Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
66749

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Hoạt Giang lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2019-2024.

Ngày 13/01/2020 00:00:00

Chiều ngày 10.1.2020, xã Hoạt Giang tổ chức đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2029-2024.Dự và chỉ đạo đại hội có ông Nguyễn Văn Biên, Phó chủ tịch MTTQ Việt Nam huyện, cùng các ông bà trong thường trực MTTQ huyện. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính quyền, các ban ngành đoàn thể xã Hoạt Giang và 76 đại biểu tiêu biểu đại diện cho các khu dân cư trong toàn xã.

 
Các tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội.


Ông Nguyễn Văn Biên, Phó chủ tịch MTTQ huyện tặng hoa chúc mừng đại hội

     Xã Hoạt Giang là xã được sáp nhập từ xã Hà Vân với xã Hà Thanh, với mục tiêu chung là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân...MTTQ Việt Nam xã Hoạt Giang đã xây dựng 5 chương trình hành động với các giải pháp cụ thể như: chương trình tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng xã ngày càng giàu đẹp văn minh, với mục tiêu phấn đấu kết nạp từ 85 đến 99% hội viên vào tổ chức, 100% KDC tổ chức được ngày hội đại đoàn kết toàn dân; chương trình vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững QPAN; chương trình phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng lãng phí thực hành tiết kiệm; chương trình tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân và chương trình  tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nôị dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ xã, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới...


Ủy viên ủy ban MTTQ xã Hoạt Giang ra mắt nhận nhiệm vụ.


Lãnh đạo MTTQ huyện, Lãnh đạo xã Hoạt Giang tặng hoa, quà chia tay các ông bà không tham gia công tác mặt trận trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội MTTQ Việt Nam xã Hoạt Giang đã hiệp thương cử Ủy viên UB MTTQ xã khóa I gồm 45 ông, bà và hiệp thương cử 5 ông bà vào Ban thường trực ủy ban MTTQ xã Hoạt Giang. Ủy ban MTTQ xã nhiệm kỳ mới đã họp phiên thứ nhất để hiệp thương cử các chức danh chủ chốt, theo đó bà Lê Thị Hằng được tín nhiệm giữ chức danh Chủ tịch MTTQ Việt Nam xã Hoạt Giang, khóa I, nhiệm kỳ 2019-2024.

 

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Hoạt Giang lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đăng lúc: 13/01/2020 00:00:00 (GMT+7)

Chiều ngày 10.1.2020, xã Hoạt Giang tổ chức đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2029-2024.Dự và chỉ đạo đại hội có ông Nguyễn Văn Biên, Phó chủ tịch MTTQ Việt Nam huyện, cùng các ông bà trong thường trực MTTQ huyện. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính quyền, các ban ngành đoàn thể xã Hoạt Giang và 76 đại biểu tiêu biểu đại diện cho các khu dân cư trong toàn xã.

 
Các tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội.


Ông Nguyễn Văn Biên, Phó chủ tịch MTTQ huyện tặng hoa chúc mừng đại hội

     Xã Hoạt Giang là xã được sáp nhập từ xã Hà Vân với xã Hà Thanh, với mục tiêu chung là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân...MTTQ Việt Nam xã Hoạt Giang đã xây dựng 5 chương trình hành động với các giải pháp cụ thể như: chương trình tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng xã ngày càng giàu đẹp văn minh, với mục tiêu phấn đấu kết nạp từ 85 đến 99% hội viên vào tổ chức, 100% KDC tổ chức được ngày hội đại đoàn kết toàn dân; chương trình vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững QPAN; chương trình phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng lãng phí thực hành tiết kiệm; chương trình tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân và chương trình  tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nôị dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ xã, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới...


Ủy viên ủy ban MTTQ xã Hoạt Giang ra mắt nhận nhiệm vụ.


Lãnh đạo MTTQ huyện, Lãnh đạo xã Hoạt Giang tặng hoa, quà chia tay các ông bà không tham gia công tác mặt trận trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội MTTQ Việt Nam xã Hoạt Giang đã hiệp thương cử Ủy viên UB MTTQ xã khóa I gồm 45 ông, bà và hiệp thương cử 5 ông bà vào Ban thường trực ủy ban MTTQ xã Hoạt Giang. Ủy ban MTTQ xã nhiệm kỳ mới đã họp phiên thứ nhất để hiệp thương cử các chức danh chủ chốt, theo đó bà Lê Thị Hằng được tín nhiệm giữ chức danh Chủ tịch MTTQ Việt Nam xã Hoạt Giang, khóa I, nhiệm kỳ 2019-2024.