Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
66749

Kết quả giải quyết TTHC tháng 6 năm 2022

Ngày 27/07/2022 15:46:26

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 6 năm 2022

 UBND XÃ HOẠT GIANG

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

HỒ SƠ HÀNH CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                          Thanh Hóa, ngày 27 tháng 7 năm 2022

 

 Danh sách hồ sơ tiếp nhận tháng 6 năm 2022

 

TT

Mã hồ sơ

Tên TTHC

Tên cá nhân, tổ chức

Địa chỉ, số điện thoại

Cơ quan chủ trì giải quyết

Nhận và Trả kết quả

Nhận hồ sơ

Hẹn trả kết quả

Trả kết quả

Phương thức nhận kết quả

Ký nhận

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

000.41.35.H56-220629-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Nguyễn Thị Huệ

Vân Trụ,

UBND xã Hoạt Giang

29/06/2022

30/06/2022

 29/06/2022

Trực tiếp

 

2

000.41.35.H56-220629-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Nguyễn Thị Mai Ánh

Vân Điền,

UBND xã Hoạt Giang

29/06/2022

30/06/2022

 29/06/2022

Trực tiếp

 

3

000.41.35.H56-220628-0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Ngô Long Hội

Vân Thu,

UBND xã Hoạt Giang

28/06/2022

29/06/2022

 28/06/2022

Trực tiếp

 

4

000.41.35.H56-220628-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Phạm Thị Thuận

Vân Trụ,

UBND xã Hoạt Giang

28/06/2022

29/06/2022

 28/06/2022

Trực tiếp

 

5

000.41.35.H56-220628-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Phạm Thị Hương

Vân Cẩm,

UBND xã Hoạt Giang

28/06/2022

29/06/2022

 28/06/2022

Trực tiếp

 

6

000.41.35.H56-220627-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Mai Thị Hương

Vân Cẩm,

UBND xã Hoạt Giang

27/06/2022

28/06/2022

 27/06/2022

Trực tiếp

 

7

000.41.35.H56-220627-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Đoàn Minh Vương

Vân Hưng,

UBND xã Hoạt Giang

27/06/2022

28/06/2022

 27/06/2022

Trực tiếp

 

8

000.41.35.H56-220624-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Nguyễn Thị Khái

Vân Yên,

UBND xã Hoạt Giang

24/06/2022

27/06/2022

 27/06/2022

Trực tiếp

 

9

000.41.35.H56-220624-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Phạm Văn Khải

Vân Trụ,

UBND xã Hoạt Giang

24/06/2022

27/06/2022

 27/06/2022

Trực tiếp

 

10

000.41.35.H56-220623-0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Phạm Thị Vượng

Vân Xá,

UBND xã Hoạt Giang

23/06/2022

24/06/2022

 23/06/2022

Trực tiếp

 

11

000.41.35.H56-220623-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Đặng Thị Xuân

Vân Hưng,

UBND xã Hoạt Giang

23/06/2022

24/06/2022

 23/06/2022

Trực tiếp

 

12

000.41.35.H56-220623-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Nguyễn Văn Hải

Vân Hưng,

UBND xã Hoạt Giang

23/06/2022

24/06/2022

 23/06/2022

Trực tiếp

 

13

000.41.35.H56-220622-1003

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

TRỊNH THỊ TUYÊN

Thanh Ngoại, Xã Hoạt Giang, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá, 0983684094

UBND Xã Hoạt Giang

23/06/2022

25/07/2022

 27/06/2022

Trực tiếp

 

14

000.41.35.H56-220622-0004

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Đặng Văn Bình

Vân Điễn,

UBND xã Hoạt Giang

22/06/2022

23/06/2022

 22/06/2022

Trực tiếp

 

15

000.41.35.H56-220622-0003

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Trương Thị Tâm

Vân Hưng,

UBND xã Hoạt Giang

22/06/2022

23/06/2022

 22/06/2022

Trực tiếp

 

16

000.41.35.H56-220622-1001

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

NGÔ THỊ VUI

Vân Thu, Xã Hoạt Giang, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá, 0978140289

UBND Xã Hoạt Giang

22/06/2022

22/07/2022

 28/06/2022

Trực tiếp

 

17

000.41.35.H56-220622-1002

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

Vũ Thị Tâm

yên giang, Xã Hoạt Giang, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá, 0373865891

UBND Xã Hoạt Giang

22/06/2022

22/07/2022

 27/06/2022

Trực tiếp

 

18

000.41.35.H56-220622-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Ngô Văn Toàn

Vân Thu,

UBND xã Hoạt Giang

22/06/2022

23/06/2022

 22/06/2022

Trực tiếp

 

19

000.41.35.H56-220622-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Nguyễn Thị Điều

Thanh Ngoại,

UBND xã Hoạt Giang

22/06/2022

23/06/2022

 22/06/2022

Trực tiếp

 

20

000.41.35.H56-220621-0006

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Trương Thị Nghiêm

Vân Cẩm,

UBND xã Hoạt Giang

21/06/2022

22/06/2022

 21/06/2022

Trực tiếp

 

21

000.41.35.H56-220621-0005

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lê Văn Sơn

Vân Điền,

UBND xã Hoạt Giang

21/06/2022

22/06/2022

 21/06/2022

Trực tiếp

 

22

000.41.35.H56-220621-0004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Trần Văn Tuyến

Yên Giang,

UBND xã Hoạt Giang

21/06/2022

22/06/2022

 21/06/2022

Trực tiếp

 

23

000.41.35.H56-220621-0003

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Mai Thế Bộ

Vân Xá,

UBND xã Hoạt Giang

21/06/2022

22/06/2022

 21/06/2022

Trực tiếp

 

24

000.41.35.H56-220621-0002

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Phạm Xuân Thiện

Vân Cẩm,

UBND xã Hoạt Giang

21/06/2022

22/06/2022

 21/06/2022

Trực tiếp

 

25

000.41.35.H56-220621-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Vũ Văn Hải

Trung Chính,

UBND xã Hoạt Giang

21/06/2022

22/06/2022

 21/06/2022

Trực tiếp

 

26

000.41.35.H56-220620-0006

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Lê Thi Thanh

Vân Xá,

UBND xã Hoạt Giang

20/06/2022

21/06/2022

 20/06/2022

Trực tiếp

 

27

000.41.35.H56-220620-0005

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Lê Ngọc Khương

Vân Điền,

UBND xã Hoạt Giang

20/06/2022

21/06/2022

 20/06/2022

Trực tiếp

 

28

000.41.35.H56-220620-0004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Hoàng Thị Oanh

Vân Trụ,

UBND xã Hoạt Giang

20/06/2022

21/06/2022

 20/06/2022

Trực tiếp

 

29

000.41.35.H56-220620-0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Mai Thị Thơm

Thanh Ngoại,

UBND xã Hoạt Giang

20/06/2022

21/06/2022

 20/06/2022

Trực tiếp

 

30

000.41.35.H56-220620-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Vũ Thị Uyên

Trung Chính,

UBND xã Hoạt Giang

20/06/2022

21/06/2022

 20/06/2022

Trực tiếp

 

31

000.41.35.H56-220620-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Trương Văn Cảnh

Thanh Ngoại,

UBND xã Hoạt Giang

20/06/2022

21/06/2022

 20/06/2022

Trực tiếp

 

32

000.41.35.H56-220617-1002

Thủ tục đăng ký khai sinh

VŨ VĂN LỘC

Xã Hoạt Giang, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá, 0865238654

UBND Xã Hoạt Giang

17/06/2022

20/06/2022

 17/06/2022

Trực tiếp

 

33

000.41.35.H56-220617-0007

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Nguyễn Văn Khớt

Vân Yên,

UBND xã Hoạt Giang

17/06/2022

20/06/2022

 17/06/2022

Trực tiếp

 

34

000.41.35.H56-220617-0006

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lê Thị Phương Linh

Trung Chính,

UBND xã Hoạt Giang

17/06/2022

20/06/2022

 17/06/2022

Trực tiếp

 

35

000.41.35.H56-220617-1001

Thủ tục đăng ký khai sinh

MAI TIẾN LỰC

Xã Hoạt Giang, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá, 0865238654

UBND Xã Hoạt Giang

17/06/2022

20/06/2022

 17/06/2022

Trực tiếp

 

36

000.41.35.H56-220617-0005

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Đỗ Văn Hậu

Trung Chính,

UBND xã Hoạt Giang

17/06/2022

20/06/2022

 17/06/2022

Trực tiếp

 

37

000.41.35.H56-220617-0004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lê văn Thủy

Vân Trụ,

UBND xã Hoạt Giang

17/06/2022

20/06/2022

 17/06/2022

Trực tiếp

 

38

000.41.35.H56-220617-0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Mai Thị Thơm

Thanh Ngoại,

UBND xã Hoạt Giang

17/06/2022

20/06/2022

 17/06/2022

Trực tiếp

 

39

000.41.35.H56-220617-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Nguyễn Văn Chiến

Yên Giang,

UBND xã Hoạt Giang

17/06/2022

20/06/2022

 17/06/2022

Trực tiếp

 

40

000.41.35.H56-220617-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Cao Thị Lệ

Vân Trụ,

UBND xã Hoạt Giang

17/06/2022

20/06/2022

 17/06/2022

Trực tiếp

 

41

000.41.35.H56-220616-0005

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lê Thị Dung

Vân Yên,

UBND xã Hoạt Giang

16/06/2022

17/06/2022

 16/06/2022

Trực tiếp

 

42

000.41.35.H56-220616-0004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Trương Văn Minh

Thanh Ngoại,

UBND xã Hoạt Giang

16/06/2022

17/06/2022

 16/06/2022

Trực tiếp

 

43

000.41.35.H56-220616-0003

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Vũ Thị Duyên

Vân Cẩm,

UBND xã Hoạt Giang

16/06/2022

17/06/2022

 16/06/2022

Trực tiếp

 

44

000.41.35.H56-220616-0002

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Trịnh Xuân Liệu

Thanh Ngoại,

UBND xã Hoạt Giang

16/06/2022

17/06/2022

 16/06/2022

Trực tiếp

 

45

000.41.35.H56-220616-0001

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Đỗ Xuân Hiến

Trung Chính,

UBND xã Hoạt Giang

16/06/2022

17/06/2022

 16/06/2022

Trực tiếp

 

46

000.41.35.H56-220615-1001

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

TRỊNH VĂN LƯỢNG

Xã Hoạt Giang, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá, 0865238654

UBND Xã Hoạt Giang

16/06/2022

17/06/2022

 16/06/2022

Trực tiếp

 

47

000.41.35.H56-220615-0002

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Vũ Văn Thái

Yên Giang,

UBND xã Hoạt Giang

15/06/2022

16/06/2022

 15/06/2022

Trực tiếp

 

48

000.41.35.H56-220615-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Trần Văn Thắng

Yên Giang,

UBND xã Hoạt Giang

15/06/2022

16/06/2022

 15/06/2022

Trực tiếp

 

49

000.41.35.H56-220614-0005

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Nguyễn Thị Cương

Vân Điền,

UBND xã Hoạt Giang

14/06/2022

15/06/2022

 14/06/2022

Trực tiếp

 

50

000.41.35.H56-220614-0004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Nguyễn Văn Đường

Vân Xá,

UBND xã Hoạt Giang

14/06/2022

15/06/2022

 14/06/2022

Trực tiếp

 

51

000.41.35.H56-220614-0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Mai Thị Lan Anh

Cấp 1 Hà Vân,

UBND xã Hoạt Giang

14/06/2022

15/06/2022

 14/06/2022

Trực tiếp

 

52

000.41.35.H56-220614-0002

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Trịnh Thị Huê

Thanh Ngoại,

UBND xã Hoạt Giang

14/06/2022

15/06/2022

 14/06/2022

Trực tiếp

 

53

000.41.35.H56-220614-1002

Thủ tục đăng ký khai sinh

MAI ANH TRUNG

Xã Hoạt Giang, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá, 0865238654

UBND Xã Hoạt Giang

14/06/2022

15/06/2022

 14/06/2022

Trực tiếp

 

54

000.41.35.H56-220614-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Trần Thị Hà

Vân Cẩm,

UBND xã Hoạt Giang

14/06/2022

15/06/2022

 14/06/2022

Trực tiếp

 

55

000.41.35.H56-220614-1001

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

MAI THỊ PHƯỢNG

Xã Hoạt Giang, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá, 0865238654

UBND Xã Hoạt Giang

14/06/2022

15/06/2022

 14/06/2022

Trực tiếp

 

56

000.41.35.H56-220613-0005

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Hoàng Văn Sơn

Vân Điền,

UBND xã Hoạt Giang

13/06/2022

14/06/2022

 13/06/2022

Trực tiếp

 

57

000.41.35.H56-220613-0004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Trịnh Văn Chung

Vân Trụ,

UBND xã Hoạt Giang

13/06/2022

14/06/2022

 13/06/2022

Trực tiếp

 

58

000.41.35.H56-220613-0003

Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

Lê Thị Chuyên

VÂN ĐIỀN-hoạt Giang-Huyện Hà Trung-Tỉnh Thanh Hoá, 0382397695

UBND xã Hoạt Giang

13/06/2022

18/07/2022

 13/06/2022

Trực tiếp

 

59

000.41.35.H56-220613-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Mai Văn Câu

Thanh Ngoại,

UBND xã Hoạt Giang

13/06/2022

14/06/2022

 13/06/2022

Trực tiếp

 

60

000.41.35.H56-220613-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Hoàng Thi Thảo

Vân Xá,

UBND xã Hoạt Giang

13/06/2022

14/06/2022

 13/06/2022

Trực tiếp

 

61

000.41.35.H56-220609-0004

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Mai Thị Thường

Thủ Đức,

UBND xã Hoạt Giang

09/06/2022

10/06/2022

 09/06/2022

Trực tiếp

 

62

000.41.35.H56-220609-0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Đinh Văn Hòa

Vân Cẩm,

UBND xã Hoạt Giang

09/06/2022

10/06/2022

 09/06/2022

Trực tiếp

 

63

000.41.35.H56-220609-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lê Thị Huyền

Vân Điền,

UBND xã Hoạt Giang

09/06/2022

10/06/2022

 09/06/2022

Trực tiếp

 

64

000.41.35.H56-220609-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Hoàng Thị Thu Hà

Vân Xá,

UBND xã Hoạt Giang

09/06/2022

10/06/2022

 09/06/2022

Trực tiếp

 

65

000.41.35.H56-220608-0006

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Đỗ Thị Hiền

Vân Xá,

UBND xã Hoạt Giang

08/06/2022

09/06/2022

 08/06/2022

Trực tiếp

 

66

000.41.35.H56-220608-0005

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Trần Thị Hường

Vân Yên,

UBND xã Hoạt Giang

08/06/2022

09/06/2022

 08/06/2022

Trực tiếp

 

67

000.41.35.H56-220608-0004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

nguyễn thị Thanh

Vân Cẩm,

UBND xã Hoạt Giang

08/06/2022

09/06/2022

 08/06/2022

Trực tiếp

 

68

000.41.35.H56-220608-0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Trần Thi Trang

Vân Thu,

UBND xã Hoạt Giang

08/06/2022

09/06/2022

 08/06/2022

Trực tiếp

 

69

000.41.35.H56-220608-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Bùi Thị Niên

Vân Hưng,

UBND xã Hoạt Giang

08/06/2022

09/06/2022

 08/06/2022

Trực tiếp

 

70

000.41.35.H56-220608-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Nguyễn Hải Vân

Vân Hưng,

UBND xã Hoạt Giang

08/06/2022

09/06/2022

 08/06/2022

Trực tiếp

 

71

000.41.35.H56-220607-0005

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Đặng Văn Quyết

Vân Điền,

UBND xã Hoạt Giang

07/06/2022

08/06/2022

 07/06/2022

Trực tiếp

 

72

000.41.35.H56-220607-0004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Đặng  Văn Quyết

Vân Điền,

UBND xã Hoạt Giang

07/06/2022

08/06/2022

 07/06/2022

Trực tiếp

 

73

000.41.35.H56-220607-0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Bùi Thảo Phương

Vân Hưng,

UBND xã Hoạt Giang

07/06/2022

08/06/2022

 07/06/2022

Trực tiếp

 

74

000.41.35.H56-220607-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Vũ Văn Lộc

Vân Cẩm,

UBND xã Hoạt Giang

07/06/2022

08/06/2022

 07/06/2022

Trực tiếp

 

75

000.41.35.H56-220607-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lê Thị Thanh

Trung Chính,

UBND xã Hoạt Giang

07/06/2022

08/06/2022

 07/06/2022

Trực tiếp

 

76

000.41.35.H56-220606-0009

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Hoạng Thị Thu Hà

Vân Xá,

UBND xã Hoạt Giang

06/06/2022

07/06/2022

 06/06/2022

Trực tiếp

 

77

000.41.35.H56-220606-0008

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Nguyễn Thị Thuy Dung

Vân Trụ,

UBND xã Hoạt Giang

06/06/2022

07/06/2022

 06/06/2022

Trực tiếp

 

78

000.41.35.H56-220606-0007

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Nguyễn Thị Minh Thao

Trung Chính,

UBND xã Hoạt Giang

06/06/2022

07/06/2022

 06/06/2022

Trực tiếp

 

79

000.41.35.H56-220606-0006

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Đỗ Thị Xuân

Yên Giang,

UBND xã Hoạt Giang

06/06/2022

07/06/2022

 06/06/2022

Trực tiếp

 

80

000.41.35.H56-220606-0005

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Vũ Thị Thúy hằng

Trung Chính,

UBND xã Hoạt Giang

06/06/2022

07/06/2022

 06/06/2022

Trực tiếp

 

81

000.41.35.H56-220606-0004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Nguyễn Thị Nguyệt

Vân Trụ,

UBND xã Hoạt Giang

06/06/2022

07/06/2022

 06/06/2022

Trực tiếp

 

82

000.41.35.H56-220606-0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Phạm Thị Nhiêm

Vân Thu,

UBND xã Hoạt Giang

06/06/2022

07/06/2022

 06/06/2022

Trực tiếp

 

83

000.41.35.H56-220606-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Hoàng Thị Hiền

Vân Yên,

UBND xã Hoạt Giang

06/06/2022

07/06/2022

 06/06/2022

Trực tiếp

 

84

000.41.35.H56-220606-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Đỗ Thị Huỳnh

Trung Chính,

UBND xã Hoạt Giang

06/06/2022

07/06/2022

 06/06/2022

Trực tiếp

 

85

000.41.35.H56-220603-0005

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Đinh Văn Chung

Vân Xá,

UBND xã Hoạt Giang

03/06/2022

06/06/2022

 06/06/2022

Trực tiếp

 

86

000.41.35.H56-220603-0004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

phạm thị Hương

Vân Thu,

UBND xã Hoạt Giang

03/06/2022

06/06/2022

 06/06/2022

Trực tiếp

 

87

000.41.35.H56-220603-0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Phạm Thanh Long

Vân Trụ,

UBND xã Hoạt Giang

03/06/2022

06/06/2022

 03/06/2022

Trực tiếp

 

88

000.41.35.H56-220603-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Đặng Xuân Thủy

Vân Thu,

UBND xã Hoạt Giang

03/06/2022

06/06/2022

 03/06/2022

Trực tiếp

 

89

000.41.35.H56-220603-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Nguyễn Thị Tâm

Vân Điền,

UBND xã Hoạt Giang

03/06/2022

06/06/2022

 03/06/2022

Trực tiếp

 

90

000.41.35.H56-220602-0006

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Ngô Thị Thương

Vân Hưng,

UBND xã Hoạt Giang

02/06/2022

03/06/2022

 03/06/2022

Trực tiếp

 

91

000.41.35.H56-220602-0005

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Phùng Thị Thủy

Vân Yên,

UBND xã Hoạt Giang

02/06/2022

03/06/2022

 02/06/2022

Trực tiếp

 

92

000.41.35.H56-220602-0004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Trương Thị Tâm

Vân Hưng,

UBND xã Hoạt Giang

02/06/2022

03/06/2022

 02/06/2022

Trực tiếp

 

93

000.41.35.H56-220602-0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Trương Thị Lộc

Thanh Ngoại,

UBND xã Hoạt Giang

02/06/2022

03/06/2022

 02/06/2022

Trực tiếp

 

94

000.41.35.H56-220602-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Trương Thị Hậu

Vân Xá,

UBND xã Hoạt Giang

02/06/2022

03/06/2022

 02/06/2022

Trực tiếp

 

95

000.41.35.H56-220602-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Vũ Văn Thu

Trung Chính,

UBND xã Hoạt Giang

02/06/2022

03/06/2022

 02/06/2022

Trực tiếp

 

96

000.41.35.H56-220601-1003

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

NGUYỄN THỊ SÁU

Xã Hoạt Giang, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá, 0865238654

UBND Xã Hoạt Giang

02/06/2022

03/06/2022

 02/06/2022

Trực tiếp

 

97

000.41.35.H56-220601-0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Phạm Quang Hải

Vân Thu,

UBND xã Hoạt Giang

01/06/2022

02/06/2022

 01/06/2022

Trực tiếp

 

98

000.41.35.H56-220601-1001

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

VŨ THỊ LINH

Xã Hoạt Giang, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá, 0865238654

UBND Xã Hoạt Giang

01/06/2022

06/06/2022

 01/06/2022

Trực tiếp

 

99

000.41.35.H56-220601-1002

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

NGUYỄN VĂN TOÀN

Xã Hoạt Giang, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá, 0865238654

UBND Xã Hoạt Giang

01/06/2022

06/06/2022

 01/06/2022

Trực tiếp

 

100

000.41.35.H56-220601-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Đinh Thị Hoa

Vân Trụ,

UBND xã Hoạt Giang

01/06/2022

02/06/2022

 01/06/2022

Trực tiếp

 

101

000.41.35.H56-220601-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

nguyễn thị huyền

Vân Xá,

UBND xã Hoạt Giang

01/06/2022

02/06/2022

 01/06/2022

Trực tiếp

 

 

 

 

 

 

  

Kết quả giải quyết TTHC tháng 6 năm 2022

Đăng lúc: 27/07/2022 15:46:26 (GMT+7)

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 6 năm 2022

 UBND XÃ HOẠT GIANG

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

HỒ SƠ HÀNH CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                          Thanh Hóa, ngày 27 tháng 7 năm 2022

 

 Danh sách hồ sơ tiếp nhận tháng 6 năm 2022

 

TT

Mã hồ sơ

Tên TTHC

Tên cá nhân, tổ chức

Địa chỉ, số điện thoại

Cơ quan chủ trì giải quyết

Nhận và Trả kết quả

Nhận hồ sơ

Hẹn trả kết quả

Trả kết quả

Phương thức nhận kết quả

Ký nhận

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

000.41.35.H56-220629-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Nguyễn Thị Huệ

Vân Trụ,

UBND xã Hoạt Giang

29/06/2022

30/06/2022

 29/06/2022

Trực tiếp

 

2

000.41.35.H56-220629-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Nguyễn Thị Mai Ánh

Vân Điền,

UBND xã Hoạt Giang

29/06/2022

30/06/2022

 29/06/2022

Trực tiếp

 

3

000.41.35.H56-220628-0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Ngô Long Hội

Vân Thu,

UBND xã Hoạt Giang

28/06/2022

29/06/2022

 28/06/2022

Trực tiếp

 

4

000.41.35.H56-220628-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Phạm Thị Thuận

Vân Trụ,

UBND xã Hoạt Giang

28/06/2022

29/06/2022

 28/06/2022

Trực tiếp

 

5

000.41.35.H56-220628-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Phạm Thị Hương

Vân Cẩm,

UBND xã Hoạt Giang

28/06/2022

29/06/2022

 28/06/2022

Trực tiếp

 

6

000.41.35.H56-220627-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Mai Thị Hương

Vân Cẩm,

UBND xã Hoạt Giang

27/06/2022

28/06/2022

 27/06/2022

Trực tiếp

 

7

000.41.35.H56-220627-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Đoàn Minh Vương

Vân Hưng,

UBND xã Hoạt Giang

27/06/2022

28/06/2022

 27/06/2022

Trực tiếp

 

8

000.41.35.H56-220624-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Nguyễn Thị Khái

Vân Yên,

UBND xã Hoạt Giang

24/06/2022

27/06/2022

 27/06/2022

Trực tiếp

 

9

000.41.35.H56-220624-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Phạm Văn Khải

Vân Trụ,

UBND xã Hoạt Giang

24/06/2022

27/06/2022

 27/06/2022

Trực tiếp

 

10

000.41.35.H56-220623-0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Phạm Thị Vượng

Vân Xá,

UBND xã Hoạt Giang

23/06/2022

24/06/2022

 23/06/2022

Trực tiếp

 

11

000.41.35.H56-220623-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Đặng Thị Xuân

Vân Hưng,

UBND xã Hoạt Giang

23/06/2022

24/06/2022

 23/06/2022

Trực tiếp

 

12

000.41.35.H56-220623-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Nguyễn Văn Hải

Vân Hưng,

UBND xã Hoạt Giang

23/06/2022

24/06/2022

 23/06/2022

Trực tiếp

 

13

000.41.35.H56-220622-1003

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

TRỊNH THỊ TUYÊN

Thanh Ngoại, Xã Hoạt Giang, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá, 0983684094

UBND Xã Hoạt Giang

23/06/2022

25/07/2022

 27/06/2022

Trực tiếp

 

14

000.41.35.H56-220622-0004

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Đặng Văn Bình

Vân Điễn,

UBND xã Hoạt Giang

22/06/2022

23/06/2022

 22/06/2022

Trực tiếp

 

15

000.41.35.H56-220622-0003

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Trương Thị Tâm

Vân Hưng,

UBND xã Hoạt Giang

22/06/2022

23/06/2022

 22/06/2022

Trực tiếp

 

16

000.41.35.H56-220622-1001

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

NGÔ THỊ VUI

Vân Thu, Xã Hoạt Giang, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá, 0978140289

UBND Xã Hoạt Giang

22/06/2022

22/07/2022

 28/06/2022

Trực tiếp

 

17

000.41.35.H56-220622-1002

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

Vũ Thị Tâm

yên giang, Xã Hoạt Giang, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá, 0373865891

UBND Xã Hoạt Giang

22/06/2022

22/07/2022

 27/06/2022

Trực tiếp

 

18

000.41.35.H56-220622-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Ngô Văn Toàn

Vân Thu,

UBND xã Hoạt Giang

22/06/2022

23/06/2022

 22/06/2022

Trực tiếp

 

19

000.41.35.H56-220622-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Nguyễn Thị Điều

Thanh Ngoại,

UBND xã Hoạt Giang

22/06/2022

23/06/2022

 22/06/2022

Trực tiếp

 

20

000.41.35.H56-220621-0006

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Trương Thị Nghiêm

Vân Cẩm,

UBND xã Hoạt Giang

21/06/2022

22/06/2022

 21/06/2022

Trực tiếp

 

21

000.41.35.H56-220621-0005

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lê Văn Sơn

Vân Điền,

UBND xã Hoạt Giang

21/06/2022

22/06/2022

 21/06/2022

Trực tiếp

 

22

000.41.35.H56-220621-0004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Trần Văn Tuyến

Yên Giang,

UBND xã Hoạt Giang

21/06/2022

22/06/2022

 21/06/2022

Trực tiếp

 

23

000.41.35.H56-220621-0003

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Mai Thế Bộ

Vân Xá,

UBND xã Hoạt Giang

21/06/2022

22/06/2022

 21/06/2022

Trực tiếp

 

24

000.41.35.H56-220621-0002

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Phạm Xuân Thiện

Vân Cẩm,

UBND xã Hoạt Giang

21/06/2022

22/06/2022

 21/06/2022

Trực tiếp

 

25

000.41.35.H56-220621-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Vũ Văn Hải

Trung Chính,

UBND xã Hoạt Giang

21/06/2022

22/06/2022

 21/06/2022

Trực tiếp

 

26

000.41.35.H56-220620-0006

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Lê Thi Thanh

Vân Xá,

UBND xã Hoạt Giang

20/06/2022

21/06/2022

 20/06/2022

Trực tiếp

 

27

000.41.35.H56-220620-0005

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Lê Ngọc Khương

Vân Điền,

UBND xã Hoạt Giang

20/06/2022

21/06/2022

 20/06/2022

Trực tiếp

 

28

000.41.35.H56-220620-0004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Hoàng Thị Oanh

Vân Trụ,

UBND xã Hoạt Giang

20/06/2022

21/06/2022

 20/06/2022

Trực tiếp

 

29

000.41.35.H56-220620-0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Mai Thị Thơm

Thanh Ngoại,

UBND xã Hoạt Giang

20/06/2022

21/06/2022

 20/06/2022

Trực tiếp

 

30

000.41.35.H56-220620-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Vũ Thị Uyên

Trung Chính,

UBND xã Hoạt Giang

20/06/2022

21/06/2022

 20/06/2022

Trực tiếp

 

31

000.41.35.H56-220620-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Trương Văn Cảnh

Thanh Ngoại,

UBND xã Hoạt Giang

20/06/2022

21/06/2022

 20/06/2022

Trực tiếp

 

32

000.41.35.H56-220617-1002

Thủ tục đăng ký khai sinh

VŨ VĂN LỘC

Xã Hoạt Giang, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá, 0865238654

UBND Xã Hoạt Giang

17/06/2022

20/06/2022

 17/06/2022

Trực tiếp

 

33

000.41.35.H56-220617-0007

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Nguyễn Văn Khớt

Vân Yên,

UBND xã Hoạt Giang

17/06/2022

20/06/2022

 17/06/2022

Trực tiếp

 

34

000.41.35.H56-220617-0006

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lê Thị Phương Linh

Trung Chính,

UBND xã Hoạt Giang

17/06/2022

20/06/2022

 17/06/2022

Trực tiếp

 

35

000.41.35.H56-220617-1001

Thủ tục đăng ký khai sinh

MAI TIẾN LỰC

Xã Hoạt Giang, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá, 0865238654

UBND Xã Hoạt Giang

17/06/2022

20/06/2022

 17/06/2022

Trực tiếp

 

36

000.41.35.H56-220617-0005

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Đỗ Văn Hậu

Trung Chính,

UBND xã Hoạt Giang

17/06/2022

20/06/2022

 17/06/2022

Trực tiếp

 

37

000.41.35.H56-220617-0004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lê văn Thủy

Vân Trụ,

UBND xã Hoạt Giang

17/06/2022

20/06/2022

 17/06/2022

Trực tiếp

 

38

000.41.35.H56-220617-0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Mai Thị Thơm

Thanh Ngoại,

UBND xã Hoạt Giang

17/06/2022

20/06/2022

 17/06/2022

Trực tiếp

 

39

000.41.35.H56-220617-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Nguyễn Văn Chiến

Yên Giang,

UBND xã Hoạt Giang

17/06/2022

20/06/2022

 17/06/2022

Trực tiếp

 

40

000.41.35.H56-220617-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Cao Thị Lệ

Vân Trụ,

UBND xã Hoạt Giang

17/06/2022

20/06/2022

 17/06/2022

Trực tiếp

 

41

000.41.35.H56-220616-0005

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lê Thị Dung

Vân Yên,

UBND xã Hoạt Giang

16/06/2022

17/06/2022

 16/06/2022

Trực tiếp

 

42

000.41.35.H56-220616-0004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Trương Văn Minh

Thanh Ngoại,

UBND xã Hoạt Giang

16/06/2022

17/06/2022

 16/06/2022

Trực tiếp

 

43

000.41.35.H56-220616-0003

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Vũ Thị Duyên

Vân Cẩm,

UBND xã Hoạt Giang

16/06/2022

17/06/2022

 16/06/2022

Trực tiếp

 

44

000.41.35.H56-220616-0002

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Trịnh Xuân Liệu

Thanh Ngoại,

UBND xã Hoạt Giang

16/06/2022

17/06/2022

 16/06/2022

Trực tiếp

 

45

000.41.35.H56-220616-0001

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Đỗ Xuân Hiến

Trung Chính,

UBND xã Hoạt Giang

16/06/2022

17/06/2022

 16/06/2022

Trực tiếp

 

46

000.41.35.H56-220615-1001

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

TRỊNH VĂN LƯỢNG

Xã Hoạt Giang, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá, 0865238654

UBND Xã Hoạt Giang

16/06/2022

17/06/2022

 16/06/2022

Trực tiếp

 

47

000.41.35.H56-220615-0002

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Vũ Văn Thái

Yên Giang,

UBND xã Hoạt Giang

15/06/2022

16/06/2022

 15/06/2022

Trực tiếp

 

48

000.41.35.H56-220615-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Trần Văn Thắng

Yên Giang,

UBND xã Hoạt Giang

15/06/2022

16/06/2022

 15/06/2022

Trực tiếp

 

49

000.41.35.H56-220614-0005

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Nguyễn Thị Cương

Vân Điền,

UBND xã Hoạt Giang

14/06/2022

15/06/2022

 14/06/2022

Trực tiếp

 

50

000.41.35.H56-220614-0004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Nguyễn Văn Đường

Vân Xá,

UBND xã Hoạt Giang

14/06/2022

15/06/2022

 14/06/2022

Trực tiếp

 

51

000.41.35.H56-220614-0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Mai Thị Lan Anh

Cấp 1 Hà Vân,

UBND xã Hoạt Giang

14/06/2022

15/06/2022

 14/06/2022

Trực tiếp

 

52

000.41.35.H56-220614-0002

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Trịnh Thị Huê

Thanh Ngoại,

UBND xã Hoạt Giang

14/06/2022

15/06/2022

 14/06/2022

Trực tiếp

 

53

000.41.35.H56-220614-1002

Thủ tục đăng ký khai sinh

MAI ANH TRUNG

Xã Hoạt Giang, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá, 0865238654

UBND Xã Hoạt Giang

14/06/2022

15/06/2022

 14/06/2022

Trực tiếp

 

54

000.41.35.H56-220614-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Trần Thị Hà

Vân Cẩm,

UBND xã Hoạt Giang

14/06/2022

15/06/2022

 14/06/2022

Trực tiếp

 

55

000.41.35.H56-220614-1001

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

MAI THỊ PHƯỢNG

Xã Hoạt Giang, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá, 0865238654

UBND Xã Hoạt Giang

14/06/2022

15/06/2022

 14/06/2022

Trực tiếp

 

56

000.41.35.H56-220613-0005

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Hoàng Văn Sơn

Vân Điền,

UBND xã Hoạt Giang

13/06/2022

14/06/2022

 13/06/2022

Trực tiếp

 

57

000.41.35.H56-220613-0004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Trịnh Văn Chung

Vân Trụ,

UBND xã Hoạt Giang

13/06/2022

14/06/2022

 13/06/2022

Trực tiếp

 

58

000.41.35.H56-220613-0003

Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

Lê Thị Chuyên

VÂN ĐIỀN-hoạt Giang-Huyện Hà Trung-Tỉnh Thanh Hoá, 0382397695

UBND xã Hoạt Giang

13/06/2022

18/07/2022

 13/06/2022

Trực tiếp

 

59

000.41.35.H56-220613-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Mai Văn Câu

Thanh Ngoại,

UBND xã Hoạt Giang

13/06/2022

14/06/2022

 13/06/2022

Trực tiếp

 

60

000.41.35.H56-220613-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Hoàng Thi Thảo

Vân Xá,

UBND xã Hoạt Giang

13/06/2022

14/06/2022

 13/06/2022

Trực tiếp

 

61

000.41.35.H56-220609-0004

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Mai Thị Thường

Thủ Đức,

UBND xã Hoạt Giang

09/06/2022

10/06/2022

 09/06/2022

Trực tiếp

 

62

000.41.35.H56-220609-0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Đinh Văn Hòa

Vân Cẩm,

UBND xã Hoạt Giang

09/06/2022

10/06/2022

 09/06/2022

Trực tiếp

 

63

000.41.35.H56-220609-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lê Thị Huyền

Vân Điền,

UBND xã Hoạt Giang

09/06/2022

10/06/2022

 09/06/2022

Trực tiếp

 

64

000.41.35.H56-220609-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Hoàng Thị Thu Hà

Vân Xá,

UBND xã Hoạt Giang

09/06/2022

10/06/2022

 09/06/2022

Trực tiếp

 

65

000.41.35.H56-220608-0006

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Đỗ Thị Hiền

Vân Xá,

UBND xã Hoạt Giang

08/06/2022

09/06/2022

 08/06/2022

Trực tiếp

 

66

000.41.35.H56-220608-0005

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Trần Thị Hường

Vân Yên,

UBND xã Hoạt Giang

08/06/2022

09/06/2022

 08/06/2022

Trực tiếp

 

67

000.41.35.H56-220608-0004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

nguyễn thị Thanh

Vân Cẩm,

UBND xã Hoạt Giang

08/06/2022

09/06/2022

 08/06/2022

Trực tiếp

 

68

000.41.35.H56-220608-0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Trần Thi Trang

Vân Thu,

UBND xã Hoạt Giang

08/06/2022

09/06/2022

 08/06/2022

Trực tiếp

 

69

000.41.35.H56-220608-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Bùi Thị Niên

Vân Hưng,

UBND xã Hoạt Giang

08/06/2022

09/06/2022

 08/06/2022

Trực tiếp

 

70

000.41.35.H56-220608-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Nguyễn Hải Vân

Vân Hưng,

UBND xã Hoạt Giang

08/06/2022

09/06/2022

 08/06/2022

Trực tiếp

 

71

000.41.35.H56-220607-0005

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Đặng Văn Quyết

Vân Điền,

UBND xã Hoạt Giang

07/06/2022

08/06/2022

 07/06/2022

Trực tiếp

 

72

000.41.35.H56-220607-0004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Đặng  Văn Quyết

Vân Điền,

UBND xã Hoạt Giang

07/06/2022

08/06/2022

 07/06/2022

Trực tiếp

 

73

000.41.35.H56-220607-0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Bùi Thảo Phương

Vân Hưng,

UBND xã Hoạt Giang

07/06/2022

08/06/2022

 07/06/2022

Trực tiếp

 

74

000.41.35.H56-220607-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Vũ Văn Lộc

Vân Cẩm,

UBND xã Hoạt Giang

07/06/2022

08/06/2022

 07/06/2022

Trực tiếp

 

75

000.41.35.H56-220607-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lê Thị Thanh

Trung Chính,

UBND xã Hoạt Giang

07/06/2022

08/06/2022

 07/06/2022

Trực tiếp

 

76

000.41.35.H56-220606-0009

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Hoạng Thị Thu Hà

Vân Xá,

UBND xã Hoạt Giang

06/06/2022

07/06/2022

 06/06/2022

Trực tiếp

 

77

000.41.35.H56-220606-0008

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Nguyễn Thị Thuy Dung

Vân Trụ,

UBND xã Hoạt Giang

06/06/2022

07/06/2022

 06/06/2022

Trực tiếp

 

78

000.41.35.H56-220606-0007

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Nguyễn Thị Minh Thao

Trung Chính,

UBND xã Hoạt Giang

06/06/2022

07/06/2022

 06/06/2022

Trực tiếp

 

79

000.41.35.H56-220606-0006

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Đỗ Thị Xuân

Yên Giang,

UBND xã Hoạt Giang

06/06/2022

07/06/2022

 06/06/2022

Trực tiếp

 

80

000.41.35.H56-220606-0005

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Vũ Thị Thúy hằng

Trung Chính,

UBND xã Hoạt Giang

06/06/2022

07/06/2022

 06/06/2022

Trực tiếp

 

81

000.41.35.H56-220606-0004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Nguyễn Thị Nguyệt

Vân Trụ,

UBND xã Hoạt Giang

06/06/2022

07/06/2022

 06/06/2022

Trực tiếp

 

82

000.41.35.H56-220606-0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Phạm Thị Nhiêm

Vân Thu,

UBND xã Hoạt Giang

06/06/2022

07/06/2022

 06/06/2022

Trực tiếp

 

83

000.41.35.H56-220606-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Hoàng Thị Hiền

Vân Yên,

UBND xã Hoạt Giang

06/06/2022

07/06/2022

 06/06/2022

Trực tiếp

 

84

000.41.35.H56-220606-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Đỗ Thị Huỳnh

Trung Chính,

UBND xã Hoạt Giang

06/06/2022

07/06/2022

 06/06/2022

Trực tiếp

 

85

000.41.35.H56-220603-0005

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Đinh Văn Chung

Vân Xá,

UBND xã Hoạt Giang

03/06/2022

06/06/2022

 06/06/2022

Trực tiếp

 

86

000.41.35.H56-220603-0004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

phạm thị Hương

Vân Thu,

UBND xã Hoạt Giang

03/06/2022

06/06/2022

 06/06/2022

Trực tiếp

 

87

000.41.35.H56-220603-0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Phạm Thanh Long

Vân Trụ,

UBND xã Hoạt Giang

03/06/2022

06/06/2022

 03/06/2022

Trực tiếp

 

88

000.41.35.H56-220603-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Đặng Xuân Thủy

Vân Thu,

UBND xã Hoạt Giang

03/06/2022

06/06/2022

 03/06/2022

Trực tiếp

 

89

000.41.35.H56-220603-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Nguyễn Thị Tâm

Vân Điền,

UBND xã Hoạt Giang

03/06/2022

06/06/2022

 03/06/2022

Trực tiếp

 

90

000.41.35.H56-220602-0006

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Ngô Thị Thương

Vân Hưng,

UBND xã Hoạt Giang

02/06/2022

03/06/2022

 03/06/2022

Trực tiếp

 

91

000.41.35.H56-220602-0005

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Phùng Thị Thủy

Vân Yên,

UBND xã Hoạt Giang

02/06/2022

03/06/2022

 02/06/2022

Trực tiếp

 

92

000.41.35.H56-220602-0004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Trương Thị Tâm

Vân Hưng,

UBND xã Hoạt Giang

02/06/2022

03/06/2022

 02/06/2022

Trực tiếp

 

93

000.41.35.H56-220602-0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Trương Thị Lộc

Thanh Ngoại,

UBND xã Hoạt Giang

02/06/2022

03/06/2022

 02/06/2022

Trực tiếp

 

94

000.41.35.H56-220602-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Trương Thị Hậu

Vân Xá,

UBND xã Hoạt Giang

02/06/2022

03/06/2022

 02/06/2022

Trực tiếp

 

95

000.41.35.H56-220602-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Vũ Văn Thu

Trung Chính,

UBND xã Hoạt Giang

02/06/2022

03/06/2022

 02/06/2022

Trực tiếp

 

96

000.41.35.H56-220601-1003

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

NGUYỄN THỊ SÁU

Xã Hoạt Giang, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá, 0865238654

UBND Xã Hoạt Giang

02/06/2022

03/06/2022

 02/06/2022

Trực tiếp

 

97

000.41.35.H56-220601-0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Phạm Quang Hải

Vân Thu,

UBND xã Hoạt Giang

01/06/2022

02/06/2022

 01/06/2022

Trực tiếp

 

98

000.41.35.H56-220601-1001

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

VŨ THỊ LINH

Xã Hoạt Giang, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá, 0865238654

UBND Xã Hoạt Giang

01/06/2022

06/06/2022

 01/06/2022

Trực tiếp

 

99

000.41.35.H56-220601-1002

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

NGUYỄN VĂN TOÀN

Xã Hoạt Giang, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá, 0865238654

UBND Xã Hoạt Giang

01/06/2022

06/06/2022

 01/06/2022

Trực tiếp

 

100

000.41.35.H56-220601-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Đinh Thị Hoa

Vân Trụ,

UBND xã Hoạt Giang

01/06/2022

02/06/2022

 01/06/2022

Trực tiếp

 

101

000.41.35.H56-220601-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

nguyễn thị huyền

Vân Xá,

UBND xã Hoạt Giang

01/06/2022

02/06/2022

 01/06/2022

Trực tiếp