Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
66749

HĐND xã Hoạt Giang - Hà Tiến tổ chức Kỳ họp HĐND xã

Ngày 11/06/2022 15:55:47

Sáng ngày 12/1/2022, HĐND xã Hoạt Giang khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ ba. Tham dự có các đại biểu HĐND xã khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Do tình hình dịch bệnh COVID-19, kỳ họp được tổ chức tinh gọn, đại biểu nghiên cứu trước nhiều văn bản nhằm giảm thời gian, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

 

Sáng ngày 12/1/2022, HĐND xã Hoạt Giang khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ ba. Tham dự có các đại biểu HĐND xã khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Do tình hình dịch bệnh COVID-19, kỳ họp được tổ chức tinh gọn, đại biểu nghiên cứu trước nhiều văn bản nhằm giảm thời gian, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.


Toàn cảnh kỳ họp

Tại Kỳ họp, UBND xã Hoạt Giang báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH năm 2021, phương hương nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2022. Nhìn chung, năm 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cán bộ và nhân dân xã đã đoàn kết và giành được nhiều kết quả đáng phấn khởi. Tổng giá trị sản xuất đạt 569,4 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 46 triệu đồng/năm, thành lập mới 2 doanh nghiệp, tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn được cứng hoá đạt 95%, thu chi ngân sách ước đạt 11,554 tỷ đồng. Công tác xây dựng NTM thường xuyên được quan tâm. Trong năm, đã đầu tư nâng cấp, cải tạo các tuyến đường, các công trình phúc lợi xã hội, nâng cao các tiêu chí xây dựng NTM, xã đã đạt 10/19 tiêu chí, tiếp tục xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM đến tháng 6/2022.


Chủ toạ Kỳ họp

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực VH-XH; toàn xã có 89,18% gia đình được công nhận gia đình văn hóa. Bên cạnh đó, xã còn chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Quan tâm và triển khai thực hiện tốt chính sách xã hội, các chính sách đối với người có công trên địa bàn xã đảm bảo đúng đối tượng. Công tác QP- AN- AN ninh nông thôn được đảm bảo.

Đối với hoạt động của HĐND xã, ngay sau khi được bầu tại kỳ họp thứ nhất HĐND xã khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026, TT HĐND xã đã triển khai các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND xã đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền; tăng cường công tác giám sát các hoạt động theo quy định để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

 Tại Kỳ họp, Uỷ ban MTTQ xã thông báo kết quả thực hiện ý kiến kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Nhất HĐND xã; UBND xã báo cáo kết quả thu chi ngân sách năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Kỳ họp giành thời gian cho các đại biểu tham gia thảo luận. Các thảo luận tại Kỳ họp đều nhất trí với các báo cáo trình tại kỳ họp và đề nghị HĐND-UBND xã Hoạt Giang quan tâm hơn nữa đến các vấn đề điều hành nước tưới, tiêu trong nông nghiệp; thực hiện tốt công tác dự tính, dự báo tình hình sâu bệnh; cấp giấy chứng nhận quền sử dụng đất cho người dân; vấn đề BVMT, đảm bảo an ninh trật tự và sản xuất nông nghiệp của địa phương.

Sau một thời gian làm việc với tinh thần trách nhiệm cao; Kỳ họp thứ Ba, HĐND xã Hoạt Giang khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp; Kỳ họp đã thông qua các Nghị quyết với mục tiêu phát triển KT-XH của xã trong năm 2022. Đài truyền thanh xã đã tường thuật trực tiếp nội dung kỳ họp để nhân dân trong xã cũng theo dõi.

HĐND xã Hà Tiến khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 

Sáng ngày 12/01/2022, Hội đồng nhân dân xã Hà Tiến tổ chức Kỳ họp thứ Tư HĐND xã khoá XXII, nhiệm kỳ 2021- 2026. Dự kỳ họp có ông Vũ Xuân Hoá - Thường vụ huyện uỷ, chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra Huyện ủy, đại biểu HĐND huyện được bầu tại khu vực;  Lãnh đạo Thường trực Đảng ủy, UBND, UBMTTQ xã; trưởng các ngành, đoàn thể xã,hiệu trưởng các nhà trường, Trưởng trạm y tế, thôn trưởng các thôn và 23 ông, bà Đại biểu HĐND xã khoá XXII.


Toàn cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp các đại biểu đã được nghe trình bày các Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2021, phương hướng phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2022; Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ hai HĐND xã khoá XXII; Báo cáo kết quả thực hiện thu, chi ngân sách năm 2021; dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu - chi ngân sách xã và phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2022; Thông qua các Tờ trình của UBND xã trình tại kỳ họp. Ban Thường trực UB MTTQ xã trình bày Thông báo về công tác xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri trên địa bàn xã gửi tới kỳ họp thứ tư HĐND xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Năm 2021, xã Hà Tiến đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 17/22 chỉ tiêu. Tình hình kinh tế - xã hội có nhiều bước phát triển rõ rệt. Xã đã tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển đa dạng các ngành nghề kinh doanh. Đến nay, xã Hà Tiến có tốc độ gia tăng giá trị sản xuất bình quân ước đạt 11,2 %. Giá trị các ngành sản xuất ước đạt 375 tỷ đồng tăng 12,5% so với năm 2020. Tổng diện tích gieo trồng hàng năm là 946 ha. Năm 2021, xã đã tích tụ, tập trung đất nông nghiệp là 05 ha. Tổng giá trị CN-TTCN và xây dựng cơ bản ước đạt 125 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách ước thực hiện 9.979,114 triệu đồng, đạt 95% dự toán. Thu nhập bình quân đầu người đạt 48,1 triệu đồng/người/năm, giải quyết việc làm cho 280 lao độngSố hộ nghèo theo tiêu chí mới giảm còn 4,84 % . Công tác văn hóa thông tin, an sinh xã hội được quan tâm. Thực hiện tốt các chế độ chính sách, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa và hỗ trợ  kịp thời cho các  đối tượng NCT, BTXH, hộ nghèo, cận nghèo, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Năm 2021, xã có tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 98,66%. Tỷ lệ gia đình văn hoá 87,7% v.v…Tình hình AN-CT, TT ATXH tiếp tục được giữ vững, ổn định. Tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM. Xã Hà tiến thành công về đích NTM trong năm 2021.


Chủ toạ Kỳ họp

Năm 2022, xã Hà tiến đặt ra 23 chỉ tiêu chủ yếu và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện. phấn đấu đưa xã về đích NTM nâng cao trong thời gian sớm nhất.

Cũng tại Kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đề nghị UBND xã làm rõ thêm một số ý kiến đó là Đề nghị kiểm tra, xử lý các vụ lấn chiếm đất đai trên địa bàn. Tu sửa, làm mới các tuyến mương bê tông và làm tốt công tác điều hành nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, đưa cơ giới hoá vào đồng ruộng.  Tăng cường công tác giám sát về quản lý tài nguyên, quản lý các công trình đang thi công trên địa bàn xã. Xây dựng đường giao thông nội đồng. Củng cố, tăng cường hệ thống truyền thanh xã. Đầu tư trang thiết bị phục vụ phòng chống dịch COVID-19…

Tại hội nghị, đồng chí Vũ Văn Được- Chủ tịch UBND xã Hà Tiến đã tiếp thu và giải trình những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền mà cử tri quan tâm.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, kỳ họp thứ tư, HĐND xã Hà Tiến khoá XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp. Các đại biểu đã biểu quyết nhất trí thông qua các Nghị quyết của kỳ họp.

 

HĐND xã Hoạt Giang - Hà Tiến tổ chức Kỳ họp HĐND xã

Đăng lúc: 11/06/2022 15:55:47 (GMT+7)

Sáng ngày 12/1/2022, HĐND xã Hoạt Giang khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ ba. Tham dự có các đại biểu HĐND xã khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Do tình hình dịch bệnh COVID-19, kỳ họp được tổ chức tinh gọn, đại biểu nghiên cứu trước nhiều văn bản nhằm giảm thời gian, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

 

Sáng ngày 12/1/2022, HĐND xã Hoạt Giang khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ ba. Tham dự có các đại biểu HĐND xã khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Do tình hình dịch bệnh COVID-19, kỳ họp được tổ chức tinh gọn, đại biểu nghiên cứu trước nhiều văn bản nhằm giảm thời gian, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.


Toàn cảnh kỳ họp

Tại Kỳ họp, UBND xã Hoạt Giang báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH năm 2021, phương hương nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2022. Nhìn chung, năm 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cán bộ và nhân dân xã đã đoàn kết và giành được nhiều kết quả đáng phấn khởi. Tổng giá trị sản xuất đạt 569,4 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 46 triệu đồng/năm, thành lập mới 2 doanh nghiệp, tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn được cứng hoá đạt 95%, thu chi ngân sách ước đạt 11,554 tỷ đồng. Công tác xây dựng NTM thường xuyên được quan tâm. Trong năm, đã đầu tư nâng cấp, cải tạo các tuyến đường, các công trình phúc lợi xã hội, nâng cao các tiêu chí xây dựng NTM, xã đã đạt 10/19 tiêu chí, tiếp tục xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM đến tháng 6/2022.


Chủ toạ Kỳ họp

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực VH-XH; toàn xã có 89,18% gia đình được công nhận gia đình văn hóa. Bên cạnh đó, xã còn chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Quan tâm và triển khai thực hiện tốt chính sách xã hội, các chính sách đối với người có công trên địa bàn xã đảm bảo đúng đối tượng. Công tác QP- AN- AN ninh nông thôn được đảm bảo.

Đối với hoạt động của HĐND xã, ngay sau khi được bầu tại kỳ họp thứ nhất HĐND xã khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026, TT HĐND xã đã triển khai các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND xã đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền; tăng cường công tác giám sát các hoạt động theo quy định để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

 Tại Kỳ họp, Uỷ ban MTTQ xã thông báo kết quả thực hiện ý kiến kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Nhất HĐND xã; UBND xã báo cáo kết quả thu chi ngân sách năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Kỳ họp giành thời gian cho các đại biểu tham gia thảo luận. Các thảo luận tại Kỳ họp đều nhất trí với các báo cáo trình tại kỳ họp và đề nghị HĐND-UBND xã Hoạt Giang quan tâm hơn nữa đến các vấn đề điều hành nước tưới, tiêu trong nông nghiệp; thực hiện tốt công tác dự tính, dự báo tình hình sâu bệnh; cấp giấy chứng nhận quền sử dụng đất cho người dân; vấn đề BVMT, đảm bảo an ninh trật tự và sản xuất nông nghiệp của địa phương.

Sau một thời gian làm việc với tinh thần trách nhiệm cao; Kỳ họp thứ Ba, HĐND xã Hoạt Giang khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp; Kỳ họp đã thông qua các Nghị quyết với mục tiêu phát triển KT-XH của xã trong năm 2022. Đài truyền thanh xã đã tường thuật trực tiếp nội dung kỳ họp để nhân dân trong xã cũng theo dõi.

HĐND xã Hà Tiến khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 

Sáng ngày 12/01/2022, Hội đồng nhân dân xã Hà Tiến tổ chức Kỳ họp thứ Tư HĐND xã khoá XXII, nhiệm kỳ 2021- 2026. Dự kỳ họp có ông Vũ Xuân Hoá - Thường vụ huyện uỷ, chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra Huyện ủy, đại biểu HĐND huyện được bầu tại khu vực;  Lãnh đạo Thường trực Đảng ủy, UBND, UBMTTQ xã; trưởng các ngành, đoàn thể xã,hiệu trưởng các nhà trường, Trưởng trạm y tế, thôn trưởng các thôn và 23 ông, bà Đại biểu HĐND xã khoá XXII.


Toàn cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp các đại biểu đã được nghe trình bày các Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2021, phương hướng phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2022; Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ hai HĐND xã khoá XXII; Báo cáo kết quả thực hiện thu, chi ngân sách năm 2021; dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu - chi ngân sách xã và phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2022; Thông qua các Tờ trình của UBND xã trình tại kỳ họp. Ban Thường trực UB MTTQ xã trình bày Thông báo về công tác xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri trên địa bàn xã gửi tới kỳ họp thứ tư HĐND xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Năm 2021, xã Hà Tiến đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 17/22 chỉ tiêu. Tình hình kinh tế - xã hội có nhiều bước phát triển rõ rệt. Xã đã tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển đa dạng các ngành nghề kinh doanh. Đến nay, xã Hà Tiến có tốc độ gia tăng giá trị sản xuất bình quân ước đạt 11,2 %. Giá trị các ngành sản xuất ước đạt 375 tỷ đồng tăng 12,5% so với năm 2020. Tổng diện tích gieo trồng hàng năm là 946 ha. Năm 2021, xã đã tích tụ, tập trung đất nông nghiệp là 05 ha. Tổng giá trị CN-TTCN và xây dựng cơ bản ước đạt 125 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách ước thực hiện 9.979,114 triệu đồng, đạt 95% dự toán. Thu nhập bình quân đầu người đạt 48,1 triệu đồng/người/năm, giải quyết việc làm cho 280 lao độngSố hộ nghèo theo tiêu chí mới giảm còn 4,84 % . Công tác văn hóa thông tin, an sinh xã hội được quan tâm. Thực hiện tốt các chế độ chính sách, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa và hỗ trợ  kịp thời cho các  đối tượng NCT, BTXH, hộ nghèo, cận nghèo, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Năm 2021, xã có tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 98,66%. Tỷ lệ gia đình văn hoá 87,7% v.v…Tình hình AN-CT, TT ATXH tiếp tục được giữ vững, ổn định. Tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM. Xã Hà tiến thành công về đích NTM trong năm 2021.


Chủ toạ Kỳ họp

Năm 2022, xã Hà tiến đặt ra 23 chỉ tiêu chủ yếu và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện. phấn đấu đưa xã về đích NTM nâng cao trong thời gian sớm nhất.

Cũng tại Kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đề nghị UBND xã làm rõ thêm một số ý kiến đó là Đề nghị kiểm tra, xử lý các vụ lấn chiếm đất đai trên địa bàn. Tu sửa, làm mới các tuyến mương bê tông và làm tốt công tác điều hành nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, đưa cơ giới hoá vào đồng ruộng.  Tăng cường công tác giám sát về quản lý tài nguyên, quản lý các công trình đang thi công trên địa bàn xã. Xây dựng đường giao thông nội đồng. Củng cố, tăng cường hệ thống truyền thanh xã. Đầu tư trang thiết bị phục vụ phòng chống dịch COVID-19…

Tại hội nghị, đồng chí Vũ Văn Được- Chủ tịch UBND xã Hà Tiến đã tiếp thu và giải trình những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền mà cử tri quan tâm.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, kỳ họp thứ tư, HĐND xã Hà Tiến khoá XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp. Các đại biểu đã biểu quyết nhất trí thông qua các Nghị quyết của kỳ họp.