Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
66749

Danh sách số điện thoại cán bộ Xã Hà Vân

Ngày 28/12/2017 10:09:18

Danh sách số điện thoại cán bộ Xã Hà Vân

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số Điện Thoại

1

Hoàng Nguyên Giáp

BT – ĐU, CTHĐND

0947.165.289

2

Nguyễn Văn Thức

PBT – ĐU

0947.406.434

3

Mai Thị Thắm

VP – ĐU

0974.569.288

4

Mai Thị Huyền

PCT – HĐND

0978.028.279

5

Phạm Minh Đức

CT – UBND

0911.267.960

6

Nguyễn Văn Vinh

PCT – UBND

0949.194.132

7

Lê Văn Quang

CT – MTTQ

012941786.678

8

Phạm Trọng Tài

PCT - MTTQ

01669684635

9

Ngô Văn Tuy

CT – HND

0983263613

10

Nguyễn Văn Hiện

PCT – HND (kiêm thú y)

0914.340.553

11

Lê Thị Hằng

CT – HPN xã

01684247173

12

Phạm Thị Lý

PCT - HPN

0918.878.562

13

Lê Thị Hoàn

BT đoàn xã

0166.616.52.05

14

Hoàng Ngọc Tôn

PBT – Đoàn xã

01686648812

15

Phạm Quang Đô

CT – HCCB

0943.931.138

16

Nguyễn Ngọc Ngữ

PCT - HCCB

0902021484

17

Nguyễn Hồng Quảng

CHT QS

0974936727

18

Lê Trần Đông

CHP BCH Quân sự xã

 

19

Nguyễn Văn Hân

Trưởng công an

01249548688

20

Lê Văn Phái

Trưởng công an

0168.680.90.14

21

Nguyễn Mạnh Hà

Phó công an xã

 

22

Phạm Xuân Quyền

CCVH – XH

01254778568

23

Mai Đức Khang

Chuyên trách VH

0165.750.68.47

24

Đặng Văn Huấn

Đài truyền thanh

0983.582.336

25

Nguyễn Văn Lượng

CCVH – XH

0979.886.256

26

Mai Thị Thanh

VP – TK

0918324402

27

Chu Thị Phượng

VP - TK

01256224868

28

Lý Thị Ngọc Lan

CCĐC - XD

0127.277.06.86

29

Nguyễn Thị Thúy Ngân

CCĐC – NN&MT

0166.384.62.84

30

Đặng Văn Khương

TP –HT

0947809222

31

Bùi Thanh Tùng

CCTC - KT

0947.974.111

32

Nguyễn Văn Nhu

Thủ Quỹ

01642879525

33

Hoàng Ngọc Điệp

Dân số xã

0985.055.149

34

Nguyễn Thanh Trà

Khuyến nông

 

35

Lại Thế Ưu

GĐ HTX

01657419034

36

Nguyễn Văn Thanh

HTX

01665420264

37

Mai Tất Thành

HTX

0911170222

38

Lê Văn Nụ

CT - HNCT

 

39

Nguyễn Thị Quế

CT – HCTĐ

0163.267.98.02

40

Nguyễn  Văn Tung

CT – NNCĐ da cam

 

41

Phạm Ngọc Viễn

CT – HTNXP

01273878908

42

Ngô Hữu Phước

CT - HKH

01655936365

43

Hoàng Ngọc Tình

CT - HLV

0987494134

44

Phạm Thị Liên

CT – HNKT & TMC

01647550280

45

Lê Bá Dũng

Trưởng thôn 1 – Vân Hưng

01259814411

46

Đỗ Văn Lâm

Trưởng thôn 2 – Vân Xá

0167.5122.313

47

Ngô Văn Hiền

Trưởng thôn 3 – Vân Thu

0169.7284.019

48

Phạm Mạnh Hùng

Trưởng thôn 4 – Vận Trụ

0165.2621.397

49

Đinh Tiến Võ

Trưởng thôn 5 – Vân Cẩm

0167.8217.231

50

Nguyễn Văn Hỡi

Trưởng thôn 6 – Vân Điền

0127.4514.352

51

Nguyễn Văn Thanh

Trưởng thôn 7 – Vân Yên

0902.238.012

52

Đặng Văn Chàm

Bí thư CB 1

01689222358

53

Phạm Văn Đề

Bí thư CB 2

0912629686

54

Nguyễn Ngọc Sơn

Bí thư CB 3

01682493393

55

Hoàng Văn Thái

Bí thư CB 4

01692757793

56

Đinh Văn Tuấn

Bí thư CB 5

01629827729

57

Nguyễn Văn Bàn

Bí Thư CB 7

0982960072

58

Nguyễn Thị Năm

Hiệu trưởng Tiểu học

0989.565.026

59

Mai Thị Chiên

Hiệu trưởng Mầm Non

0169.673.98.57

60

Nguyễn Văn Huân

Hiệu trưởng THCS

0915.142.088

61

Ngô Thị Lam

Trưởng trạm y tế

0972.124.368

  

Danh sách số điện thoại cán bộ Xã Hà Vân

Đăng lúc: 28/12/2017 10:09:18 (GMT+7)

Danh sách số điện thoại cán bộ Xã Hà Vân

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số Điện Thoại

1

Hoàng Nguyên Giáp

BT – ĐU, CTHĐND

0947.165.289

2

Nguyễn Văn Thức

PBT – ĐU

0947.406.434

3

Mai Thị Thắm

VP – ĐU

0974.569.288

4

Mai Thị Huyền

PCT – HĐND

0978.028.279

5

Phạm Minh Đức

CT – UBND

0911.267.960

6

Nguyễn Văn Vinh

PCT – UBND

0949.194.132

7

Lê Văn Quang

CT – MTTQ

012941786.678

8

Phạm Trọng Tài

PCT - MTTQ

01669684635

9

Ngô Văn Tuy

CT – HND

0983263613

10

Nguyễn Văn Hiện

PCT – HND (kiêm thú y)

0914.340.553

11

Lê Thị Hằng

CT – HPN xã

01684247173

12

Phạm Thị Lý

PCT - HPN

0918.878.562

13

Lê Thị Hoàn

BT đoàn xã

0166.616.52.05

14

Hoàng Ngọc Tôn

PBT – Đoàn xã

01686648812

15

Phạm Quang Đô

CT – HCCB

0943.931.138

16

Nguyễn Ngọc Ngữ

PCT - HCCB

0902021484

17

Nguyễn Hồng Quảng

CHT QS

0974936727

18

Lê Trần Đông

CHP BCH Quân sự xã

 

19

Nguyễn Văn Hân

Trưởng công an

01249548688

20

Lê Văn Phái

Trưởng công an

0168.680.90.14

21

Nguyễn Mạnh Hà

Phó công an xã

 

22

Phạm Xuân Quyền

CCVH – XH

01254778568

23

Mai Đức Khang

Chuyên trách VH

0165.750.68.47

24

Đặng Văn Huấn

Đài truyền thanh

0983.582.336

25

Nguyễn Văn Lượng

CCVH – XH

0979.886.256

26

Mai Thị Thanh

VP – TK

0918324402

27

Chu Thị Phượng

VP - TK

01256224868

28

Lý Thị Ngọc Lan

CCĐC - XD

0127.277.06.86

29

Nguyễn Thị Thúy Ngân

CCĐC – NN&MT

0166.384.62.84

30

Đặng Văn Khương

TP –HT

0947809222

31

Bùi Thanh Tùng

CCTC - KT

0947.974.111

32

Nguyễn Văn Nhu

Thủ Quỹ

01642879525

33

Hoàng Ngọc Điệp

Dân số xã

0985.055.149

34

Nguyễn Thanh Trà

Khuyến nông

 

35

Lại Thế Ưu

GĐ HTX

01657419034

36

Nguyễn Văn Thanh

HTX

01665420264

37

Mai Tất Thành

HTX

0911170222

38

Lê Văn Nụ

CT - HNCT

 

39

Nguyễn Thị Quế

CT – HCTĐ

0163.267.98.02

40

Nguyễn  Văn Tung

CT – NNCĐ da cam

 

41

Phạm Ngọc Viễn

CT – HTNXP

01273878908

42

Ngô Hữu Phước

CT - HKH

01655936365

43

Hoàng Ngọc Tình

CT - HLV

0987494134

44

Phạm Thị Liên

CT – HNKT & TMC

01647550280

45

Lê Bá Dũng

Trưởng thôn 1 – Vân Hưng

01259814411

46

Đỗ Văn Lâm

Trưởng thôn 2 – Vân Xá

0167.5122.313

47

Ngô Văn Hiền

Trưởng thôn 3 – Vân Thu

0169.7284.019

48

Phạm Mạnh Hùng

Trưởng thôn 4 – Vận Trụ

0165.2621.397

49

Đinh Tiến Võ

Trưởng thôn 5 – Vân Cẩm

0167.8217.231

50

Nguyễn Văn Hỡi

Trưởng thôn 6 – Vân Điền

0127.4514.352

51

Nguyễn Văn Thanh

Trưởng thôn 7 – Vân Yên

0902.238.012

52

Đặng Văn Chàm

Bí thư CB 1

01689222358

53

Phạm Văn Đề

Bí thư CB 2

0912629686

54

Nguyễn Ngọc Sơn

Bí thư CB 3

01682493393

55

Hoàng Văn Thái

Bí thư CB 4

01692757793

56

Đinh Văn Tuấn

Bí thư CB 5

01629827729

57

Nguyễn Văn Bàn

Bí Thư CB 7

0982960072

58

Nguyễn Thị Năm

Hiệu trưởng Tiểu học

0989.565.026

59

Mai Thị Chiên

Hiệu trưởng Mầm Non

0169.673.98.57

60

Nguyễn Văn Huân

Hiệu trưởng THCS

0915.142.088

61

Ngô Thị Lam

Trưởng trạm y tế

0972.124.368