Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
66749

niêm yết công khai kết quả giải quyết TTHC

Ngày 20/01/2021 08:25:42

Niêm yết công khai kết quả giải quyết TTHC

 

 UBND XÃ HOẠT GIANG

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

HỒ SƠ HÀNH CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                       Hoạt Giang, ngày 01 tháng 01 năm 2020

 

 Danh sách niêm yết

Kết quả tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả xã Hoạt Giang tháng 12 năm 2020

TT

Mã hồ sơ

Tên TTHC

Tên cá nhân, tổ chức

Địa chỉ, số điện thoại

Cơ quan chủ trì giải quyết

Nhận và Trả kết quả

Nhận hồ sơ

Hẹn trả kết quả

Trả kết quả

Phương thức nhận kết quả

Ký nhận

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

000.41.35.H56-201229-0002

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

nguyễn thị thanh

vân điền,

UBND xã Hoạt Giang

29/12/2020

01/01/2021

 29/12/2020

Trực tiếp

 

2

000.41.35.H56-201229-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

nguyễn thị hột

trường mầm non,

UBND xã Hoạt Giang

29/12/2020

30/12/2020

 29/12/2020

Trực tiếp

 

3

000.41.35.H56-201228-0019

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

phạm thị hà

trường mầm non,

UBND xã Hoạt Giang

28/12/2020

29/12/2020

 28/12/2020

Trực tiếp

 

4

000.41.35.H56-201228-0018

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

nguyễn thị lê

trường mầm no,

UBND xã Hoạt Giang

28/12/2020

29/12/2020

 28/12/2020

Trực tiếp

 

5

000.41.35.H56-201228-0017

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

vũ thị hải

trường mầm non,

UBND xã Hoạt Giang

28/12/2020

29/12/2020

 28/12/2020

Trực tiếp

 

6

000.41.35.H56-201228-0016

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

nguyễn thị ngọc

vân hưng,

UBND xã Hoạt Giang

28/12/2020

29/12/2020

 28/12/2020

Trực tiếp

 

7

000.41.35.H56-201228-0015

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

phạm thị hiền

mầm non,

UBND xã Hoạt Giang

28/12/2020

29/12/2020

 28/12/2020

Trực tiếp

 

8

000.41.35.H56-201228-0014

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

nguyễn thị hợt

tròng mầm non,

UBND xã Hoạt Giang

28/12/2020

29/12/2020

 28/12/2020

Trực tiếp

 

9

000.41.35.H56-201228-0013

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

mai thị lan anh

trường mam non,

UBND xã Hoạt Giang

28/12/2020

29/12/2020

 28/12/2020

Trực tiếp

 

10

000.41.35.H56-201228-0012

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

lê thị hiền

trường mầm non,

UBND xã Hoạt Giang

28/12/2020

29/12/2020

 28/12/2020

Trực tiếp

 

11

000.41.35.H56-201228-0011

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

Mai Văn lập

Vân Xá - Hoạt Giang,

UBND xã Hoạt Giang

28/12/2020

15/02/2021

 28/12/2020

Trực tiếp

 

12

000.41.35.H56-201228-0010

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

Hoàng Thị Dĩu

Vân Điền - Hoạt Giang,

UBND xã Hoạt Giang

28/12/2020

15/02/2021

 31/12/2020

Trực tiếp

 

13

000.41.35.H56-201228-0009

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

Mai Văn Hoạt

,

UBND xã Hoạt Giang

28/12/2020

15/02/2021

 31/12/2020

Trực tiếp

 

14

000.41.35.H56-201228-0008

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

Mai Thị Ngọ

Vân Cẩm - Hoạt Giang,

UBND xã Hoạt Giang

28/12/2020

15/02/2021

 31/12/2020

Trực tiếp

 

15

000.41.35.H56-201228-0007

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

Lê Thị Lụng

Vân Hưng - Hoạt Giang,

UBND xã Hoạt Giang

28/12/2020

15/02/2021

 31/12/2020

Trực tiếp

 

16

000.41.35.H56-201228-0006

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

Vũ Văn Xuân

Trung Chính -Hoạt giang,

UBND xã Hoạt Giang

28/12/2020

15/02/2021

 28/12/2020

Trực tiếp

 

17

000.41.35.H56-201228-0005

Hỗ trợ chi phí, khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (đối với các đối tượng mà thân nhân được hưởng chính sách hỗ trợ từ nguồn kinh phí giao cho địa phương quản lý)

Trương Đức Hồng

Yên Giang -Hoạt Giang,

UBND xã Hoạt Giang

28/12/2020

12/01/2021

 28/12/2020

Trực tiếp

 

18

000.41.35.H56-201228-0004

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

Mai văn Kiên

Vân Thu - Hoạt Giang,

UBND xã Hoạt Giang

28/12/2020

15/02/2021

 31/12/2020

Trực tiếp

 

19

000.41.35.H56-201228-0003

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

Mai Văn Thớm

Vân Xá - Hoạt Giang,

UBND xã Hoạt Giang

28/12/2020

04/02/2021

 18/01/2021

Trực tiếp

 

20

000.41.35.H56-201228-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN VAN MINH

VÂN TRỤ,

UBND xã Hoạt Giang

28/12/2020

29/12/2020

 28/12/2020

Trực tiếp

 

21

000.41.35.H56-201228-0001

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

trương hải vân

trung chính,

UBND xã Hoạt Giang

28/12/2020

31/12/2020

 28/12/2020

Trực tiếp

 

22

000.41.35.H56-201225-0005

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

nguyen thi giang

van dien,

UBND xã Hoạt Giang

25/12/2020

28/12/2020

 28/12/2020

Trực tiếp

 

23

000.41.35.H56-201225-0004

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

mai thi thuy long

van thu,

UBND xã Hoạt Giang

25/12/2020

30/12/2020

 25/12/2020

Trực tiếp

 

24

000.41.35.H56-201225-0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

dang thi hang

van xa,

UBND xã Hoạt Giang

25/12/2020

28/12/2020

 25/12/2020

Trực tiếp

 

25

000.41.35.H56-201225-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

nguyễn văn hậu

,

UBND xã Hoạt Giang

25/12/2020

28/12/2020

 25/12/2020

Trực tiếp

 

26

000.41.35.H56-201225-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

mai xuân phùng

vân thu,

UBND xã Hoạt Giang

25/12/2020

28/12/2020

 25/12/2020

Trực tiếp

 

27

000.41.35.H56-201223-0003

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

LE VAN HÀ

vâN điền,

UBND xã Hoạt Giang

23/12/2020

08/01/2021

 24/12/2020

Trực tiếp

 

28

000.41.35.H56-201223-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

MAI VĂN PHƯỜNG

VÂN XÁ,

UBND xã Hoạt Giang

23/12/2020

24/12/2020

 23/12/2020

Trực tiếp

 

29

000.41.35.H56-201223-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

trần thị hương

vâ điền,

UBND xã Hoạt Giang

23/12/2020

24/12/2020

 23/12/2020

Trực tiếp

 

30

000.41.35.H56-201222-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

vũ thị hồng nhung

vân điền,

UBND xã Hoạt Giang

22/12/2020

23/12/2020

 23/12/2020

Trực tiếp

 

31

000.41.35.H56-201222-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

nguyễn thị dung

thanh ngoại,

UBND xã Hoạt Giang

22/12/2020

23/12/2020

 23/12/2020

Trực tiếp

 

32

000.41.35.H56-201221-0004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

nguyen anh hung

yen giang,

UBND xã Hoạt Giang

21/12/2020

22/12/2020

 21/12/2020

Trực tiếp

 

33

000.41.35.H56-201221-0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

dang viet hung

van hung,

UBND xã Hoạt Giang

21/12/2020

22/12/2020

 21/12/2020

Trực tiếp

 

34

000.41.35.H56-201221-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

duong thi ngoc

van cam,

UBND xã Hoạt Giang

21/12/2020

22/12/2020

 21/12/2020

Trực tiếp

 

35

000.41.35.H56-201221-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

pham trung thuong

van tru,

UBND xã Hoạt Giang

21/12/2020

22/12/2020

 21/12/2020

Trực tiếp

 

36

000.41.35.H56-201218-0001

Thủ tục Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

test thu phí hoạt giang

Đống Đa - Hà Nội, 0367019970

UBND xã Hoạt Giang

18/12/2020

23/12/2020

 04/01/2021

Trực tiếp

 

37

000.41.35.H56-201214-0004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

lê van sơn

yên giang,

UBND xã Hoạt Giang

14/12/2020

15/12/2020

 15/12/2020

Trực tiếp

 

38

000.41.35.H56-201214-0003

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

đặng thị lan

vân yên,

UBND xã Hoạt Giang

14/12/2020

17/12/2020

 15/12/2020

Trực tiếp

 

39

000.41.35.H56-201214-0002

Thủ tục đăng ký khai tử

trần văn thắng

yên giang,

UBND xã Hoạt Giang

14/12/2020

17/12/2020

 15/12/2020

Trực tiếp

 

40

000.41.35.H56-201214-0001

Thủ tục đăng ký khai tử

trần văn tháng

yên giang,

UBND xã Hoạt Giang

14/12/2020

17/12/2020

 15/12/2020

Trực tiếp

 

41

000.41.35.H56-201209-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

lê trần đông

,

UBND xã Hoạt Giang

09/12/2020

10/12/2020

 09/12/2020

Trực tiếp

 

42

000.41.35.H56-201208-0003

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

nguyễn van hung

Thôn Vân Điền, xã Hoạt Giang, Hà Trung,

UBND xã Hoạt Giang

08/12/2020

15/12/2020

 09/12/2020

Trực tiếp

 

43

000.41.35.H56-201208-0002

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

Lê Trần Đông

Thôn Vân Điền, xã Hoạt Giang, Hà Trung,

UBND xã Hoạt Giang

08/12/2020

09/12/2020

 09/12/2020

Trực tiếp

 

44

000.41.35.H56-201208-0001

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

mai thị lư

thôn vân xá,

UBND xã Hoạt Giang

08/12/2020

11/12/2020

 09/12/2020

Trực tiếp

 

45

000.41.35.H56-201207-0004

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

Tống Thị Hồng Thanh

Vân Thu - Hoạt Giang,

UBND xã Hoạt Giang

07/12/2020

14/01/2021

 25/12/2020

Trực tiếp

 

46

000.41.35.H56-201207-0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

vũ truongf giang

thanh ngoại,

UBND xã Hoạt Giang

07/12/2020

08/12/2020

 08/12/2020

Trực tiếp

 

47

000.41.35.H56-201207-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

vũ văn chuân

thanh ngoại,

UBND xã Hoạt Giang

07/12/2020

08/12/2020

 07/12/2020

Trực tiếp

 

48

000.41.35.H56-201207-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

ngô đình hoàng

vân hung,

UBND xã Hoạt Giang

07/12/2020

08/12/2020

 07/12/2020

Trực tiếp

 

49

000.41.35.H56-201204-0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

nguyễn van hung

vân điền,

UBND xã Hoạt Giang

04/12/2020

07/12/2020

 04/12/2020

Trực tiếp

 

50

000.41.35.H56-201204-0002

Đăng ký lại khai tử

hoàng văn klong

thôn vân Yên,

UBND xã Hoạt Giang

04/12/2020

11/12/2020

 04/12/2020

Trực tiếp

 

51

000.41.35.H56-201204-0001

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

vũ văn hùng

thôn vân yên, xã Hoạt Giang,

UBND xã Hoạt Giang

04/12/2020

09/12/2020

 04/12/2020

Trực tiếp

 

52

000.41.35.H56-201202-0001

Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

Vũ Văn Dũng

Yên Giang - Hoạt Giang,

UBND xã Hoạt Giang

02/12/2020

06/01/2021

 03/12/2020

Trực tiếp

 

53

000.41.35.H56-201201-0006

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ LINH

VÂN TRỤ,

UBND xã Hoạt Giang

01/12/2020

02/12/2020

 01/12/2020

Trực tiếp

 

54

000.41.35.H56-201201-0005

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

phạm văn việt

thôn vân thu,

UBND xã Hoạt Giang

01/12/2020

02/12/2020

 01/12/2020

Trực tiếp

 

55

000.41.35.H56-201201-0004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

nguyễn văn tân

thanh ngoại,

UBND xã Hoạt Giang

01/12/2020

02/12/2020

 01/12/2020

Trực tiếp

 

56

000.41.35.H56-201201-0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

bùi thị hà

vân xá,

UBND xã Hoạt Giang

01/12/2020

02/12/2020

 01/12/2020

Trực tiếp

 

57

000.41.35.H56-201201-0002

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

phạm văn việt

thôn vân thu,

UBND xã Hoạt Giang

01/12/2020

02/12/2020

 01/12/2020

Trực tiếp

 

58

000.41.35.H56-201201-0001

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Ngô Anh Báo

Thôn Van Thu,

UBND xã Hoạt Giang

01/12/2020

04/12/2020

 01/12/2020

Trực tiếp

 

 

niêm yết công khai kết quả giải quyết TTHC

Đăng lúc: 20/01/2021 08:25:42 (GMT+7)

Niêm yết công khai kết quả giải quyết TTHC

 

 UBND XÃ HOẠT GIANG

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

HỒ SƠ HÀNH CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                       Hoạt Giang, ngày 01 tháng 01 năm 2020

 

 Danh sách niêm yết

Kết quả tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả xã Hoạt Giang tháng 12 năm 2020

TT

Mã hồ sơ

Tên TTHC

Tên cá nhân, tổ chức

Địa chỉ, số điện thoại

Cơ quan chủ trì giải quyết

Nhận và Trả kết quả

Nhận hồ sơ

Hẹn trả kết quả

Trả kết quả

Phương thức nhận kết quả

Ký nhận

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

000.41.35.H56-201229-0002

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

nguyễn thị thanh

vân điền,

UBND xã Hoạt Giang

29/12/2020

01/01/2021

 29/12/2020

Trực tiếp

 

2

000.41.35.H56-201229-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

nguyễn thị hột

trường mầm non,

UBND xã Hoạt Giang

29/12/2020

30/12/2020

 29/12/2020

Trực tiếp

 

3

000.41.35.H56-201228-0019

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

phạm thị hà

trường mầm non,

UBND xã Hoạt Giang

28/12/2020

29/12/2020

 28/12/2020

Trực tiếp

 

4

000.41.35.H56-201228-0018

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

nguyễn thị lê

trường mầm no,

UBND xã Hoạt Giang

28/12/2020

29/12/2020

 28/12/2020

Trực tiếp

 

5

000.41.35.H56-201228-0017

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

vũ thị hải

trường mầm non,

UBND xã Hoạt Giang

28/12/2020

29/12/2020

 28/12/2020

Trực tiếp

 

6

000.41.35.H56-201228-0016

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

nguyễn thị ngọc

vân hưng,

UBND xã Hoạt Giang

28/12/2020

29/12/2020

 28/12/2020

Trực tiếp

 

7

000.41.35.H56-201228-0015

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

phạm thị hiền

mầm non,

UBND xã Hoạt Giang

28/12/2020

29/12/2020

 28/12/2020

Trực tiếp

 

8

000.41.35.H56-201228-0014

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

nguyễn thị hợt

tròng mầm non,

UBND xã Hoạt Giang

28/12/2020

29/12/2020

 28/12/2020

Trực tiếp

 

9

000.41.35.H56-201228-0013

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

mai thị lan anh

trường mam non,

UBND xã Hoạt Giang

28/12/2020

29/12/2020

 28/12/2020

Trực tiếp

 

10

000.41.35.H56-201228-0012

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

lê thị hiền

trường mầm non,

UBND xã Hoạt Giang

28/12/2020

29/12/2020

 28/12/2020

Trực tiếp

 

11

000.41.35.H56-201228-0011

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

Mai Văn lập

Vân Xá - Hoạt Giang,

UBND xã Hoạt Giang

28/12/2020

15/02/2021

 28/12/2020

Trực tiếp

 

12

000.41.35.H56-201228-0010

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

Hoàng Thị Dĩu

Vân Điền - Hoạt Giang,

UBND xã Hoạt Giang

28/12/2020

15/02/2021

 31/12/2020

Trực tiếp

 

13

000.41.35.H56-201228-0009

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

Mai Văn Hoạt

,

UBND xã Hoạt Giang

28/12/2020

15/02/2021

 31/12/2020

Trực tiếp

 

14

000.41.35.H56-201228-0008

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

Mai Thị Ngọ

Vân Cẩm - Hoạt Giang,

UBND xã Hoạt Giang

28/12/2020

15/02/2021

 31/12/2020

Trực tiếp

 

15

000.41.35.H56-201228-0007

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

Lê Thị Lụng

Vân Hưng - Hoạt Giang,

UBND xã Hoạt Giang

28/12/2020

15/02/2021

 31/12/2020

Trực tiếp

 

16

000.41.35.H56-201228-0006

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

Vũ Văn Xuân

Trung Chính -Hoạt giang,

UBND xã Hoạt Giang

28/12/2020

15/02/2021

 28/12/2020

Trực tiếp

 

17

000.41.35.H56-201228-0005

Hỗ trợ chi phí, khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (đối với các đối tượng mà thân nhân được hưởng chính sách hỗ trợ từ nguồn kinh phí giao cho địa phương quản lý)

Trương Đức Hồng

Yên Giang -Hoạt Giang,

UBND xã Hoạt Giang

28/12/2020

12/01/2021

 28/12/2020

Trực tiếp

 

18

000.41.35.H56-201228-0004

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

Mai văn Kiên

Vân Thu - Hoạt Giang,

UBND xã Hoạt Giang

28/12/2020

15/02/2021

 31/12/2020

Trực tiếp

 

19

000.41.35.H56-201228-0003

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

Mai Văn Thớm

Vân Xá - Hoạt Giang,

UBND xã Hoạt Giang

28/12/2020

04/02/2021

 18/01/2021

Trực tiếp

 

20

000.41.35.H56-201228-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN VAN MINH

VÂN TRỤ,

UBND xã Hoạt Giang

28/12/2020

29/12/2020

 28/12/2020

Trực tiếp

 

21

000.41.35.H56-201228-0001

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

trương hải vân

trung chính,

UBND xã Hoạt Giang

28/12/2020

31/12/2020

 28/12/2020

Trực tiếp

 

22

000.41.35.H56-201225-0005

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

nguyen thi giang

van dien,

UBND xã Hoạt Giang

25/12/2020

28/12/2020

 28/12/2020

Trực tiếp

 

23

000.41.35.H56-201225-0004

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

mai thi thuy long

van thu,

UBND xã Hoạt Giang

25/12/2020

30/12/2020

 25/12/2020

Trực tiếp

 

24

000.41.35.H56-201225-0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

dang thi hang

van xa,

UBND xã Hoạt Giang

25/12/2020

28/12/2020

 25/12/2020

Trực tiếp

 

25

000.41.35.H56-201225-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

nguyễn văn hậu

,

UBND xã Hoạt Giang

25/12/2020

28/12/2020

 25/12/2020

Trực tiếp

 

26

000.41.35.H56-201225-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

mai xuân phùng

vân thu,

UBND xã Hoạt Giang

25/12/2020

28/12/2020

 25/12/2020

Trực tiếp

 

27

000.41.35.H56-201223-0003

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

LE VAN HÀ

vâN điền,

UBND xã Hoạt Giang

23/12/2020

08/01/2021

 24/12/2020

Trực tiếp

 

28

000.41.35.H56-201223-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

MAI VĂN PHƯỜNG

VÂN XÁ,

UBND xã Hoạt Giang

23/12/2020

24/12/2020

 23/12/2020

Trực tiếp

 

29

000.41.35.H56-201223-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

trần thị hương

vâ điền,

UBND xã Hoạt Giang

23/12/2020

24/12/2020

 23/12/2020

Trực tiếp

 

30

000.41.35.H56-201222-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

vũ thị hồng nhung

vân điền,

UBND xã Hoạt Giang

22/12/2020

23/12/2020

 23/12/2020

Trực tiếp

 

31

000.41.35.H56-201222-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

nguyễn thị dung

thanh ngoại,

UBND xã Hoạt Giang

22/12/2020

23/12/2020

 23/12/2020

Trực tiếp

 

32

000.41.35.H56-201221-0004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

nguyen anh hung

yen giang,

UBND xã Hoạt Giang

21/12/2020

22/12/2020

 21/12/2020

Trực tiếp

 

33

000.41.35.H56-201221-0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

dang viet hung

van hung,

UBND xã Hoạt Giang

21/12/2020

22/12/2020

 21/12/2020

Trực tiếp

 

34

000.41.35.H56-201221-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

duong thi ngoc

van cam,

UBND xã Hoạt Giang

21/12/2020

22/12/2020

 21/12/2020

Trực tiếp

 

35

000.41.35.H56-201221-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

pham trung thuong

van tru,

UBND xã Hoạt Giang

21/12/2020

22/12/2020

 21/12/2020

Trực tiếp

 

36

000.41.35.H56-201218-0001

Thủ tục Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

test thu phí hoạt giang

Đống Đa - Hà Nội, 0367019970

UBND xã Hoạt Giang

18/12/2020

23/12/2020

 04/01/2021

Trực tiếp

 

37

000.41.35.H56-201214-0004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

lê van sơn

yên giang,

UBND xã Hoạt Giang

14/12/2020

15/12/2020

 15/12/2020

Trực tiếp

 

38

000.41.35.H56-201214-0003

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

đặng thị lan

vân yên,

UBND xã Hoạt Giang

14/12/2020

17/12/2020

 15/12/2020

Trực tiếp

 

39

000.41.35.H56-201214-0002

Thủ tục đăng ký khai tử

trần văn thắng

yên giang,

UBND xã Hoạt Giang

14/12/2020

17/12/2020

 15/12/2020

Trực tiếp

 

40

000.41.35.H56-201214-0001

Thủ tục đăng ký khai tử

trần văn tháng

yên giang,

UBND xã Hoạt Giang

14/12/2020

17/12/2020

 15/12/2020

Trực tiếp

 

41

000.41.35.H56-201209-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

lê trần đông

,

UBND xã Hoạt Giang

09/12/2020

10/12/2020

 09/12/2020

Trực tiếp

 

42

000.41.35.H56-201208-0003

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

nguyễn van hung

Thôn Vân Điền, xã Hoạt Giang, Hà Trung,

UBND xã Hoạt Giang

08/12/2020

15/12/2020

 09/12/2020

Trực tiếp

 

43

000.41.35.H56-201208-0002

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

Lê Trần Đông

Thôn Vân Điền, xã Hoạt Giang, Hà Trung,

UBND xã Hoạt Giang

08/12/2020

09/12/2020

 09/12/2020

Trực tiếp

 

44

000.41.35.H56-201208-0001

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

mai thị lư

thôn vân xá,

UBND xã Hoạt Giang

08/12/2020

11/12/2020

 09/12/2020

Trực tiếp

 

45

000.41.35.H56-201207-0004

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

Tống Thị Hồng Thanh

Vân Thu - Hoạt Giang,

UBND xã Hoạt Giang

07/12/2020

14/01/2021

 25/12/2020

Trực tiếp

 

46

000.41.35.H56-201207-0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

vũ truongf giang

thanh ngoại,

UBND xã Hoạt Giang

07/12/2020

08/12/2020

 08/12/2020

Trực tiếp

 

47

000.41.35.H56-201207-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

vũ văn chuân

thanh ngoại,

UBND xã Hoạt Giang

07/12/2020

08/12/2020

 07/12/2020

Trực tiếp

 

48

000.41.35.H56-201207-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

ngô đình hoàng

vân hung,

UBND xã Hoạt Giang

07/12/2020

08/12/2020

 07/12/2020

Trực tiếp

 

49

000.41.35.H56-201204-0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

nguyễn van hung

vân điền,

UBND xã Hoạt Giang

04/12/2020

07/12/2020

 04/12/2020

Trực tiếp

 

50

000.41.35.H56-201204-0002

Đăng ký lại khai tử

hoàng văn klong

thôn vân Yên,

UBND xã Hoạt Giang

04/12/2020

11/12/2020

 04/12/2020

Trực tiếp

 

51

000.41.35.H56-201204-0001

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

vũ văn hùng

thôn vân yên, xã Hoạt Giang,

UBND xã Hoạt Giang

04/12/2020

09/12/2020

 04/12/2020

Trực tiếp

 

52

000.41.35.H56-201202-0001

Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

Vũ Văn Dũng

Yên Giang - Hoạt Giang,

UBND xã Hoạt Giang

02/12/2020

06/01/2021

 03/12/2020

Trực tiếp

 

53

000.41.35.H56-201201-0006

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ LINH

VÂN TRỤ,

UBND xã Hoạt Giang

01/12/2020

02/12/2020

 01/12/2020

Trực tiếp

 

54

000.41.35.H56-201201-0005

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

phạm văn việt

thôn vân thu,

UBND xã Hoạt Giang

01/12/2020

02/12/2020

 01/12/2020

Trực tiếp

 

55

000.41.35.H56-201201-0004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

nguyễn văn tân

thanh ngoại,

UBND xã Hoạt Giang

01/12/2020

02/12/2020

 01/12/2020

Trực tiếp

 

56

000.41.35.H56-201201-0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

bùi thị hà

vân xá,

UBND xã Hoạt Giang

01/12/2020

02/12/2020

 01/12/2020

Trực tiếp

 

57

000.41.35.H56-201201-0002

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

phạm văn việt

thôn vân thu,

UBND xã Hoạt Giang

01/12/2020

02/12/2020

 01/12/2020

Trực tiếp

 

58

000.41.35.H56-201201-0001

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Ngô Anh Báo

Thôn Van Thu,

UBND xã Hoạt Giang

01/12/2020

04/12/2020

 01/12/2020

Trực tiếp