Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
66749

Xã Hoạt Giang: Tổ chức kỳ họp thứ II, HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 13/01/2020 00:00:00

Ngày 9/1/2020, HĐND xã Hoạt Giang tổ chức kỳ họp thứ II, Nhiệm kỳ 2016-2021. Về dự có đồng chí Vũ Xuân Thu-Bí thư Đảng bộ xã; đồng chí Vũ Hùng Xuân- Phó Bí thư- Chủ tịch UBND xã; các đồng chí trưởng các ban ngành đoàn thể xã, Bí thư chi bộ, trưởng thôn và 43 ông bà đại biểu HĐND xã.

 


Kỳ họp thứ II, HĐND xã Hoạt Giang tổ chức tại hội trường xã.

Tại kỳ họp, các đại biểu được nghe các báo cáo về tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2019, nhiệm vụ năm 2020. Báo cáo kết quả thu chi ngân sách xã năm 2019. Báo cáo kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp trước. Báo cáo của Thường trực HĐND xã. Báo cáo về việc MTTQ tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến của cử tri gửi đến kỳ họp và các tờ trình của HĐND, UBND xã.

 Sau khi sáp nhập giữa hai đơn vị Hà Vân và Hà Thanh thành xã Hoạt Giang, ngay từ đầu tháng 12/2019, HĐND xã Hoạt Giang đã tổ chức kỳ họp thứ nhất nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy của HĐND xã mới, bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch và các ban của HĐND xã. Thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội tại xã mới, Hoạt Giang đã cơ bản ổn định về tổ chức và tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế- văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh.


Đoàn chủ tịch và thư ký làm việc tại kỳ họp

Theo đánh giá của xã, tình hình kinh tế xã hội có bước phát triển khá, tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 12,5%; cấu sản xuất đảm bảo yêu cầu; thu nhập bình quân đầu người 32 triệu đồng; tổng sản lượng lương thực 3.850 tấn; tổng vốn đầu tư trên địa bàn 60 tỷ đồng; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 90%; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuông còn 2,25%; tỷ lệ nhà ở kiên cố đạt 80%; giữ vững ổn định chính trị, trật tự ATXH; hoàn thành tốt công tác QP,AN; xã đạt danh hiệu xã NTM và luôn giữ vững các tiêu chí NTM.v.v.Trong phần phương hướng năm 2020, xã Hoạt Giang đề ra 23 chỉ tiêu chủ yếu cùng các giải pháp chính để tổ chức thực hiện.

Tham gia thảo luận tại kỳ họp, các đại biểu đã cơ bản thống nhất với những báo cáo, tờ trình tại kỳ họp, đồng thời đề xuất một số nội dung thuộc các lĩnh vực: sản xuất nông nghiệp; giao thông, thủy lợi; xây dựng cơ bản, tài nguyên môi trường; văn hóa xã hội; quốc phòng-an ninh; chế độ chính sách....

Thay mặt lãnh đạo xã, đồng chí Vũ Hùng Xuân- Phó Bí thư Đảng bộ- Chủ tịch UBND xã phát biểu, tiếp thu và giải trình những ý kiến của tri đề xuất, kiến nghị tại kỳ họp. Với tinh thần, trách nhiệm cao sau một ngày làm việc, kỳ họp thứ 2 HĐND xã Hoạt Giang đã thành công tốt đẹp và được các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết với biểu thị quyết tâm cao.

 

Xã Hoạt Giang: Tổ chức kỳ họp thứ II, HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021.

Đăng lúc: 13/01/2020 00:00:00 (GMT+7)

Ngày 9/1/2020, HĐND xã Hoạt Giang tổ chức kỳ họp thứ II, Nhiệm kỳ 2016-2021. Về dự có đồng chí Vũ Xuân Thu-Bí thư Đảng bộ xã; đồng chí Vũ Hùng Xuân- Phó Bí thư- Chủ tịch UBND xã; các đồng chí trưởng các ban ngành đoàn thể xã, Bí thư chi bộ, trưởng thôn và 43 ông bà đại biểu HĐND xã.

 


Kỳ họp thứ II, HĐND xã Hoạt Giang tổ chức tại hội trường xã.

Tại kỳ họp, các đại biểu được nghe các báo cáo về tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2019, nhiệm vụ năm 2020. Báo cáo kết quả thu chi ngân sách xã năm 2019. Báo cáo kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp trước. Báo cáo của Thường trực HĐND xã. Báo cáo về việc MTTQ tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến của cử tri gửi đến kỳ họp và các tờ trình của HĐND, UBND xã.

 Sau khi sáp nhập giữa hai đơn vị Hà Vân và Hà Thanh thành xã Hoạt Giang, ngay từ đầu tháng 12/2019, HĐND xã Hoạt Giang đã tổ chức kỳ họp thứ nhất nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy của HĐND xã mới, bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch và các ban của HĐND xã. Thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội tại xã mới, Hoạt Giang đã cơ bản ổn định về tổ chức và tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế- văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh.


Đoàn chủ tịch và thư ký làm việc tại kỳ họp

Theo đánh giá của xã, tình hình kinh tế xã hội có bước phát triển khá, tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 12,5%; cấu sản xuất đảm bảo yêu cầu; thu nhập bình quân đầu người 32 triệu đồng; tổng sản lượng lương thực 3.850 tấn; tổng vốn đầu tư trên địa bàn 60 tỷ đồng; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 90%; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuông còn 2,25%; tỷ lệ nhà ở kiên cố đạt 80%; giữ vững ổn định chính trị, trật tự ATXH; hoàn thành tốt công tác QP,AN; xã đạt danh hiệu xã NTM và luôn giữ vững các tiêu chí NTM.v.v.Trong phần phương hướng năm 2020, xã Hoạt Giang đề ra 23 chỉ tiêu chủ yếu cùng các giải pháp chính để tổ chức thực hiện.

Tham gia thảo luận tại kỳ họp, các đại biểu đã cơ bản thống nhất với những báo cáo, tờ trình tại kỳ họp, đồng thời đề xuất một số nội dung thuộc các lĩnh vực: sản xuất nông nghiệp; giao thông, thủy lợi; xây dựng cơ bản, tài nguyên môi trường; văn hóa xã hội; quốc phòng-an ninh; chế độ chính sách....

Thay mặt lãnh đạo xã, đồng chí Vũ Hùng Xuân- Phó Bí thư Đảng bộ- Chủ tịch UBND xã phát biểu, tiếp thu và giải trình những ý kiến của tri đề xuất, kiến nghị tại kỳ họp. Với tinh thần, trách nhiệm cao sau một ngày làm việc, kỳ họp thứ 2 HĐND xã Hoạt Giang đã thành công tốt đẹp và được các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết với biểu thị quyết tâm cao.