Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
66749

HỘI LHPN XÃ HOẠT GIANG TÍCH CỰC XÂY DỰNG CẢNH QUAN MÔI TRƯỜNG XANH, SẠCH ,ĐẸP LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHÂN XÃ ĐẠT CHUẨN NTM

Ngày 08/05/2023 09:43:03

Lập thành tích chào mừng lễ công bố quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM. Hội LHPN xã Hoạt Giang tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi: tiếp tục thực hiện mô hình đường hoa, đường cây, duy trì thực hiện công tác VSMT, thực hiện mô hình nhà sạch vườn đẹp

Hội Liên hiệp Phụ nữ Hoạt Giang xác định tham gia xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp là nhiệm vụ trọng tâm góp phần duy trì và năng cao chất lượng các tiêu chí NTM, tiến tới xây dựng xã NTM nâng cao. Lập thành tích chào mừng lễ công bố quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM Hội phụ nữ xã Hoạt Giang  tiếp tục phát động các tầng lớp phụ nữ tích cực tham gia nhiều  hoạt động thiết thực như mô hình: “nhà sạch, vườn đẹp”, “đường hoa thay thay thế cỏ dại”,“hàng cây, hàng rào xanh”, phong trào “ngày chủ nhật xanh”. Qua việc tổ chức thưc hiện các mô hình, phong trào đã huy động sự tham gia tích cực của các tầng lớp phụ nữ và Nhân dân, tạo sức lan tỏa đến mỗi hộ gia đình, trong từng thôn xóm, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sác, đặc biệt ý thức bảo vệ môi trường của người dân cũng được nâng cao. 


z4248515646849_d7dd57ba1acea4cfc7e77be6fee4b0ae.jpgz4197181548102_146f8318456dc29506c121affb91002f.jpgz4267086976322_714d263d1dacecbdeb1adc044fdf7fa2.jpgz4197181489139_c893cde591abbe9f69836839e08ca9a2.jpgz4261630872829_c16d57890eae731579c9fb4f8f4cb77b.jpgz4197181530864_93c954bb95e73053b6ed6a52866ce920.jpg
z4271226232977_4db57eaa106dc48b5f4c6060508633d7.jpg

z4271226222691_57befd97f59c1ec2d925aab726973c80.jpg

Trịnh Thị Huê - Chủ tịch Hội LHPN xãHỘI LHPN XÃ HOẠT GIANG TÍCH CỰC XÂY DỰNG CẢNH QUAN MÔI TRƯỜNG XANH, SẠCH ,ĐẸP LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHÂN XÃ ĐẠT CHUẨN NTM

Đăng lúc: 08/05/2023 09:43:03 (GMT+7)

Lập thành tích chào mừng lễ công bố quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM. Hội LHPN xã Hoạt Giang tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi: tiếp tục thực hiện mô hình đường hoa, đường cây, duy trì thực hiện công tác VSMT, thực hiện mô hình nhà sạch vườn đẹp

Hội Liên hiệp Phụ nữ Hoạt Giang xác định tham gia xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp là nhiệm vụ trọng tâm góp phần duy trì và năng cao chất lượng các tiêu chí NTM, tiến tới xây dựng xã NTM nâng cao. Lập thành tích chào mừng lễ công bố quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM Hội phụ nữ xã Hoạt Giang  tiếp tục phát động các tầng lớp phụ nữ tích cực tham gia nhiều  hoạt động thiết thực như mô hình: “nhà sạch, vườn đẹp”, “đường hoa thay thay thế cỏ dại”,“hàng cây, hàng rào xanh”, phong trào “ngày chủ nhật xanh”. Qua việc tổ chức thưc hiện các mô hình, phong trào đã huy động sự tham gia tích cực của các tầng lớp phụ nữ và Nhân dân, tạo sức lan tỏa đến mỗi hộ gia đình, trong từng thôn xóm, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sác, đặc biệt ý thức bảo vệ môi trường của người dân cũng được nâng cao. 


z4248515646849_d7dd57ba1acea4cfc7e77be6fee4b0ae.jpgz4197181548102_146f8318456dc29506c121affb91002f.jpgz4267086976322_714d263d1dacecbdeb1adc044fdf7fa2.jpgz4197181489139_c893cde591abbe9f69836839e08ca9a2.jpgz4261630872829_c16d57890eae731579c9fb4f8f4cb77b.jpgz4197181530864_93c954bb95e73053b6ed6a52866ce920.jpg
z4271226232977_4db57eaa106dc48b5f4c6060508633d7.jpg

z4271226222691_57befd97f59c1ec2d925aab726973c80.jpg

Trịnh Thị Huê - Chủ tịch Hội LHPN xã