Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
66749

cải cách hành chính

Ngày 08/12/2023 14:28:35

Thực hiện Công văn số 547/ UBND -VP ngày 01 tháng 3 năm 2023 của UBND huyện Hà Trung về việc thực hiện báo cáo KSTTHC tại cấp xã trên hệ thống thông tư báo cáo của Văn phòng Chính phủ. Ủy ban nhân dân xã Hoạt Giang báo cáo kết quả thực hiện quý 2 năm 2023.

  

 

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 Công khai thủ tục hành chính

Thực hiện công khai 100% các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết còn hiệu lực và các Quy trình nội bộ trên Cổng thông tin điện tử của (Hoatgiang.hatrung.thanhhoa.gov.vn). Công khai tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết.

  Thủ tục hành chính sau khi có Quyết định công bố của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, UBND đã chỉ đạo Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thực hiện niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận và trả hồ sơ theo quy định, đồng thời đăng tải trên Cổng thông tin điện tử xã, để công khai giải quyết, tại địa chỉ sau: https://hoatgiang.hatrung.thanhhoa.gov.vn.

 Thực hiện công khai 249/249 thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa, tỷ lệ đạt 100%. Công khai đầy đủ bộ phận cấu thành TTHC, thành phần hồ sơ, địa chỉ, dễ tiếp cận, dễ khai thác, dễ tra cứu.
3.1.1.KE-HOACH-KIEM-SOAT-TTHC-NAM-2023.pdf

cải cách hành chính

Đăng lúc: 08/12/2023 14:28:35 (GMT+7)

Thực hiện Công văn số 547/ UBND -VP ngày 01 tháng 3 năm 2023 của UBND huyện Hà Trung về việc thực hiện báo cáo KSTTHC tại cấp xã trên hệ thống thông tư báo cáo của Văn phòng Chính phủ. Ủy ban nhân dân xã Hoạt Giang báo cáo kết quả thực hiện quý 2 năm 2023.

  

 

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 Công khai thủ tục hành chính

Thực hiện công khai 100% các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết còn hiệu lực và các Quy trình nội bộ trên Cổng thông tin điện tử của (Hoatgiang.hatrung.thanhhoa.gov.vn). Công khai tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết.

  Thủ tục hành chính sau khi có Quyết định công bố của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, UBND đã chỉ đạo Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thực hiện niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận và trả hồ sơ theo quy định, đồng thời đăng tải trên Cổng thông tin điện tử xã, để công khai giải quyết, tại địa chỉ sau: https://hoatgiang.hatrung.thanhhoa.gov.vn.

 Thực hiện công khai 249/249 thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa, tỷ lệ đạt 100%. Công khai đầy đủ bộ phận cấu thành TTHC, thành phần hồ sơ, địa chỉ, dễ tiếp cận, dễ khai thác, dễ tra cứu.
3.1.1.KE-HOACH-KIEM-SOAT-TTHC-NAM-2023.pdf