Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
66749

Nội quy tiếp công dân tại UBND xã Hoạt Giang

Ngày 28/08/2019 10:52:02

NỘI QUY TIẾP CÔNG DÂN

TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HOẠT GIANG

 

*ĐỐI VỚI CÁN BỘ TIẾP CÔNG DÂN

- Tự giới thiệu họ, tên, chức vụ để công dân biết, chỉ tiếp công dân tại công sở trong giờ làm việc theo quy định.

- Ghi chép nội dung coogn dân trình bày, tiếp nhận việc thuộc thẩm quyền giải quyết. Nếu việc không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn cho công dân đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

- Từ chối không tiếp những người: Tâm thần hoặc mắc các bệnh về thể chất hoặc dùng các chất kích thích mà không làm chủ được bản thân hoặc có vi phạm các quy định về tiếp công dân.

- Yêu cầu công dân xuất trình giấy tờ tùy thân trình bày nội dung KN, TC và cung cấp các tài liệu chứng cứ liên quan đến việc Kn, TC.

*ĐỐI VỚI CÔNG DÂN

- Xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền). Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy tiếp công dân và hướng dẫn của cán bộ tiếp công dân.

- Trình bày trung thực, đầy đủ sự việc, cung cấp các tài liệu liên quan đến KN, TC, khi có yêu cầu phải ký xác nhận.

- Nếu người khiếu nại, tố cáo cùng một nội dung, thì phải cử một đại diện trình bày với cán bộ tiếp công dân.

- Nếu có nhiều người đến phòng tiếp dân với nội dung khác nhau, thì được tiếp lần lượt từng người một.

- Không gây mất trật tự, đi lại lộn xộn trong khu vực nơi tiếp công dân, và trụ sở cơ quan nơi có phòng tiếp công dân.

- Không được đem vũ khí, các chất dễ cháy, nổ, chất độc, các đồ, vật gây mất vệ sinh … vào phòng tiếp công dân, không được sử dụng máy ghi âm, ghi hình khi chưa được cán bộ tiếp công dân cho phép.

*LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

Thời gian tiếp công dân thường xuyên vào các ngày, giờ làm việc theo quy định. Chủ tịch UBND tiếp công dân 1 tuần 2 buổi vào thứ 3 và thứ 5 hàng tuần.

  

Nội quy tiếp công dân tại UBND xã Hoạt Giang

Đăng lúc: 28/08/2019 10:52:02 (GMT+7)

NỘI QUY TIẾP CÔNG DÂN

TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HOẠT GIANG

 

*ĐỐI VỚI CÁN BỘ TIẾP CÔNG DÂN

- Tự giới thiệu họ, tên, chức vụ để công dân biết, chỉ tiếp công dân tại công sở trong giờ làm việc theo quy định.

- Ghi chép nội dung coogn dân trình bày, tiếp nhận việc thuộc thẩm quyền giải quyết. Nếu việc không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn cho công dân đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

- Từ chối không tiếp những người: Tâm thần hoặc mắc các bệnh về thể chất hoặc dùng các chất kích thích mà không làm chủ được bản thân hoặc có vi phạm các quy định về tiếp công dân.

- Yêu cầu công dân xuất trình giấy tờ tùy thân trình bày nội dung KN, TC và cung cấp các tài liệu chứng cứ liên quan đến việc Kn, TC.

*ĐỐI VỚI CÔNG DÂN

- Xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền). Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy tiếp công dân và hướng dẫn của cán bộ tiếp công dân.

- Trình bày trung thực, đầy đủ sự việc, cung cấp các tài liệu liên quan đến KN, TC, khi có yêu cầu phải ký xác nhận.

- Nếu người khiếu nại, tố cáo cùng một nội dung, thì phải cử một đại diện trình bày với cán bộ tiếp công dân.

- Nếu có nhiều người đến phòng tiếp dân với nội dung khác nhau, thì được tiếp lần lượt từng người một.

- Không gây mất trật tự, đi lại lộn xộn trong khu vực nơi tiếp công dân, và trụ sở cơ quan nơi có phòng tiếp công dân.

- Không được đem vũ khí, các chất dễ cháy, nổ, chất độc, các đồ, vật gây mất vệ sinh … vào phòng tiếp công dân, không được sử dụng máy ghi âm, ghi hình khi chưa được cán bộ tiếp công dân cho phép.

*LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

Thời gian tiếp công dân thường xuyên vào các ngày, giờ làm việc theo quy định. Chủ tịch UBND tiếp công dân 1 tuần 2 buổi vào thứ 3 và thứ 5 hàng tuần.