Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
66749

HĐND xã Hà Vân khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ 4

Ngày 18/01/2018 09:09:27

Ngày 12/1/2018, HĐND xã Hà Vân tổ chức kỳ họp thứ 4, H ĐND khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021, dự có đồng chí Hoàng Văn Long- Phó Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí là đại biểu HĐND huyện được bầu tại khu vực, đại diện các ban ngành đoàn thể huyện, lãnh đạo Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể xã, các ông, bà là đại biểu HĐND xã.


Toàn cảnh kỳ họp

Tại Kỳ họp các đại biểu đã được nghe UBND xã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Theo đó, ngay từ đầu năm UBND xã đã tập trung triển khai giao chỉ tiêu kế hoạch và các chính sách cho các thôn, cùng với phát động phong trào thi đua sản xuất nên cơ bản các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên các lĩnh vực đều đạt và vượt. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh phát triển theo hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát huy thế mạnh từng vùng. Tổng sản lượng lương thực 3.683 tấn, thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng/người/năm, thành lập 1 doanh nghiệp mới… Xây dựng  thôn kiểu mẫu được chú trọng, quan tâm. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ trong năm đã giải quyết việc làm mới cho 100 người, trong đó xuất khẩu lao động 10 người; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,75% vuợt KH; các chương trình mục tiêu về y tế, chính sách an sinh xã hội luôn được quan tâm thực hiện tốt, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững và ổn định.


Chủ tọa kỳ họp

Kỳ họp HĐND xã đã xem xét thông qua các báo cáo, tờ trình gồm: Báo cáo công tác lãnh đạo, điều hành của UBND xã năm 2017; Báo cáo kết quả thu-chi ngân sách địa phương, sử dụng nguồn dự phòng ngân sách huyện năm 2017, Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND năm 2017, phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2018; Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 3 HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021; tờ trình về dự toán kinh phí hoạt động của HĐND năm 2018; Thông báo của Ủy ban MTTQ xã về công tác Mặt trận tham gia xây dựng, củng cố chính quyền và những kiến nghị, đề xuất với HĐND, UBND xã...

Phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp, Hoàng Văn Long-Phó Chủ tịch HĐND huyện đã biểu dương những kết quả mà xã Hà Vân đã đạt được trên các lĩnh vực KT-XH-QPAN trong năm qua. Đồng thời, đề nghị xã tiếp tục lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH-QPAN năm 2018.

Chiều cùng ngày, kỳ họp thứ 4, HĐND xã Hà Vân cũng đã dành thời gian để các đại biểu thảo luận đưa ra các giải pháp về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương trong năm 2018; Tiếp thu một số ý kiến đề nghị của đại biểu về các chính sách an sinh xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, kênh mương, quản lý chợ…

Tại Kỳ họp, Thường trực HĐND xã đã thông qua tờ trình về việc thôi cho làm nhiệm vụ ĐB HĐND xã, tờ trình phê duyệt chương trình giám sát năm 2018 của thường trực HĐND xã; tờ trình về việc đề nghị thông qua chương trình kỳ họp thường lệ năm 2018 và các tờ trình của UBND xã. Hội nghị đã biểu quyết thông qua các tờ trình và quyết nghị các nội dung kỳ họp.

HĐND xã Hà Vân khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ 4

Đăng lúc: 18/01/2018 09:09:27 (GMT+7)

Ngày 12/1/2018, HĐND xã Hà Vân tổ chức kỳ họp thứ 4, H ĐND khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021, dự có đồng chí Hoàng Văn Long- Phó Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí là đại biểu HĐND huyện được bầu tại khu vực, đại diện các ban ngành đoàn thể huyện, lãnh đạo Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể xã, các ông, bà là đại biểu HĐND xã.


Toàn cảnh kỳ họp

Tại Kỳ họp các đại biểu đã được nghe UBND xã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Theo đó, ngay từ đầu năm UBND xã đã tập trung triển khai giao chỉ tiêu kế hoạch và các chính sách cho các thôn, cùng với phát động phong trào thi đua sản xuất nên cơ bản các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên các lĩnh vực đều đạt và vượt. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh phát triển theo hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát huy thế mạnh từng vùng. Tổng sản lượng lương thực 3.683 tấn, thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng/người/năm, thành lập 1 doanh nghiệp mới… Xây dựng  thôn kiểu mẫu được chú trọng, quan tâm. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ trong năm đã giải quyết việc làm mới cho 100 người, trong đó xuất khẩu lao động 10 người; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,75% vuợt KH; các chương trình mục tiêu về y tế, chính sách an sinh xã hội luôn được quan tâm thực hiện tốt, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững và ổn định.


Chủ tọa kỳ họp

Kỳ họp HĐND xã đã xem xét thông qua các báo cáo, tờ trình gồm: Báo cáo công tác lãnh đạo, điều hành của UBND xã năm 2017; Báo cáo kết quả thu-chi ngân sách địa phương, sử dụng nguồn dự phòng ngân sách huyện năm 2017, Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND năm 2017, phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2018; Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 3 HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021; tờ trình về dự toán kinh phí hoạt động của HĐND năm 2018; Thông báo của Ủy ban MTTQ xã về công tác Mặt trận tham gia xây dựng, củng cố chính quyền và những kiến nghị, đề xuất với HĐND, UBND xã...

Phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp, Hoàng Văn Long-Phó Chủ tịch HĐND huyện đã biểu dương những kết quả mà xã Hà Vân đã đạt được trên các lĩnh vực KT-XH-QPAN trong năm qua. Đồng thời, đề nghị xã tiếp tục lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH-QPAN năm 2018.

Chiều cùng ngày, kỳ họp thứ 4, HĐND xã Hà Vân cũng đã dành thời gian để các đại biểu thảo luận đưa ra các giải pháp về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương trong năm 2018; Tiếp thu một số ý kiến đề nghị của đại biểu về các chính sách an sinh xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, kênh mương, quản lý chợ…

Tại Kỳ họp, Thường trực HĐND xã đã thông qua tờ trình về việc thôi cho làm nhiệm vụ ĐB HĐND xã, tờ trình phê duyệt chương trình giám sát năm 2018 của thường trực HĐND xã; tờ trình về việc đề nghị thông qua chương trình kỳ họp thường lệ năm 2018 và các tờ trình của UBND xã. Hội nghị đã biểu quyết thông qua các tờ trình và quyết nghị các nội dung kỳ họp.