Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
66749

hiến máu tình nguyện năm 2023

Ngày 08/05/2023 13:44:39

 

 

     UBND XÃ HOẠT GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN CHỈ ĐẠO VẬN ĐỘNG

HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN

 
 
 


Số:  02 /TB- BCĐ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

 


    Hoạt Giang, ngày 26 tháng 4  năm 2022

 

     

          

THÔNG BÁO

Kết quả tổ chức hiến máu tình nguyện xã Hoạt Giang năm 2023

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH - BCĐ ngày 14/4/2023 của Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện xã Hoạt Giang về việc “Tuyên truyền vận động, tổ chức hiến máu tình nguyện năm 202. Được sự quan tâm, chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ xã. Và sự phối hợp giúp đỡ của, đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, hội nông dân, ban chỉ huy quân sự, công đoàn xã, 10 đơn vị thôn.  Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện xã Hoạt Giang xin thông báo kết quả hiến máu và tri ân những tình nguyện viên đã tích cực tham gia hiến máu góp phần tổ chức thành công Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2023:

Thực hiện ngày hội hiến máu tình nguyện diễn ra vào ngày 26/4/2023, với thông điệp“ Mỗi giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại” Hiến máu nhân đạo là một trong những nghĩa cử cao đẹp và là truyền thống “tương thân tương ái” của người dân Việt Nam, ngày hội hiến máu đã thu hút được đông đảo tình nguyện viên là đoàn viên thanh niên, hội viên, cán bộ, công chức, viên chức, quân sự, công nhân, nhân dân lao động tình nguyện viên trên toàn xã.

Tiêu biểu các đơn vị đã tham gia đạt và vượt chỉ tiêu được giao cụ thể như sau;

 

I

Đơn vị             

Chỉ tiêu giao

Thực hiện được

So với chỉ tiêu

1

Thôn Vân Hưng:             

3 Đơn vị máu

4 Đơn vị máu

Vượt 1 ĐV máu

2

Thôn Vân Xá:                  

4 Đơn vị máu

5 Đơn vị máu

Vượt 1 ĐV máu

3

Thôn Vân Điền:               

4 Đơn vị máu

4 Đơn vị máu

Đạt

4

Hội Phụ nữ

3 Đơn vị máu

3 Đơn vị máu

Đạt

5

Công đoàn xã:

5 Đơn vị máu

5 Đơn vị máu

Đạt

Các đơn vị còn thiếu so với chỉ tiêu được giao cụ thể :

 

I

Đơn vị             

Chỉ tiêu giao

Thực hiện được

So với chỉ tiêu

1

Thôn Vân Thu:                

4 Đơn vị máu

1 Đơn vị máu

Thiếu 3 ĐV máu

2

Thôn Vân Trụ:                 

4 Đơn vị máu

3 Đơn vị máu

Thiếu 1 ĐV máu

3

Thôn Vân Cẩm:               

3 Đơn vị máu

1 Đơn vị máu

Thiếu 2 ĐV máu

4

Thôn Thanh Ngoại

4 Đơn vị máu

3 Đơn vị máu

Thiếu 1 ĐV máu

5

Thôn Yên Giang:             

4 Đơn vị máu

3 Đơn vị máu

Thiếu 1 ĐV máu

6

Thôn Trung Chính:          

4 Đơn vị máu

3 Đơn vị máu

Thiếu 1 ĐV máu

7

Đoàn Thanh niên:            

3 Đơn vị máu

1 Đơn vị máu

Thiếu 2 ĐV máu

8

Hội Nông dân

3 Đơn vị máu

2 Đơn vị máu

Thiếu 1 ĐV máu

9

Quân sự, Dân quân

6 Đơn vị máu

3 Đơn vị máu

Thiếu 3 ĐV máu

Các đơn vị không đạt:

I

Đơn vị             

Chỉ tiêu giao

Thực hiện được

So với chỉ tiêu

1

Hội Cựu chiến binh

2 Đơn vị máu

0 Đơn vị máu

Không đạt

2

Thôn Vân Yên:               

3 Đơn vị máu

0 Đơn vị máu

Không đạt

Trong đó có các tình nguyện viên tiêu biểu như chị Vũ Thị Lan sinh năm 1973 thôn Yên Giang bị tai nạn chỉ còn một cánh tay nhưng nhiều năm liền thiết tha xin BCĐ tình nguyện tham gia hiến máu, chị Phạm Thị Thuần thôn Vân Trụ bị tai nạn gãy tay đã điều trị chưa khỏi nhưng vẫn tình nguyện tham gia hiến máu và đã hiến máu nhiều lần, đồng chí Trương Quang Minh công chức tư pháp xã tham gia hiến máu 14 lần, đồng chí Đặng Văn Huấn CB đài truyền thanh xã tham gia hiến máu 10 lần, tiêu biểu gia đình cả hai vợ chông cùng tham gia hiến máu như vợ chồng anh Hoàng Văn Long chị Phạm Thị Quyên thôn Vân Trụ...

 Kết quả thực hiện công tác hiến máu tình nguyện năm 2023 xã Hoạt Giang đã tham gia hiến tặng được 38 đơn vị máu vượt chỉ tiêu được giao.

Danh sách gồm các tình nguyện viên sau:

TT

Họ Tên

Năm sinh

Chức vụ

Đã tham gia HM

1

Trương Quang Minh

1976

CC Tư pháp xã

14

2

Trương Văn Thế

1982

PCT . UBND xã

8

3

Mai Thị Huyền

1983

PCT . HĐND xã

3

4

Mai Thị Thắm

1990

BT Đoàn xã·

2

5

Đinh Văn Tuấn

1979

BT chi bộ Vân Cẩm

6

6

Phạm Thị Hiền ( Long)

1992

CD thôn  Vân Xá

2

7

Mai Thị Ngành

1969

HVPN thôn Vân Xá

1

8

Hoàng Minh Tuấn

1991

CD thôn Vân Xá

1

9

Nguyễn Thị Thắm

1986

HV PN thôn Vân Xá

1

10

Nguyễn Thị Huyền

1987

CD thôn Vân Xá

5

11

Đỗ Văn Tuyển

1983

CD thôn Vân Xá

1

12

Phạm Văn Cường

1976

ĐV chi bộ thôn Vân Xá

3

13

Phạm Văn Đề

1969

PBT CB Vân Xá

7

14

Hoàng Tuấn Hưng

1978

CD thôn Vân Trụ

3

15

Phạm Thị Thuần

1971

HVPN thôn Vân Trụ

10

16

Hoàng Văn Long

1978

CD thôn Vân Trụ

2

17

Phạm Thị Quyên

1980

HVPN thôn Vân Trụ

1

18

Đỗ Phi Hùng

1970

CHT ND  Yên Giang

7

19

Nguyễn Văn Thắng

1984

KĐT – thôn Vân Điền

5

20

Trương Viết Cường

1985

Thôn ĐT thôn Yên Giang

5

21

Nguyễn Văn Phượng

1984

TĐT thôn Trung Chính

5

22

Nguyễn Hùng Chiến

1991

CD thôn Vân Thu

3

23

Vũ Thị Lý

1974

CD thôn Thanh Ngoại

3

24

Nguyễn Văn Học

1995

CD thôn Thanh Ngoại

2

25

Trương Văn Chinh

1773

CD  thônThanh Ngoại

4

26

Đỗ Văn Tuấn

2004

CD thôn Yên Giang

1

27

Vũ Thị Loan

1967

CD thôn Yên Giang

3

28

Vũ Thị Lan

1973

CD thôn Yên Giang

7

29

Nguyễn Thị Thanh Lan

1978

CD thôn Trung Chính

1

30

Trịnh Thị Nguyệt

1982

TT thôn Trung Chính

6

31

Vũ Mạnh Cường

1987

CD thôn Trung Chính

1

32

Nguyễn Văn Thanh

1984

CD thôn Vân Điền

5

33

Lê Văn Thu

1980

CD thôn Vân Điền

4

34

Nguyễn Văn Năm

1986

CD thôn Vân Điền

1

35

Đặng Văn Huấn

1986

BT chi bộ thôn Vân Hưng

10

36

Lê Bá Dũng

1974

Trưởng T. Vân  Hưng

4

37

Đặng Thị Thơ

1986

CD thôn Vân Hưng

1

38

Vũ Văn Đạt

2004

CD thôn Vân Hưng

1

Trên đây là kết quả tổ chức hiến máu tình nguyện xã Hoạt Giang năm 2023.

Một lần nữa Ban tổ chức VĐHMTN xã Hoạt Giang xin ghi nhận và cảm ơn sâu sắc đến các tình nguyện viên là đoàn viên thanh niên, cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, công nhân, nhân dân lao động, tình nguyện viên trong toàn xã đã tích cực ủng hộ nhiệt tình với phong trào hiến máu tình nguyện của xã nhà. Xin chúc các đồng chí cán bộ Đảng viên và toàn thể nhân dân luôn dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc.

Xin chân trọng cảm ơn.

           

                                                                                                               TM. BAN CHỈ ĐẠO

                                                                                                TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

 

                                                                             PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ

                                                                                                                           Trương Văn Thế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hiến máu tình nguyện năm 2023

Đăng lúc: 08/05/2023 13:44:39 (GMT+7)

 

 

     UBND XÃ HOẠT GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN CHỈ ĐẠO VẬN ĐỘNG

HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN

 
 
 


Số:  02 /TB- BCĐ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

 


    Hoạt Giang, ngày 26 tháng 4  năm 2022

 

     

          

THÔNG BÁO

Kết quả tổ chức hiến máu tình nguyện xã Hoạt Giang năm 2023

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH - BCĐ ngày 14/4/2023 của Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện xã Hoạt Giang về việc “Tuyên truyền vận động, tổ chức hiến máu tình nguyện năm 202. Được sự quan tâm, chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ xã. Và sự phối hợp giúp đỡ của, đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, hội nông dân, ban chỉ huy quân sự, công đoàn xã, 10 đơn vị thôn.  Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện xã Hoạt Giang xin thông báo kết quả hiến máu và tri ân những tình nguyện viên đã tích cực tham gia hiến máu góp phần tổ chức thành công Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2023:

Thực hiện ngày hội hiến máu tình nguyện diễn ra vào ngày 26/4/2023, với thông điệp“ Mỗi giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại” Hiến máu nhân đạo là một trong những nghĩa cử cao đẹp và là truyền thống “tương thân tương ái” của người dân Việt Nam, ngày hội hiến máu đã thu hút được đông đảo tình nguyện viên là đoàn viên thanh niên, hội viên, cán bộ, công chức, viên chức, quân sự, công nhân, nhân dân lao động tình nguyện viên trên toàn xã.

Tiêu biểu các đơn vị đã tham gia đạt và vượt chỉ tiêu được giao cụ thể như sau;

 

I

Đơn vị             

Chỉ tiêu giao

Thực hiện được

So với chỉ tiêu

1

Thôn Vân Hưng:             

3 Đơn vị máu

4 Đơn vị máu

Vượt 1 ĐV máu

2

Thôn Vân Xá:                  

4 Đơn vị máu

5 Đơn vị máu

Vượt 1 ĐV máu

3

Thôn Vân Điền:               

4 Đơn vị máu

4 Đơn vị máu

Đạt

4

Hội Phụ nữ

3 Đơn vị máu

3 Đơn vị máu

Đạt

5

Công đoàn xã:

5 Đơn vị máu

5 Đơn vị máu

Đạt

Các đơn vị còn thiếu so với chỉ tiêu được giao cụ thể :

 

I

Đơn vị             

Chỉ tiêu giao

Thực hiện được

So với chỉ tiêu

1

Thôn Vân Thu:                

4 Đơn vị máu

1 Đơn vị máu

Thiếu 3 ĐV máu

2

Thôn Vân Trụ:                 

4 Đơn vị máu

3 Đơn vị máu

Thiếu 1 ĐV máu

3

Thôn Vân Cẩm:               

3 Đơn vị máu

1 Đơn vị máu

Thiếu 2 ĐV máu

4

Thôn Thanh Ngoại

4 Đơn vị máu

3 Đơn vị máu

Thiếu 1 ĐV máu

5

Thôn Yên Giang:             

4 Đơn vị máu

3 Đơn vị máu

Thiếu 1 ĐV máu

6

Thôn Trung Chính:          

4 Đơn vị máu

3 Đơn vị máu

Thiếu 1 ĐV máu

7

Đoàn Thanh niên:            

3 Đơn vị máu

1 Đơn vị máu

Thiếu 2 ĐV máu

8

Hội Nông dân

3 Đơn vị máu

2 Đơn vị máu

Thiếu 1 ĐV máu

9

Quân sự, Dân quân

6 Đơn vị máu

3 Đơn vị máu

Thiếu 3 ĐV máu

Các đơn vị không đạt:

I

Đơn vị             

Chỉ tiêu giao

Thực hiện được

So với chỉ tiêu

1

Hội Cựu chiến binh

2 Đơn vị máu

0 Đơn vị máu

Không đạt

2

Thôn Vân Yên:               

3 Đơn vị máu

0 Đơn vị máu

Không đạt

Trong đó có các tình nguyện viên tiêu biểu như chị Vũ Thị Lan sinh năm 1973 thôn Yên Giang bị tai nạn chỉ còn một cánh tay nhưng nhiều năm liền thiết tha xin BCĐ tình nguyện tham gia hiến máu, chị Phạm Thị Thuần thôn Vân Trụ bị tai nạn gãy tay đã điều trị chưa khỏi nhưng vẫn tình nguyện tham gia hiến máu và đã hiến máu nhiều lần, đồng chí Trương Quang Minh công chức tư pháp xã tham gia hiến máu 14 lần, đồng chí Đặng Văn Huấn CB đài truyền thanh xã tham gia hiến máu 10 lần, tiêu biểu gia đình cả hai vợ chông cùng tham gia hiến máu như vợ chồng anh Hoàng Văn Long chị Phạm Thị Quyên thôn Vân Trụ...

 Kết quả thực hiện công tác hiến máu tình nguyện năm 2023 xã Hoạt Giang đã tham gia hiến tặng được 38 đơn vị máu vượt chỉ tiêu được giao.

Danh sách gồm các tình nguyện viên sau:

TT

Họ Tên

Năm sinh

Chức vụ

Đã tham gia HM

1

Trương Quang Minh

1976

CC Tư pháp xã

14

2

Trương Văn Thế

1982

PCT . UBND xã

8

3

Mai Thị Huyền

1983

PCT . HĐND xã

3

4

Mai Thị Thắm

1990

BT Đoàn xã·

2

5

Đinh Văn Tuấn

1979

BT chi bộ Vân Cẩm

6

6

Phạm Thị Hiền ( Long)

1992

CD thôn  Vân Xá

2

7

Mai Thị Ngành

1969

HVPN thôn Vân Xá

1

8

Hoàng Minh Tuấn

1991

CD thôn Vân Xá

1

9

Nguyễn Thị Thắm

1986

HV PN thôn Vân Xá

1

10

Nguyễn Thị Huyền

1987

CD thôn Vân Xá

5

11

Đỗ Văn Tuyển

1983

CD thôn Vân Xá

1

12

Phạm Văn Cường

1976

ĐV chi bộ thôn Vân Xá

3

13

Phạm Văn Đề

1969

PBT CB Vân Xá

7

14

Hoàng Tuấn Hưng

1978

CD thôn Vân Trụ

3

15

Phạm Thị Thuần

1971

HVPN thôn Vân Trụ

10

16

Hoàng Văn Long

1978

CD thôn Vân Trụ

2

17

Phạm Thị Quyên

1980

HVPN thôn Vân Trụ

1

18

Đỗ Phi Hùng

1970

CHT ND  Yên Giang

7

19

Nguyễn Văn Thắng

1984

KĐT – thôn Vân Điền

5

20

Trương Viết Cường

1985

Thôn ĐT thôn Yên Giang

5

21

Nguyễn Văn Phượng

1984

TĐT thôn Trung Chính

5

22

Nguyễn Hùng Chiến

1991

CD thôn Vân Thu

3

23

Vũ Thị Lý

1974

CD thôn Thanh Ngoại

3

24

Nguyễn Văn Học

1995

CD thôn Thanh Ngoại

2

25

Trương Văn Chinh

1773

CD  thônThanh Ngoại

4

26

Đỗ Văn Tuấn

2004

CD thôn Yên Giang

1

27

Vũ Thị Loan

1967

CD thôn Yên Giang

3

28

Vũ Thị Lan

1973

CD thôn Yên Giang

7

29

Nguyễn Thị Thanh Lan

1978

CD thôn Trung Chính

1

30

Trịnh Thị Nguyệt

1982

TT thôn Trung Chính

6

31

Vũ Mạnh Cường

1987

CD thôn Trung Chính

1

32

Nguyễn Văn Thanh

1984

CD thôn Vân Điền

5

33

Lê Văn Thu

1980

CD thôn Vân Điền

4

34

Nguyễn Văn Năm

1986

CD thôn Vân Điền

1

35

Đặng Văn Huấn

1986

BT chi bộ thôn Vân Hưng

10

36

Lê Bá Dũng

1974

Trưởng T. Vân  Hưng

4

37

Đặng Thị Thơ

1986

CD thôn Vân Hưng

1

38

Vũ Văn Đạt

2004

CD thôn Vân Hưng

1

Trên đây là kết quả tổ chức hiến máu tình nguyện xã Hoạt Giang năm 2023.

Một lần nữa Ban tổ chức VĐHMTN xã Hoạt Giang xin ghi nhận và cảm ơn sâu sắc đến các tình nguyện viên là đoàn viên thanh niên, cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, công nhân, nhân dân lao động, tình nguyện viên trong toàn xã đã tích cực ủng hộ nhiệt tình với phong trào hiến máu tình nguyện của xã nhà. Xin chúc các đồng chí cán bộ Đảng viên và toàn thể nhân dân luôn dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc.

Xin chân trọng cảm ơn.

           

                                                                                                               TM. BAN CHỈ ĐẠO

                                                                                                TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

 

                                                                             PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ

                                                                                                                           Trương Văn Thế