67

000.41.35.H56-220809-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

Vân Yên,

UBND xã Hoạt Giang

09/08/2022

10/08/2022

09/08/2022

Trực tiếp

 

68

000.41.35.H56-220809-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

MAI XUÂN BÌNH

Vân Xá,

UBND xã Hoạt Giang

09/08/2022

10/08/2022

09/08/2022

Trực tiếp

 

69

000.41.35.H56-220808-1009

Thủ tục đăng ký khai sinh

HOÀNG NGỌC TIẾN

Xã Hoạt Giang, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá, 0987494134

UBND Xã Hoạt Giang

08/08/2022

09/08/2022

08/08/2022

Trực tiếp

 

70

000.41.35.H56-220808-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

PHẠM VĂN THÂNG

Vân Trụ,

UBND xã Hoạt Giang

08/08/2022

09/08/2022

08/08/2022

Trực tiếp

 

71

000.41.35.H56-220808-1008

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

PHẠM VĂN XUYÊN

Vân Trụ, Xã Hoạt Giang, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá, 0978140289

UBND Xã Hoạt Giang

08/08/2022

09/09/2022

11/08/2022

Trực tiếp

 

72

000.41.35.H56-220808-1002

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

Mai Văn Phước

Vân Xá, Xã Hoạt Giang, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá, 0867966326

UBND Xã Hoạt Giang

08/08/2022

09/09/2022

11/08/2022

Trực tiếp

 

73

000.41.35.H56-220808-1003

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

Nguyễn Thị Tát

Vân Xá, Xã Hoạt Giang, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá, 0987274245

UBND Xã Hoạt Giang

08/08/2022

09/09/2022

11/08/2022

Trực tiếp

 

74

000.41.35.H56-220808-1004

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

Hoàng Thị Hậu

Vân Điền, Xã Hoạt Giang, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá, 0978140289

UBND Xã Hoạt Giang

08/08/2022

09/09/2022

11/08/2022

Trực tiếp

 

75

000.41.35.H56-220808-1005

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

DƯ THỊ NHUNG

Yên giang , 0969328602

UBND Xã Hoạt Giang

08/08/2022

09/09/2022

11/08/2022

Trực tiếp

 

76

000.41.35.H56-220808-1006

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

HOÀNG VĂN HÒA

Vân Hưng, Xã Hoạt Giang, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá, 0978140289

UBND Xã Hoạt Giang

08/08/2022

09/09/2022

11/08/2022

Trực tiếp

 

77

000.41.35.H56-220808-1007

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

vân hưng, Xã Hoạt Giang, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá, 0364767227

UBND Xã Hoạt Giang

08/08/2022

09/09/2022

11/08/2022

Trực tiếp

 

78

000.41.35.H56-220808-1001

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

NGUYỄN THỊ NGOÃN

Xã Hoạt Giang, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá, 0367489787

UBND Xã Hoạt Giang

08/08/2022

09/08/2022

08/08/2022

Trực tiếp

 

79

000.41.35.H56-220808-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

TRẦN THỊ LINH NHÂM

Trường Tiểu Hoc,

UBND xã Hoạt Giang

08/08/2022

09/08/2022

08/08/2022

Trực tiếp

 

80

000.41.35.H56-220805-0009

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN VĂN KHẢM

Vân Điền,

UBND xã Hoạt Giang

05/08/2022

08/08/2022

05/08/2022

Trực tiếp

 

81

000.41.35.H56-220805-0008

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN VĂN LỰA

Vân Xá,

UBND xã Hoạt Giang

05/08/2022

08/08/2022

05/08/2022

Trực tiếp

 

82

000.41.35.H56-220805-0007

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN VĂN HÀ

Vân Điền,

UBND xã Hoạt Giang

05/08/2022

08/08/2022

05/08/2022

Trực tiếp

 

83

000.41.35.H56-220805-0006

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN VĂN TUYẾN

Vân Điền,

UBND xã Hoạt Giang

05/08/2022

08/08/2022

05/08/2022

Trực tiếp

 

84

000.41.35.H56-220805-0005

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

TỐNG THỊ TÂM

Vân Điền,

UBND xã Hoạt Giang

05/08/2022

08/08/2022

05/08/2022

Trực tiếp

 

85

000.41.35.H56-220805-0004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN VĂN HƯNG

Vân Điền,

UBND xã Hoạt Giang

05/08/2022

08/08/2022

05/08/2022

Trực tiếp

 

86

000.41.35.H56-220805-0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN VĂN HẢI

Vân Hưng,

UBND xã Hoạt Giang

05/08/2022

08/08/2022

05/08/2022

Trực tiếp

 

87

000.41.35.H56-220805-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

PHẠM THỊ HỆ

Vân Xá,

UBND xã Hoạt Giang

05/08/2022

08/08/2022

05/08/2022

Trực tiếp

 

88

000.41.35.H56-220805-1001

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

MAI THỊ TRANG

Xã Hoạt Giang, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá, 0913478469

UBND Xã Hoạt Giang

05/08/2022

08/08/2022

05/08/2022

Trực tiếp

 

89

000.41.35.H56-220805-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ THANH

Vân Hưng,

UBND xã Hoạt Giang

05/08/2022

08/08/2022

05/08/2022

Trực tiếp

 

90

000.41.35.H56-220804-1001

Thủ tục đăng ký kết hôn

NGÔ XUÂN HOÀI

Xã Hoạt Giang, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá, 0913478469

UBND Xã Hoạt Giang

04/08/2022

09/08/2022

04/08/2022

Trực tiếp

 

91

000.41.35.H56-220804-0005

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

ĐÀO THỊ THƯƠNG

Vân Thu,

UBND xã Hoạt Giang

04/08/2022

05/08/2022

04/08/2022

Trực tiếp

 

92

000.41.35.H56-220804-0004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN VĂN THƯỞNG

Vân Hưng,

UBND xã Hoạt Giang

04/08/2022

05/08/2022

04/08/2022

Trực tiếp

 

93

000.41.35.H56-220804-0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

LÊ THI XUÂN

Yên Giang,

UBND xã Hoạt Giang

04/08/2022

05/08/2022

04/08/2022

Trực tiếp

 

94

000.41.35.H56-220804-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

ĐINH THỊ MY

Vân Trụ,

UBND xã Hoạt Giang

04/08/2022

05/08/2022

04/08/2022

Trực tiếp

 

95

000.41.35.H56-220804-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

MAI THỊ XUÂN

Vân Xá,

UBND xã Hoạt Giang

04/08/2022

05/08/2022

04/08/2022

Trực tiếp

 

96

000.41.35.H56-220803-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

VŨ VĂN ĐẠO

Yên Giang,

UBND xã Hoạt Giang

03/08/2022

04/08/2022

03/08/2022

Trực tiếp

 

97

000.41.35.H56-220803-1001

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

NGUYỄN THỊ NGÂN

Xã Hoạt Giang, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá, 0913478469

UBND Xã Hoạt Giang

03/08/2022

08/08/2022

03/08/2022

Trực tiếp

 

98

000.41.35.H56-220802-1001

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

MAI THỊ HÀ

Xã Hoạt Giang, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá, 0913478469

UBND Xã Hoạt Giang

02/08/2022

05/08/2022

02/08/2022

Trực tiếp

 

99

000.41.35.H56-220802-0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

ĐẶNG VĂN KHIÊM

Vân Điền,

UBND xã Hoạt Giang

02/08/2022

03/08/2022

02/08/2022

Trực tiếp

 

100

000.41.35.H56-220802-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN VĂN TOÁN

Vân Hưng,

UBND xã Hoạt Giang

02/08/2022

03/08/2022

02/08/2022

Trực tiếp

 

101

000.41.35.H56-220802-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

VŨ THỊ THẢO

Thanh Ngoại,

UBND xã Hoạt Giang

02/08/2022

03/08/2022

02/08/2022

Trực tiếp

 

102

000.41.35.H56-220801-0007

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

MAI VĂN BÌNH

Thanh Ngoại,

UBND xã Hoạt Giang

01/08/2022

02/08/2022

01/08/2022

Trực tiếp

 

103

000.41.35.H56-220801-0006

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

LÊ ĐỨC MẠNH

Vân Hưng,

UBND xã Hoạt Giang

01/08/2022

02/08/2022

01/08/2022

Trực tiếp

 

104

000.41.35.H56-220801-0005

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

LẠI THỊ CẨM VÂN

Vân Cẩm,

UBND xã Hoạt Giang

01/08/2022

02/08/2022

01/08/2022

Trực tiếp

 

105

000.41.35.H56-220801-0004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

PHẠM THỊ LAN

Vân Cẩm,

UBND xã Hoạt Giang

01/08/2022

02/08/2022

01/08/2022

Trực tiếp

 

106

000.41.35.H56-220729-1002

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

LÊ VĂN ĐẠI

Xã Hoạt Giang, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá, 0913478469

UBND Xã Hoạt Giang

01/08/2022

04/08/2022

01/08/2022

Trực tiếp

 

107

000.41.35.H56-220801-1001

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

NGÔ VĂN LƯƠNG

Xã Hoạt Giang, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá, 0913478469

UBND Xã Hoạt Giang

01/08/2022

02/08/2022

01/08/2022

Trực tiếp

 

108

000.41.35.H56-220801-0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGÔ THI PHỚN

Vân Thu,

UBND xã Hoạt Giang

01/08/2022

02/08/2022

01/08/2022

Trực tiếp

 

109

000.41.35.H56-220801-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

TR HÙNG ĐỨC

Thanh Ngoại,

UBND xã Hoạt Giang

01/08/2022

02/08/2022

01/08/2022

Trực tiếp

 

110

000.41.35.H56-220801-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

LÊ THỊ THÚY

Trường Trung Hoc,

UBND xã Hoạt Giang

01/08/2022

02/08/2022

01/08/2022

Trực tiếp

 

 

 

Tổ trưởng tổ một cửa

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ

Trương Văn Thế

 

kết quả giải quyết TTHC

Đăng lúc: 19/09/2022 10:38:12 (GMT+7)

Kết quả giải quyết TTHC tháng 7

 

 UBND XÃ HOẠT GIANG

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

HỒ SƠ HÀNH CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                          Hoạt Giang, ngày 30 tháng 8 năm 2022

 

 KẾT QUẢ TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ  THÁNG 8 NĂM 2022

 

TT

Mã hồ sơ

Tên TTHC

Tên cá nhân, tổ chức

Địa chỉ, số điện thoại

Cơ quan chủ trì giải quyết

Nhận và Trả kết quả

Nhận hồ sơ

Hẹn trả kết quả

Trả kết quả

Phương thức nhận kết quả

Ký nhận

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

000.41.35.H56-220831-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

HOÀNG VĂN LONG

Vân Trụ,

UBND xã Hoạt Giang

31/08/2022

05/09/2022

31/08/2022

Trực tiếp

 

2

000.41.35.H56-220830-0004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN MINH THÀNH

Vân Hưng,

UBND xã Hoạt Giang

30/08/2022

31/08/2022

30/08/2022

Trực tiếp

 

3

000.41.35.H56-220830-0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

HOÀNG THỊ NHÀN

Vân Điền,

UBND xã Hoạt Giang

30/08/2022

31/08/2022

30/08/2022

Trực tiếp

 

4

000.41.35.H56-220830-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

HOÀNG VĂN THÙY

Vân Cẩn,

UBND xã Hoạt Giang

30/08/2022

31/08/2022

30/08/2022

Trực tiếp

 

5

000.41.35.H56-220830-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

TRẦN ĐẠI TÁ

Vân Xá,

UBND xã Hoạt Giang

30/08/2022

31/08/2022

30/08/2022

Trực tiếp

 

6

000.41.35.H56-220829-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

PHÙNG THỊ NGOAN

Vân Điền,

UBND xã Hoạt Giang

29/08/2022

30/08/2022

30/08/2022

Trực tiếp

 

7

000.41.35.H56-220829-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

VŨ VĂN TUYỂN

Trung Chính,

UBND xã Hoạt Giang

29/08/2022

30/08/2022

30/08/2022

Trực tiếp

 

8

000.41.35.H56-220826-1001

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

VŨ THỊ NGÀ

Xã Hoạt Giang, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá, 0913478469

UBND Xã Hoạt Giang

26/08/2022

31/08/2022

26/08/2022

Trực tiếp

 

9

000.41.35.H56-220826-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

TRỊNH THỊ VÂN

Vân Yên,

UBND xã Hoạt Giang

26/08/2022

29/08/2022

26/08/2022

Trực tiếp

 

10

000.41.35.H56-220826-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

PHẠM THỊ NGÂN

Vân Trụ,

UBND xã Hoạt Giang

26/08/2022

29/08/2022

26/08/2022

Trực tiếp

 

11

000.41.35.H56-220824-1001

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

LÊ THỊ HỒNG NHUNG

Xã Hoạt Giang, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá, 0913478469

UBND Xã Hoạt Giang

25/08/2022

30/08/2022

25/08/2022

Trực tiếp

 

12

000.41.35.H56-220824-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

LÊ THỊ HUỆ

Vân Xá,

UBND xã Hoạt Giang

24/08/2022

25/08/2022

24/08/2022

Trực tiếp

 

13

000.41.35.H56-220824-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN VĂN KHÁM

Vân Điền,

UBND xã Hoạt Giang

24/08/2022

25/08/2022

24/08/2022

Trực tiếp

 

14

000.41.35.H56-220822-0004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

LÊ MINH NGHIÊM

Vân Thu,

UBND xã Hoạt Giang

22/08/2022

23/08/2022

22/08/2022

Trực tiếp

 

15

000.41.35.H56-220822-0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

LÊ ĐỨC ANH

Vân Điền,

UBND xã Hoạt Giang

22/08/2022

23/08/2022

22/08/2022

Trực tiếp

 

16

000.41.35.H56-220822-1001

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯƠNG

Xã Hoạt Giang, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá, 0913478469

UBND Xã Hoạt Giang

22/08/2022

23/08/2022

22/08/2022

Trực tiếp

 

17

000.41.35.H56-220822-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

ĐINH THỊ LIÊN

Vân Cẩm,

UBND xã Hoạt Giang

22/08/2022

23/08/2022

22/08/2022

Trực tiếp

 

18

000.41.35.H56-220822-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN VĂN TUYẾN

Vân Điền,

UBND xã Hoạt Giang

22/08/2022

23/08/2022

22/08/2022

Trực tiếp

 

19

000.41.35.H56-220819-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ THANH

Vân Yên,

UBND xã Hoạt Giang

19/08/2022

22/08/2022

19/08/2022

Trực tiếp

 

20

000.41.35.H56-220818-0004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

MAI TRUNG SƠN

Vân Yên,

UBND xã Hoạt Giang

18/08/2022

19/08/2022

19/08/2022

Trực tiếp

 

21

000.41.35.H56-220818-0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ HUỆ

Vân Hưng,

UBND xã Hoạt Giang

18/08/2022

19/08/2022

19/08/2022

Trực tiếp

 

22

000.41.35.H56-220818-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN VĂN CÔNG

Vân Xá,

UBND xã Hoạt Giang

18/08/2022

19/08/2022

19/08/2022

Trực tiếp

 

23

000.41.35.H56-220818-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

LÊ THỊ THANH

Vân Cẩm,

UBND xã Hoạt Giang

18/08/2022

19/08/2022

18/08/2022

Trực tiếp

 

24

000.41.35.H56-220818-1001

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

LÊ THỊ NỤ

Xã Hoạt Giang, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá, 0913478469

UBND Xã Hoạt Giang

18/08/2022

23/08/2022

18/08/2022

Trực tiếp

 

25

000.41.35.H56-220817-1003

Thủ tục đăng ký khai sinh

MAI TRUNG HIẾU

Xã Hoạt Giang, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá, 0913478469

UBND Xã Hoạt Giang

17/08/2022

18/08/2022

17/08/2022

Trực tiếp

 

26

000.41.35.H56-220817-1004

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

PHẠM XUÂN THƯỜNG

Xã Hoạt Giang, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá, 0913478469

UBND Xã Hoạt Giang

17/08/2022

22/08/2022

17/08/2022

Trực tiếp

 

27

000.41.35.H56-220817-1001

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

PHẠM VĂN THỊNH

Vân Xá, Xã Hoạt Giang, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá, 0987274245

UBND Xã Hoạt Giang

17/08/2022

20/09/2022

23/08/2022

Trực tiếp

 

28

000.41.35.H56-220817-1002

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

ĐỖ VĂN TỚI

Vân Xá, Xã Hoạt Giang, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá, 0867966326

UBND Xã Hoạt Giang

17/08/2022

20/09/2022

23/08/2022

Trực tiếp

 

29

000.41.35.H56-220817-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

BÙI THỊ DUYÊN

Vân Thu,

UBND xã Hoạt Giang

17/08/2022

18/08/2022

17/08/2022

Trực tiếp

 

30

000.41.35.H56-220817-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

ĐỖ XUÂN HIỀN

Vân Hưng,

UBND xã Hoạt Giang

17/08/2022

18/08/2022

17/08/2022

Trực tiếp

 

31

000.41.35.H56-220815-1002

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

NGUYỄN THỊ THIÊN

Vân Cẩm, Xã Hoạt Giang, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá, 0978140289

UBND Xã Hoạt Giang

16/08/2022

19/09/2022

23/08/2022

Trực tiếp

 

32

000.41.35.H56-220816-1001

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

NGÔ VĂN THANH

Xã Hoạt Giang, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá, 0913478469

UBND Xã Hoạt Giang

16/08/2022

19/08/2022

16/08/2022

Trực tiếp

 

33

000.41.35.H56-220816-1002

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

LÊ THỊ THANH

Xã Hoạt Giang, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá, 0913478469

UBND Xã Hoạt Giang

16/08/2022

17/08/2022

16/08/2022

Trực tiếp

 

34

000.41.35.H56-220816-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ THU

Vân Yên,

UBND xã Hoạt Giang

16/08/2022

17/08/2022

16/08/2022

Trực tiếp

 

35

000.41.35.H56-220816-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN CHÍ CƯƠNG

Trung Chính,

UBND xã Hoạt Giang

16/08/2022

17/08/2022

16/08/2022

Trực tiếp

 

36

000.41.35.H56-220815-0004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

LÊ THỊ NGÀ

Vân Cẩm,

UBND xã Hoạt Giang

15/08/2022

16/08/2022

15/08/2022

Trực tiếp

 

37

000.41.35.H56-220815-1001

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

Trần Thị Lâm

Vân Cẩm, Xã Hoạt Giang, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá, 0978140289

UBND Xã Hoạt Giang

15/08/2022

16/09/2022

19/08/2022

Trực tiếp

 

38

000.41.35.H56-220815-0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ HUỆ

Vân Điền,

UBND xã Hoạt Giang

15/08/2022

16/08/2022

15/08/2022

Trực tiếp

 

39

000.41.35.H56-220815-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

LAIN THỊ NGỌC ANH

Vân Cẩm,

UBND xã Hoạt Giang

15/08/2022

16/08/2022

15/08/2022

Trực tiếp

 

40

000.41.35.H56-220815-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

LÊ THỊ HÒA

Trung Chính,

UBND xã Hoạt Giang

15/08/2022

16/08/2022

15/08/2022

Trực tiếp

 

41

000.41.35.H56-220812-1001

Thủ tục đăng ký khai tử

CHU ĐĂNG TRỌNG

Xã Hoạt Giang, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá, 0913478469

UBND Xã Hoạt Giang

15/08/2022

18/08/2022

15/08/2022

Trực tiếp

 

42

000.41.35.H56-220812-1002

Thủ tục đăng ký khai sinh

CAO QUỐC TUẤN

Xã Hoạt Giang, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá, 0913478469

UBND Xã Hoạt Giang

15/08/2022

16/08/2022

15/08/2022

Trực tiếp

 

43

000.41.35.H56-220812-0006

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

MAI THỊ THƯỜNG

Vân Điền,

UBND xã Hoạt Giang

12/08/2022

15/08/2022

12/08/2022

Trực tiếp

 

44

000.41.35.H56-220812-0005

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

CAO QUỐC TUẤN

Vân Hưng,

UBND xã Hoạt Giang

12/08/2022

15/08/2022

12/08/2022

Trực tiếp

 

45

000.41.35.H56-220812-0004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

LẠI THẾ VIÊN

Vân Cẩm,

UBND xã Hoạt Giang

12/08/2022

15/08/2022

12/08/2022

Trực tiếp

 

46

000.41.35.H56-220812-0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN VĂN LỰA

Vân Điền,

UBND xã Hoạt Giang

12/08/2022

15/08/2022

12/08/2022

Trực tiếp

 

47

000.41.35.H56-220812-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

ĐẶNG VĂN HƯNG

Vân Hưng,

UBND xã Hoạt Giang

12/08/2022

15/08/2022

12/08/2022

Trực tiếp

 

48

000.41.35.H56-220812-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

PHẠM THỊ NGA

Vân Điền,

UBND xã Hoạt Giang

12/08/2022

15/08/2022

12/08/2022

Trực tiếp

 

49

000.41.35.H56-220811-0007

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

PHẠM THỊ QUYÊN

Vân Trụ,

UBND xã Hoạt Giang

11/08/2022

12/08/2022

11/08/2022

Trực tiếp

 

50

000.41.35.H56-220811-0006

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

LÊ THỊ LAN

Vân Xá,

UBND xã Hoạt Giang

11/08/2022

12/08/2022

11/08/2022

Trực tiếp

 

51

000.41.35.H56-220811-1001

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG

Xã Hoạt Giang, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá, 0913478469

UBND Xã Hoạt Giang

11/08/2022

12/08/2022

11/08/2022

Trực tiếp

 

52

000.41.35.H56-220811-0005

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ NHẤT

Vân Hưng,

UBND xã Hoạt Giang

11/08/2022

12/08/2022

11/08/2022

Trực tiếp

 

53

000.41.35.H56-220811-0004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

PHẠM THỊ THẮM

Vân Xá,

UBND xã Hoạt Giang

11/08/2022

12/08/2022

11/08/2022

Trực tiếp

 

54

000.41.35.H56-220811-0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

ĐỖ VĂN THANH

Vân Xá,

UBND xã Hoạt Giang

11/08/2022

12/08/2022

11/08/2022

Trực tiếp

 

55

000.41.35.H56-220811-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ TUYẾT

Vân Cẩm,

UBND xã Hoạt Giang

11/08/2022

12/08/2022

11/08/2022

Trực tiếp

 

56

000.41.35.H56-220811-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

PHẠM THỊ HƯỜNG

Vân Trụ,

UBND xã Hoạt Giang

11/08/2022

12/08/2022

11/08/2022

Trực tiếp

 

57

000.41.35.H56-220810-1002

Thủ tục đăng ký khai sinh

LÊ MINH TÂN

Huyện Hà Trung, Thanh Hoá, 0968965560

UBND Xã Hoạt Giang

10/08/2022

11/08/2022

10/08/2022

Trực tiếp

 

58

000.41.35.H56-220810-1001

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

LÊ VĂN QUANG

Xã Hoạt Giang, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá, 0913478469

UBND Xã Hoạt Giang

10/08/2022

11/08/2022

10/08/2022

Trực tiếp

 

59

000.41.35.H56-220810-0007

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

TRỊNH CAO CƯỜNG

Vân Điền,

UBND xã Hoạt Giang

10/08/2022

11/08/2022

10/08/2022

Trực tiếp

 

60

000.41.35.H56-220810-0006

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

TỊNH THỊ ĐIỀU

Vân Điền,

UBND xã Hoạt Giang

10/08/2022

11/08/2022

10/08/2022

Trực tiếp

 

61

000.41.35.H56-220810-0005

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

PHẠM THỊ HỒNG

Vân Điền,

UBND xã Hoạt Giang

10/08/2022

11/08/2022

10/08/2022

Trực tiếp

 

62

000.41.35.H56-220810-0004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

LÊ VĂN ĐỊNH

Vân Thu,

UBND xã Hoạt Giang

10/08/2022

11/08/2022

10/08/2022

Trực tiếp

 

63

000.41.35.H56-220810-0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

TRẦN THỊ THAO

Trung Chính,

UBND xã Hoạt Giang

10/08/2022

11/08/2022

10/08/2022

Trực tiếp

 

64

000.41.35.H56-220810-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

VŨ XUÂN NAM

Trung Chính,

UBND xã Hoạt Giang

10/08/2022

11/08/2022

10/08/2022

Trực tiếp

 

65

000.41.35.H56-220810-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

LÊ THỊ THƠM

Vân Cẩm,

UBND xã Hoạt Giang

10/08/2022

11/08/2022

10/08/2022

Trực tiếp

 

66

000.41.35.H56-220809-0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

PHẠM THỊ KIM THANH

Vân Thu,

UBND xã Hoạt Giang

09/08/2022

10/08/2022

09/08/2022

Trực tiếp

 

67

000.41.35.H56-220809-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

Vân Yên,

UBND xã Hoạt Giang

09/08/2022

10/08/2022

09/08/2022

Trực tiếp

 

68

000.41.35.H56-220809-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

MAI XUÂN BÌNH

Vân Xá,

UBND xã Hoạt Giang

09/08/2022

10/08/2022

09/08/2022

Trực tiếp

 

69

000.41.35.H56-220808-1009

Thủ tục đăng ký khai sinh

HOÀNG NGỌC TIẾN

Xã Hoạt Giang, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá, 0987494134

UBND Xã Hoạt Giang

08/08/2022

09/08/2022

08/08/2022

Trực tiếp

 

70

000.41.35.H56-220808-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

PHẠM VĂN THÂNG

Vân Trụ,

UBND xã Hoạt Giang

08/08/2022

09/08/2022

08/08/2022

Trực tiếp

 

71

000.41.35.H56-220808-1008

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

PHẠM VĂN XUYÊN

Vân Trụ, Xã Hoạt Giang, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá, 0978140289

UBND Xã Hoạt Giang

08/08/2022

09/09/2022

11/08/2022

Trực tiếp

 

72

000.41.35.H56-220808-1002

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

Mai Văn Phước

Vân Xá, Xã Hoạt Giang, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá, 0867966326

UBND Xã Hoạt Giang

08/08/2022

09/09/2022

11/08/2022

Trực tiếp

 

73

000.41.35.H56-220808-1003

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

Nguyễn Thị Tát

Vân Xá, Xã Hoạt Giang, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá, 0987274245

UBND Xã Hoạt Giang

08/08/2022

09/09/2022

11/08/2022

Trực tiếp

 

74

000.41.35.H56-220808-1004

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

Hoàng Thị Hậu

Vân Điền, Xã Hoạt Giang, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá, 0978140289

UBND Xã Hoạt Giang

08/08/2022

09/09/2022

11/08/2022

Trực tiếp

 

75

000.41.35.H56-220808-1005

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

DƯ THỊ NHUNG

Yên giang , 0969328602

UBND Xã Hoạt Giang

08/08/2022

09/09/2022

11/08/2022

Trực tiếp

 

76

000.41.35.H56-220808-1006

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

HOÀNG VĂN HÒA

Vân Hưng, Xã Hoạt Giang, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá, 0978140289

UBND Xã Hoạt Giang

08/08/2022

09/09/2022

11/08/2022

Trực tiếp

 

77

000.41.35.H56-220808-1007

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

vân hưng, Xã Hoạt Giang, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá, 0364767227

UBND Xã Hoạt Giang

08/08/2022

09/09/2022

11/08/2022

Trực tiếp

 

78

000.41.35.H56-220808-1001

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

NGUYỄN THỊ NGOÃN

Xã Hoạt Giang, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá, 0367489787

UBND Xã Hoạt Giang

08/08/2022

09/08/2022

08/08/2022

Trực tiếp

 

79

000.41.35.H56-220808-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

TRẦN THỊ LINH NHÂM

Trường Tiểu Hoc,

UBND xã Hoạt Giang

08/08/2022

09/08/2022

08/08/2022

Trực tiếp

 

80

000.41.35.H56-220805-0009

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN VĂN KHẢM

Vân Điền,

UBND xã Hoạt Giang

05/08/2022

08/08/2022

05/08/2022

Trực tiếp

 

81

000.41.35.H56-220805-0008

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN VĂN LỰA

Vân Xá,

UBND xã Hoạt Giang

05/08/2022

08/08/2022

05/08/2022

Trực tiếp

 

82

000.41.35.H56-220805-0007

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN VĂN HÀ

Vân Điền,

UBND xã Hoạt Giang

05/08/2022

08/08/2022

05/08/2022

Trực tiếp

 

83

000.41.35.H56-220805-0006

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN VĂN TUYẾN

Vân Điền,

UBND xã Hoạt Giang

05/08/2022

08/08/2022

05/08/2022

Trực tiếp

 

84

000.41.35.H56-220805-0005

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

TỐNG THỊ TÂM

Vân Điền,

UBND xã Hoạt Giang

05/08/2022

08/08/2022

05/08/2022

Trực tiếp

 

85

000.41.35.H56-220805-0004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN VĂN HƯNG

Vân Điền,

UBND xã Hoạt Giang

05/08/2022

08/08/2022

05/08/2022

Trực tiếp

 

86

000.41.35.H56-220805-0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN VĂN HẢI

Vân Hưng,

UBND xã Hoạt Giang

05/08/2022

08/08/2022

05/08/2022

Trực tiếp

 

87

000.41.35.H56-220805-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

PHẠM THỊ HỆ

Vân Xá,

UBND xã Hoạt Giang

05/08/2022

08/08/2022

05/08/2022

Trực tiếp

 

88

000.41.35.H56-220805-1001

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

MAI THỊ TRANG

Xã Hoạt Giang, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá, 0913478469

UBND Xã Hoạt Giang

05/08/2022

08/08/2022

05/08/2022

Trực tiếp

 

89

000.41.35.H56-220805-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ THANH

Vân Hưng,

UBND xã Hoạt Giang

05/08/2022

08/08/2022

05/08/2022

Trực tiếp

 

90

000.41.35.H56-220804-1001

Thủ tục đăng ký kết hôn

NGÔ XUÂN HOÀI

Xã Hoạt Giang, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá, 0913478469

UBND Xã Hoạt Giang

04/08/2022

09/08/2022

04/08/2022

Trực tiếp

 

91

000.41.35.H56-220804-0005

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

ĐÀO THỊ THƯƠNG

Vân Thu,

UBND xã Hoạt Giang

04/08/2022

05/08/2022

04/08/2022

Trực tiếp

 

92

000.41.35.H56-220804-0004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN VĂN THƯỞNG

Vân Hưng,

UBND xã Hoạt Giang

04/08/2022

05/08/2022

04/08/2022

Trực tiếp

 

93

000.41.35.H56-220804-0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

LÊ THI XUÂN

Yên Giang,

UBND xã Hoạt Giang

04/08/2022

05/08/2022

04/08/2022

Trực tiếp

 

94

000.41.35.H56-220804-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

ĐINH THỊ MY

Vân Trụ,

UBND xã Hoạt Giang

04/08/2022

05/08/2022

04/08/2022

Trực tiếp

 

95

000.41.35.H56-220804-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

MAI THỊ XUÂN

Vân Xá,

UBND xã Hoạt Giang

04/08/2022

05/08/2022

04/08/2022

Trực tiếp

 

96

000.41.35.H56-220803-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

VŨ VĂN ĐẠO

Yên Giang,

UBND xã Hoạt Giang

03/08/2022

04/08/2022

03/08/2022

Trực tiếp

 

97

000.41.35.H56-220803-1001

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

NGUYỄN THỊ NGÂN

Xã Hoạt Giang, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá, 0913478469

UBND Xã Hoạt Giang

03/08/2022

08/08/2022

03/08/2022

Trực tiếp

 

98

000.41.35.H56-220802-1001

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

MAI THỊ HÀ

Xã Hoạt Giang, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá, 0913478469

UBND Xã Hoạt Giang

02/08/2022

05/08/2022

02/08/2022

Trực tiếp

 

99

000.41.35.H56-220802-0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

ĐẶNG VĂN KHIÊM

Vân Điền,

UBND xã Hoạt Giang

02/08/2022

03/08/2022

02/08/2022

Trực tiếp

 

100

000.41.35.H56-220802-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN VĂN TOÁN

Vân Hưng,

UBND xã Hoạt Giang

02/08/2022

03/08/2022

02/08/2022

Trực tiếp

 

101

000.41.35.H56-220802-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

VŨ THỊ THẢO

Thanh Ngoại,

UBND xã Hoạt Giang

02/08/2022

03/08/2022

02/08/2022

Trực tiếp

 

102

000.41.35.H56-220801-0007

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

MAI VĂN BÌNH

Thanh Ngoại,

UBND xã Hoạt Giang

01/08/2022

02/08/2022

01/08/2022

Trực tiếp

 

103

000.41.35.H56-220801-0006

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

LÊ ĐỨC MẠNH

Vân Hưng,

UBND xã Hoạt Giang

01/08/2022

02/08/2022

01/08/2022

Trực tiếp

 

104

000.41.35.H56-220801-0005

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

LẠI THỊ CẨM VÂN

Vân Cẩm,

UBND xã Hoạt Giang

01/08/2022

02/08/2022

01/08/2022

Trực tiếp

 

105

000.41.35.H56-220801-0004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

PHẠM THỊ LAN

Vân Cẩm,

UBND xã Hoạt Giang

01/08/2022

02/08/2022

01/08/2022

Trực tiếp

 

106

000.41.35.H56-220729-1002

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

LÊ VĂN ĐẠI

Xã Hoạt Giang, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá, 0913478469

UBND Xã Hoạt Giang

01/08/2022

04/08/2022

01/08/2022

Trực tiếp

 

107

000.41.35.H56-220801-1001

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

NGÔ VĂN LƯƠNG

Xã Hoạt Giang, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá, 0913478469

UBND Xã Hoạt Giang

01/08/2022

02/08/2022

01/08/2022

Trực tiếp

 

108

000.41.35.H56-220801-0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGÔ THI PHỚN

Vân Thu,

UBND xã Hoạt Giang

01/08/2022

02/08/2022

01/08/2022

Trực tiếp

 

109

000.41.35.H56-220801-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

TR HÙNG ĐỨC

Thanh Ngoại,

UBND xã Hoạt Giang

01/08/2022

02/08/2022

01/08/2022

Trực tiếp

 

110

000.41.35.H56-220801-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

LÊ THỊ THÚY

Trường Trung Hoc,

UBND xã Hoạt Giang

01/08/2022

02/08/2022

01/08/2022

Trực tiếp

 

 

 

Tổ trưởng tổ một cửa

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ

Trương Văn Thế