Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
66749
cải cách hành chính

cải cách hành chính

Thực hiện Công văn số 547/ UBND -VP ngày 01 tháng 3 năm 2023 của UBND huyện Hà Trung về việc thực hiện báo cáo KSTTHC tại cấp xã trên hệ thống thông tư báo cáo của Văn phòng Chính phủ. Ủy ban nhân dân xã Hoạt Giang báo cáo kết quả thực hiện quý 2 năm 2023.

cải cách hành chính

Thực hiện Công văn số 547/ UBND -VP ngày 01 tháng 3 năm 2023 của UBND huyện Hà Trung về việc thực hiện báo cáo KSTTHC tại cấp xã trên hệ thống thông tư báo cáo của Văn phòng Chính phủ. Ủy ban nhân dân xã Hoạt Giang báo cáo kết quả thực hiện quý 2 năm 2023.

Đăng lúc 4 tháng trước · 0 lượt xem

kế hoạch cải cách hành chính

Ngay từ đầu năm, UBND xã đã tổ chức quán triệt, phổ biến, triển khai kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, các văn bản của Trung ương về công tác CCHC đến toàn thể cán bộ, công chức và nhân dân trong xã. Chỉ đạo cho các bộ phận chuyên môn triển khai thực hiện, bám sát nội dung để hoàn thành tốt công tác Cải cách hành chính năm 2023.

Đăng lúc 4 tháng trước · 0 lượt xem

Kết quả giải guyết TTHC; cắt giảm thời gian giải quyết TTHC

Kết quả giải quyết TTHC, cắt giảm thời gian giải quyết TTHC

Đăng lúc 3 năm trước · 141 lượt xem

Kết quả giải quyết TTHC tháng 2 năm 2021

Kết quả giải quyết TTHC tháng 02 năm 2021

Đăng lúc 3 năm trước · 163 lượt xem
Đăng lúc 3 năm trước · 162 lượt xem

Kết quả giải quyết TTHC

Kết quả giải quyết TTHC tháng 1 năm 2021

Đăng lúc 3 năm trước · 187 lượt xem

niêm yết công khai kết quả giải quyết TTHC

Niêm yết công khai kết quả giải quyết TTHC

Đăng lúc 3 năm trước · 195 lượt xem

thủ tục hành chính

công khai kết quả giải quyết TTHC

Đăng lúc 3 năm trước · 210 lượt xem

Danh mục TTHC liên thông

Danh mục TTHC liên thông

Đăng lúc 3 năm trước · 190 lượt xem

Kết quả giải quyết TTHC tháng 11 năm 2020

Kết quả giải quyết TTHC tháng 11 năm 2020

Đăng lúc 3 năm trước · 177 lượt xem