Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
66749

Thông tin về bệnh dịch tả lợn châu Phi tại xã Hà Vân

Ngày 31/05/2019 00:00:00

Đảng ủy, UBND xã đã báo cáo UBND huyện Hà Trung, trạm thú y huyện về lấy mẫu đi xét nghiệm, đồng thời ngay sáng hôm đó Ban chỉ đạo phòng chống dịch xã Hà Vân đã họp phân công nhiệm vụ, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch trên đại bàn

Xã Hà Vân đến ngày 26/5/2019 có 371 con lợn của 87 hộ chăn muôi. Ngày 27/5/2019, xã Hà Vân phát hiện 1 đàn lợn 19 con của hộ anh Hưng thôn Vân Xá, xã Hà Vân bị ốm, trong đó có 01 con đã chết, nghi bệnh dịch tả lợn Châu phi, Đảng ủy, UBND xã đã báo cáo UBND huyện Hà Trung, trạm thú y huyện về lấy mẫu đi xét nghiệm, đồng thời ngay sáng hôm đó ban chỉ đạo phòng chống dịch xã Hà Vân đã họp phân công nhiệm vụ, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch trên đại bàn.
Phân công cán bộ phụ trách 7/7 thôn, yêu cầu các ông trưởng thôn, hội phụ nữ tổng dọn vệ sinh môi trường. Đài truyền thanh xã, thôn thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền để nhân dân thực hiện tốt công tác phòng dịch. Đối với 01 lợn chết, tổ chức chôn lấp ngay sáng ngày 26, tại hộ gia đình ông Hưng theo đúng hướng dẫn của ngành cấp trên.
Chiều ngày 29/5/2019 UBND huyện Hà Trung đã công bố bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Hà Vân, huyện Hà Trung. Ban chỉ đạo phòng chống dịch xã đã họp (đồng chí Nguyễn Văn Toàn – Trưởng trạm thú y đã về dự và chỉ đạo phòng chống dịch). Toàn bộ số lợn của hộ ông Hoàng Văn Hưng – thôn Vân Xá đã được tiêu hủy ngay chiều ngày 29/5/2019. Số lượng lợn tiêu hủy: ngày 26/5/2019 tiêu hủy 1 con trọng lượng 86 kg; ngày 29/5/2019, tiêu hủy 18 con trọng lượng 1.095 kg, tổng 1.181 kg.

Xã Hà Vân đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng bằng phun hóa chất và rải vôi bột. lập 02 chốt kiểm soát dịch, 01 chốt trên đường Dương – Vân Thanh, điểm giáp xã Hà Thanh, 01 điểm trên đường cầu thôn Vân Yên điểm giao thông nối với xã Hà Lai và xã Hà Dương.
 

Thông tin về bệnh dịch tả lợn châu Phi tại xã Hà Vân

Đăng lúc: 31/05/2019 00:00:00 (GMT+7)

Đảng ủy, UBND xã đã báo cáo UBND huyện Hà Trung, trạm thú y huyện về lấy mẫu đi xét nghiệm, đồng thời ngay sáng hôm đó Ban chỉ đạo phòng chống dịch xã Hà Vân đã họp phân công nhiệm vụ, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch trên đại bàn

Xã Hà Vân đến ngày 26/5/2019 có 371 con lợn của 87 hộ chăn muôi. Ngày 27/5/2019, xã Hà Vân phát hiện 1 đàn lợn 19 con của hộ anh Hưng thôn Vân Xá, xã Hà Vân bị ốm, trong đó có 01 con đã chết, nghi bệnh dịch tả lợn Châu phi, Đảng ủy, UBND xã đã báo cáo UBND huyện Hà Trung, trạm thú y huyện về lấy mẫu đi xét nghiệm, đồng thời ngay sáng hôm đó ban chỉ đạo phòng chống dịch xã Hà Vân đã họp phân công nhiệm vụ, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch trên đại bàn.
Phân công cán bộ phụ trách 7/7 thôn, yêu cầu các ông trưởng thôn, hội phụ nữ tổng dọn vệ sinh môi trường. Đài truyền thanh xã, thôn thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền để nhân dân thực hiện tốt công tác phòng dịch. Đối với 01 lợn chết, tổ chức chôn lấp ngay sáng ngày 26, tại hộ gia đình ông Hưng theo đúng hướng dẫn của ngành cấp trên.
Chiều ngày 29/5/2019 UBND huyện Hà Trung đã công bố bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Hà Vân, huyện Hà Trung. Ban chỉ đạo phòng chống dịch xã đã họp (đồng chí Nguyễn Văn Toàn – Trưởng trạm thú y đã về dự và chỉ đạo phòng chống dịch). Toàn bộ số lợn của hộ ông Hoàng Văn Hưng – thôn Vân Xá đã được tiêu hủy ngay chiều ngày 29/5/2019. Số lượng lợn tiêu hủy: ngày 26/5/2019 tiêu hủy 1 con trọng lượng 86 kg; ngày 29/5/2019, tiêu hủy 18 con trọng lượng 1.095 kg, tổng 1.181 kg.

Xã Hà Vân đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng bằng phun hóa chất và rải vôi bột. lập 02 chốt kiểm soát dịch, 01 chốt trên đường Dương – Vân Thanh, điểm giáp xã Hà Thanh, 01 điểm trên đường cầu thôn Vân Yên điểm giao thông nối với xã Hà Lai và xã Hà Dương.