Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
66749

kết luận kiểm tra NTM

Ngày 14/09/2022 15:46:15

ĐẢNG ỦY XÃ HOẠT GIANG

BCĐ XD NÔNG THÔN MỚI

 *

Số:     -TB/BCĐ

 

      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 


 Hoạt Giang, ngày  15 tháng 6 năm 2022

            THÔNG BÁO

Kết luận kiểm tra công tác xây dựng NTM tại thôn Vân Hưng

 


            Thực hiện Công văn số 05-CV/ĐU ngày 09/6/2022 của Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Hoạt giang về việc kiểm tra các thông trong công tác xây dựng NTM. Sáng ngày 11/6/2022  Đoàn kiểm tra của BCĐ xây dựng NTM xã do đồng chí Trương Văn Thế - Phó chủ tịch UBND x㠖 Phó đoàn và đoàn công tác của xã làm việc với Ban phát triển của thôn Vân Hưng về công tác xây dựng nâng cao các tiêu chí xây dựng thôn NTM liên quan đến các tiêu chí của xã;

          Sau khi đi kiểm tra thực tế các trục đường chính, rãnh thoát nước, tường rào, nhà ở dân cư, nhà văn hóa và công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thôn; nghe đồng chí Trưởng ban phát triển thôn báo cáo kết quả thực hiện nâng cao các tiêu chí xây dựng thôn NTM, kế hoạch thực hiện các tháng còn lại trong năm 2022 trên địa bàn thôn; các ý kiến thảo luận tại hội nghị; Đồng chí Trương Văn Thế - Phó chủ tịch UBND x㠖 Phó đoàn kiểm tra kết luận những nội dung thôn phải thực hiện trong thời gian tới như sau:

          1. Tiêu chí Giao thông:

          Ban phát triển thôn tập trung tuyên truyền vận động các hộ gia đình đổ bê tông những chỗ lề đường còn nhỏ, để mở rộng mặt đường và đảm bảo sạch sẽ. Đồng thời khơi thông hệ thống rãnh thoát nước và bàn thống nhất trong nhân dân đóng góp kinh phí để xây dựng hệ thống rãnh thoát nước có nắp đậy.

          2. Tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa.

          - Phối hợp với Ban văn hóa xã để trang trí bảng biểu, khánh tiết trong nhà văn hóa theo đúng quy định; mua thêm bàn và đấu mối với thôn Vân Cẩm để đồng bộ ghế ngồi trong nhà văn hóa.

- Tiến hành kẻ vẽ sân cầu lông, sân bóng chuyền và mua sắm các dụng cụ thể thao như: Lưới, bóng chuyền, vợt…

- Tiếp tục hoàn thiện công trình nhà vệ sinh như: làm mái che, bồn nước, hố ga xử lý nước thải, cánh cửa…

- Vận động nhân dân, các đoàn thể để mua chậu hoa, cây cảnh đặt tại khu nhà văn hóa, đường vào nhà văn hóa.

- Giành kinh phí mua sơn và phối hợp với Đoàn thanh niên vẽ đường tranh bích họa tại nhà văn hóa.

3.  Tiêu chí nhà ở dân cư.

Tập trung tuyên truyền nhân dân chỉnh trang nhà cửa, quét vôi, ve hệ thống tường rào, nhất là đối với các hộ ở trục đường chính.

4. Tiêu chí môi trường:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhận dân thực hiện công tác quét dọn đường làng ngõ xóm hàng  ngày, hàng tuần, phát quang hành lang an toàn giao thông nhất là tuyến đường từ nhà ông Tin đến nhà ông Nụ. tiếp tục chăm sóc đường hoa cây cảnh hiện có trong thôn

Yêu cầu Ban phát triển thôn căn cứ vào nội dung kết luận về những việc cần phải thực hiện để xây dựng kế hoạch cụ thể, tiến độ thực hiện hoàn thành trong tháng 7 báo cáo với đồng chí ĐUV phụ trách chi bộ và nộp về BCĐ xây dựng NTM xã để theo dõi, đôn đốc thực hiện. Cuối tháng 7 Đoàn sẽ tổ chức kiểm tra lại những nội dung yêu cầu Ban phát triển thôn thực hiện.

Yêu cầu Ban phát triển thôn thực hiện nghiêm túc.

Nơi nhận:

- Ban phát triển XDNTM thôn Vân Hưng (để Th/h);

- Đ/C ĐUV phụ trách (để C/đ);

- Lưu: BCĐ.

 TRƯỞNG BAN

 

 

 

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

Vũ Xuân Thu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẢNG ỦY XÃ HOẠT GIANG

BCĐ XD NÔNG THÔN MỚI

 *

Số:     -TB/BCĐ

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 


 Hoạt Giang, ngày  15 tháng 6 năm 2022

            THÔNG BÁO

Kết luận kiểm tra công tác xây dựng NTM tại thôn Vân Cẩm

 


            Thực hiện Công văn số 05-CV/ĐU ngày 09/6/2022 của Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Hoạt giang về việc kiểm tra các thông trong công tác xây dựng NTM. Sáng ngày 11/6/2022  Đoàn kiểm tra của BCĐ xây dựng NTM xã do đồng chí Trương Văn Thế - Phó chủ tịch UBND x㠖 Phó đoàn và đoàn công tác của xã làm việc với Ban phát triển của thôn Vân Cẩm về công tác xây dựng nâng cao các tiêu chí xây dựng thôn NTM liên quan đến các tiêu chí của xã;

          Sau khi đi kiểm tra thực tế các trục đường chính, rãnh thoát nước, tường rào, nhà ở dân cư, nhà văn hóa và công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thôn; nghe đồng chí Trưởng ban phát triển thôn báo cáo kết quả thực hiện nâng cao các tiêu chí xây dựng thôn NTM, kế hoạch thực hiện các tháng còn lại trong năm 2022 trên địa bàn thôn; các ý kiến thảo luận tại hội nghị; Đồng chí Trương Văn Thế - Phó chủ tịch UBND x㠖 Phó đoàn kiểm tra kết luận những nội dung thôn phải thực hiện trong thời gian tới như sau:

          1. Tiêu chí Giao thông:

          Ban phát triển thôn tập trung tuyên truyền vận động các hộ gia đình đổ bê tông những chỗ lề đường còn nhỏ, đảm bảo cho đường thông thoáng, sạch sẽ. Đồng thời khơi thông hệ thống rãnh thoát nước và bàn định thống nhất trong nhân dân đóng góp kinh phí để xây dựng hệ thống rãnh thoát nước có nắp đậy.

          2. Tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa.

          - Phối hợp với Ban văn hóa xã để trang trí bảng biểu, khánh tiết trong nhà văn hóa theo đúng quy định; dọn dẹp, vứt bỏ những trang thiết bị cũ không sử dụng được cho thông thoáng nhà văn hóa; bàn ghế sắp xếp lại và đấu mối với thôn Vân Hưng để đồng bộ ghế ngồi trong nhà văn hóa.

- Tiến hành cắt cỏ, vệ sinh trong khuôn viên nhà văn hóa; kẻ vẽ sân cầu lông, sân bóng chuyền và mua sắm các dụng cụ thể thao như: Lưới, bóng chuyền, vợt…

- Tiến hành xây dựng công trình nhà vệ sinh đảm bảo theo quy định (ốp lát, mái che, bồn nước, hệ thống xử lý nước thải, cánh cửa…)

- Vận động nhân dân, các đoàn thể để mua chậu hoa, cây cảnh  trồng và đặt tại khu nhà văn hóa (cả trong và ngoài đường).

- Giành kinh phí mua sơn và phối hợp với Đoàn thanh niên vẽ đường tranh bích họa tại nhà văn hóa hoặc trục đường chính của thôn.

3.  Tiêu chí nhà ở dân cư.

Tập trung tuyên truyền nhân dân chỉnh trang nhà cửa, quét vôi, ve hệ thống tường rào, nhất là đối với các hộ ở trục đường chính.

4. Tiêu chí môi trường:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhận dân thực hiện công tác quét dọn đường làng ngõ xóm hàng  ngày, hàng tuần đảm bảo vệ sinh sạch sẽ; tuyên truyền vận động các hộ chăn nuôi xử lý chất thải đảm bảo về công tác vệ sinh môi trường.

Yêu cầu Ban phát triển thôn căn cứ vào nội dung kết luận về những việc cần phải thực hiện để xây dựng kế hoạch cụ thể, tiến độ thực hiện hoàn thành trong tháng 7 báo cáo với đồng chí ĐUV phụ trách chi bộ và nộp về BCĐ xây dựng NTM xã để theo dõi, đôn đốc thực hiện. Cuối tháng 7 Đoàn sẽ tổ chức kiểm tra lại những nội dung yêu cầu Ban phát triển thôn thực hiện.

Yêu cầu Ban phát triển thôn thực hiện nghiêm túc.

Nơi nhận:

- Ban phát triển XDNTM thôn Vân Cẩm (để Th/h);

- Đ/C ĐUV phụ trách (để C/đ);

- Lưu: BCĐ.

.

 TRƯỞNG BAN

 

 

 

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

Vũ Xuân Thu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẢNG ỦY XÃ HOẠT GIANG

BCĐ XD NÔNG THÔN MỚI

 *

Số:     -TB/BCĐ

 

      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 


 Hoạt Giang, ngày  15 tháng 6 năm 2022

            THÔNG BÁO

Kết luận kiểm tra công tác xây dựng NTM tại thôn Vân Yên

 


            Thực hiện Công văn số 05-CV/ĐU ngày 09/6/2022 của Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Hoạt giang về việc kiểm tra các thông trong công tác xây dựng NTM. Sáng ngày 11/6/2022  Đoàn kiểm tra của BCĐ xây dựng NTM xã do đồng chí Trương Văn Thế - Phó chủ tịch UBND x㠖 Phó đoàn và đoàn công tác của xã làm việc với Ban phát triển của thôn Vân Yên về công tác xây dựng nâng cao các tiêu chí xây dựng thôn NTM liên quan đến các tiêu chí của xã;

          Sau khi đi kiểm tra thực tế các trục đường chính, rãnh thoát nước, tường rào, nhà ở dân cư, nhà văn hóa và công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thôn; nghe đồng chí Trưởng ban phát triển thôn báo cáo kết quả thực hiện nâng cao các tiêu chí xây dựng thôn NTM, kế hoạch thực hiện các tháng còn lại trong năm 2022 trên địa bàn thôn; các ý kiến thảo luận tại hội nghị; Đồng chí Trương Văn Thế - Phó chủ tịch UBND x㠖 Phó đoàn kiểm tra kết luận những nội dung thôn phải thực hiện trong thời gian tới như sau:

          1.  Tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa.

          - Phối hợp với Ban văn hóa xã để trang trí bảng biểu, khánh tiết trong nhà văn hóa theo đúng quy định; sửa lại tên Làng Vân Yên thành thôn Vân Yên; nghiên cứu đóng thêm ghế để đồng bộ ghế ngồi trong nhà văn hóa; bổ sung tấm rèm hai bên sân khấu.

- Tiến hành dọn cỏ trong khuôn viên nhà văn hóa, nhất là sân cỏ để kẻ vẽ sân cầu lông, sân bóng chuyền và mua sắm các dụng cụ thể thao như: Lưới, bóng chuyền, vợt…

- Tiếp tục hoàn thiện công trình nhà vệ sinh như: làm mái che, bồn nước, hố ga xử lý nước thải

- Vận động nhân dân, các đoàn thể để mua chậu hoa, cây cảnh đặt bên ngoài đường khu nhà văn hóa.

- Nghiên cứu huy động kinh phí mua sơn và phối hợp với Đoàn thanh niên vẽ đường tranh bích họa tại nhà văn hóa.

2.  Tiêu chí nhà ở dân cư.

Tập trung tuyên truyền nhân dân chỉnh trang nhà cửa, quét vôi, ve hệ thống tường rào, nhất là đối với các hộ ở trục đường chính, các hộ gần nhà văn hóa

3. Tiêu chí môi trường:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhận dân thực hiện công tác quét dọn đường làng ngõ xóm hàng  ngày, hàng tuần, phát quang hành lang an toàn giao thông nhất là khu vực xóm trong núi.

Yêu cầu Ban phát triển thôn căn cứ vào nội dung kết luận về những việc cần phải thực hiện để xây dựng kế hoạch cụ thể, tiến độ thực hiện hoàn thành trong tháng 7 báo cáo với đồng chí ĐUV phụ trách chi bộ và nộp về BCĐ xây dựng NTM xã để theo dõi, đôn đốc thực hiện. Cuối tháng 7 Đoàn sẽ tổ chức kiểm tra lại những nội dung yêu cầu Ban phát triển thôn thực hiện.

Yêu cầu Ban phát triển thôn thực hiện nghiêm túc.

Nơi nhận:

- Ban phát triển XDNTM thôn Vân  Yên (để Th/h);

- Đ/C ĐUV phụ trách (để C/đ);

- Lưu: BCĐ.

 

 TRƯỞNG BAN

 

 

 

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

Vũ Xuân Thu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BCĐ XÂY DỰNG NTM

XÃ HOẠT GIANG

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

            

Hoạt Giang, ngày  15 tháng 6 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Kết luận kiểm tra công tác xây dựng NTM tại thôn Vân Hưng

                                     

          Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/ĐU, ngày 04/11/2021 của BCH Đảng bộ xã về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022; Kế hoạch số 310/KH-UBND ngày 15/11/2021 của UBND xã Hoạt Giang về kế hoạch thực hiện hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM năm 2022; Công văn số 05-CV/ĐU ngày 09/6/2022 của BCĐ xây dựng NTM xã Hoạt Giang về việc kiểm tra các thôn trong công tác xây dựng nông thôn mới.

          Ngày 11/6/2022 đoàn kiểm tra của BCĐXDNTM xã Hoạt Giang đã tổ chức kiểm tra công tác XDNTM tại thôn Vân Hưng.

         Sau khi đi kiểm tra thực tế tiến độ thực hiện các tiêu chí thôn nông thôn mới liên quan đến tiêu chí của xã gồm Tiêu chí số 2 về Giao thông; Tiêu chí số 6 về Cơ sở vật chất văn hóa; Tiêu chí số 9 về Nhà ở dân cư; Tiêu chí số 17 về Môi trường và ATTP trên địa bàn thôn Vân Hưng; BCĐ xây dựng NTM xã Hoạt Giang thống nhất những nhiệm vụ, phần việc thôn Vân Hưng phải tổ chức thực hiện cụ thể như sau:

          1. Tiêu chí Giao thông:

          Ban phát triển thôn tập trung tuyên truyền vận động các hộ gia đình đổ bê tông những chỗ lề đường còn nhỏ, để mở rộng mặt đường và đảm bảo sạch sẽ. Đồng thời khơi thông hệ thống rãnh thoát nước và nghiên cứu để huy động nhân dân đóng góp để xây dựng hệ thống rãnh thoát nước có nắp đậy.

          2. Tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa.

          - Phối hợp với Ban văn hóa xã để trang trí bảng biểu, khánh tiết trong nhà văn hóa theo đúng quy định; mua thêm bàn và đấu mối với thôn Vân Cẩm để đồng bộ ghế ngồi trong nhà văn hóa.

- Tiến hành kẻ vẽ sân cầu lông, sân bóng chuyền và mua sắm các dụng cụ thể thao như: Lưới, bóng chuyền, vợt…

- Tiếp tục hoàn thiện công trình nhà vệ sinh như: làm mái che, bồn nước, hố ga xử lý nước thải, cánh cửa…

- Vận động nhân dân, các đoàn thể để mua chậu hoa, cây cảnh đặt tại khu nhà văn hóa.

- Nghiên cứu huy động kinh phí mua sơn và phối hợp với Đoàn thanh niên vẽ đường tranh bích họa.

3. Tiêu chí môi trường:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhận dân thực hiện công tác quét dọn đường làng ngõ xóm hàng  ngày, hàng tuần, phát quang hành lang an toàn giao thông nhất là tuyến đường từ nhà ông Tin đến nhà ông nụ.

         

Nơi nhận                                                                    

- BPTNTM thôn Thanh Ngoại;                                                  

- Lưu: VP.                                                      TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

 

 

                                                                             BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

                                                                                                   Vũ Xuân Thu

 

  

kết luận kiểm tra NTM

Đăng lúc: 14/09/2022 15:46:15 (GMT+7)

ĐẢNG ỦY XÃ HOẠT GIANG

BCĐ XD NÔNG THÔN MỚI

 *

Số:     -TB/BCĐ

 

      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 


 Hoạt Giang, ngày  15 tháng 6 năm 2022

            THÔNG BÁO

Kết luận kiểm tra công tác xây dựng NTM tại thôn Vân Hưng

 


            Thực hiện Công văn số 05-CV/ĐU ngày 09/6/2022 của Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Hoạt giang về việc kiểm tra các thông trong công tác xây dựng NTM. Sáng ngày 11/6/2022  Đoàn kiểm tra của BCĐ xây dựng NTM xã do đồng chí Trương Văn Thế - Phó chủ tịch UBND x㠖 Phó đoàn và đoàn công tác của xã làm việc với Ban phát triển của thôn Vân Hưng về công tác xây dựng nâng cao các tiêu chí xây dựng thôn NTM liên quan đến các tiêu chí của xã;

          Sau khi đi kiểm tra thực tế các trục đường chính, rãnh thoát nước, tường rào, nhà ở dân cư, nhà văn hóa và công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thôn; nghe đồng chí Trưởng ban phát triển thôn báo cáo kết quả thực hiện nâng cao các tiêu chí xây dựng thôn NTM, kế hoạch thực hiện các tháng còn lại trong năm 2022 trên địa bàn thôn; các ý kiến thảo luận tại hội nghị; Đồng chí Trương Văn Thế - Phó chủ tịch UBND x㠖 Phó đoàn kiểm tra kết luận những nội dung thôn phải thực hiện trong thời gian tới như sau:

          1. Tiêu chí Giao thông:

          Ban phát triển thôn tập trung tuyên truyền vận động các hộ gia đình đổ bê tông những chỗ lề đường còn nhỏ, để mở rộng mặt đường và đảm bảo sạch sẽ. Đồng thời khơi thông hệ thống rãnh thoát nước và bàn thống nhất trong nhân dân đóng góp kinh phí để xây dựng hệ thống rãnh thoát nước có nắp đậy.

          2. Tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa.

          - Phối hợp với Ban văn hóa xã để trang trí bảng biểu, khánh tiết trong nhà văn hóa theo đúng quy định; mua thêm bàn và đấu mối với thôn Vân Cẩm để đồng bộ ghế ngồi trong nhà văn hóa.

- Tiến hành kẻ vẽ sân cầu lông, sân bóng chuyền và mua sắm các dụng cụ thể thao như: Lưới, bóng chuyền, vợt…

- Tiếp tục hoàn thiện công trình nhà vệ sinh như: làm mái che, bồn nước, hố ga xử lý nước thải, cánh cửa…

- Vận động nhân dân, các đoàn thể để mua chậu hoa, cây cảnh đặt tại khu nhà văn hóa, đường vào nhà văn hóa.

- Giành kinh phí mua sơn và phối hợp với Đoàn thanh niên vẽ đường tranh bích họa tại nhà văn hóa.

3.  Tiêu chí nhà ở dân cư.

Tập trung tuyên truyền nhân dân chỉnh trang nhà cửa, quét vôi, ve hệ thống tường rào, nhất là đối với các hộ ở trục đường chính.

4. Tiêu chí môi trường:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhận dân thực hiện công tác quét dọn đường làng ngõ xóm hàng  ngày, hàng tuần, phát quang hành lang an toàn giao thông nhất là tuyến đường từ nhà ông Tin đến nhà ông Nụ. tiếp tục chăm sóc đường hoa cây cảnh hiện có trong thôn

Yêu cầu Ban phát triển thôn căn cứ vào nội dung kết luận về những việc cần phải thực hiện để xây dựng kế hoạch cụ thể, tiến độ thực hiện hoàn thành trong tháng 7 báo cáo với đồng chí ĐUV phụ trách chi bộ và nộp về BCĐ xây dựng NTM xã để theo dõi, đôn đốc thực hiện. Cuối tháng 7 Đoàn sẽ tổ chức kiểm tra lại những nội dung yêu cầu Ban phát triển thôn thực hiện.

Yêu cầu Ban phát triển thôn thực hiện nghiêm túc.

Nơi nhận:

- Ban phát triển XDNTM thôn Vân Hưng (để Th/h);

- Đ/C ĐUV phụ trách (để C/đ);

- Lưu: BCĐ.

 TRƯỞNG BAN

 

 

 

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

Vũ Xuân Thu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẢNG ỦY XÃ HOẠT GIANG

BCĐ XD NÔNG THÔN MỚI

 *

Số:     -TB/BCĐ

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 


 Hoạt Giang, ngày  15 tháng 6 năm 2022

            THÔNG BÁO

Kết luận kiểm tra công tác xây dựng NTM tại thôn Vân Cẩm

 


            Thực hiện Công văn số 05-CV/ĐU ngày 09/6/2022 của Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Hoạt giang về việc kiểm tra các thông trong công tác xây dựng NTM. Sáng ngày 11/6/2022  Đoàn kiểm tra của BCĐ xây dựng NTM xã do đồng chí Trương Văn Thế - Phó chủ tịch UBND x㠖 Phó đoàn và đoàn công tác của xã làm việc với Ban phát triển của thôn Vân Cẩm về công tác xây dựng nâng cao các tiêu chí xây dựng thôn NTM liên quan đến các tiêu chí của xã;

          Sau khi đi kiểm tra thực tế các trục đường chính, rãnh thoát nước, tường rào, nhà ở dân cư, nhà văn hóa và công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thôn; nghe đồng chí Trưởng ban phát triển thôn báo cáo kết quả thực hiện nâng cao các tiêu chí xây dựng thôn NTM, kế hoạch thực hiện các tháng còn lại trong năm 2022 trên địa bàn thôn; các ý kiến thảo luận tại hội nghị; Đồng chí Trương Văn Thế - Phó chủ tịch UBND x㠖 Phó đoàn kiểm tra kết luận những nội dung thôn phải thực hiện trong thời gian tới như sau:

          1. Tiêu chí Giao thông:

          Ban phát triển thôn tập trung tuyên truyền vận động các hộ gia đình đổ bê tông những chỗ lề đường còn nhỏ, đảm bảo cho đường thông thoáng, sạch sẽ. Đồng thời khơi thông hệ thống rãnh thoát nước và bàn định thống nhất trong nhân dân đóng góp kinh phí để xây dựng hệ thống rãnh thoát nước có nắp đậy.

          2. Tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa.

          - Phối hợp với Ban văn hóa xã để trang trí bảng biểu, khánh tiết trong nhà văn hóa theo đúng quy định; dọn dẹp, vứt bỏ những trang thiết bị cũ không sử dụng được cho thông thoáng nhà văn hóa; bàn ghế sắp xếp lại và đấu mối với thôn Vân Hưng để đồng bộ ghế ngồi trong nhà văn hóa.

- Tiến hành cắt cỏ, vệ sinh trong khuôn viên nhà văn hóa; kẻ vẽ sân cầu lông, sân bóng chuyền và mua sắm các dụng cụ thể thao như: Lưới, bóng chuyền, vợt…

- Tiến hành xây dựng công trình nhà vệ sinh đảm bảo theo quy định (ốp lát, mái che, bồn nước, hệ thống xử lý nước thải, cánh cửa…)

- Vận động nhân dân, các đoàn thể để mua chậu hoa, cây cảnh  trồng và đặt tại khu nhà văn hóa (cả trong và ngoài đường).

- Giành kinh phí mua sơn và phối hợp với Đoàn thanh niên vẽ đường tranh bích họa tại nhà văn hóa hoặc trục đường chính của thôn.

3.  Tiêu chí nhà ở dân cư.

Tập trung tuyên truyền nhân dân chỉnh trang nhà cửa, quét vôi, ve hệ thống tường rào, nhất là đối với các hộ ở trục đường chính.

4. Tiêu chí môi trường:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhận dân thực hiện công tác quét dọn đường làng ngõ xóm hàng  ngày, hàng tuần đảm bảo vệ sinh sạch sẽ; tuyên truyền vận động các hộ chăn nuôi xử lý chất thải đảm bảo về công tác vệ sinh môi trường.

Yêu cầu Ban phát triển thôn căn cứ vào nội dung kết luận về những việc cần phải thực hiện để xây dựng kế hoạch cụ thể, tiến độ thực hiện hoàn thành trong tháng 7 báo cáo với đồng chí ĐUV phụ trách chi bộ và nộp về BCĐ xây dựng NTM xã để theo dõi, đôn đốc thực hiện. Cuối tháng 7 Đoàn sẽ tổ chức kiểm tra lại những nội dung yêu cầu Ban phát triển thôn thực hiện.

Yêu cầu Ban phát triển thôn thực hiện nghiêm túc.

Nơi nhận:

- Ban phát triển XDNTM thôn Vân Cẩm (để Th/h);

- Đ/C ĐUV phụ trách (để C/đ);

- Lưu: BCĐ.

.

 TRƯỞNG BAN

 

 

 

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

Vũ Xuân Thu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẢNG ỦY XÃ HOẠT GIANG

BCĐ XD NÔNG THÔN MỚI

 *

Số:     -TB/BCĐ

 

      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 


 Hoạt Giang, ngày  15 tháng 6 năm 2022

            THÔNG BÁO

Kết luận kiểm tra công tác xây dựng NTM tại thôn Vân Yên

 


            Thực hiện Công văn số 05-CV/ĐU ngày 09/6/2022 của Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Hoạt giang về việc kiểm tra các thông trong công tác xây dựng NTM. Sáng ngày 11/6/2022  Đoàn kiểm tra của BCĐ xây dựng NTM xã do đồng chí Trương Văn Thế - Phó chủ tịch UBND x㠖 Phó đoàn và đoàn công tác của xã làm việc với Ban phát triển của thôn Vân Yên về công tác xây dựng nâng cao các tiêu chí xây dựng thôn NTM liên quan đến các tiêu chí của xã;

          Sau khi đi kiểm tra thực tế các trục đường chính, rãnh thoát nước, tường rào, nhà ở dân cư, nhà văn hóa và công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thôn; nghe đồng chí Trưởng ban phát triển thôn báo cáo kết quả thực hiện nâng cao các tiêu chí xây dựng thôn NTM, kế hoạch thực hiện các tháng còn lại trong năm 2022 trên địa bàn thôn; các ý kiến thảo luận tại hội nghị; Đồng chí Trương Văn Thế - Phó chủ tịch UBND x㠖 Phó đoàn kiểm tra kết luận những nội dung thôn phải thực hiện trong thời gian tới như sau:

          1.  Tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa.

          - Phối hợp với Ban văn hóa xã để trang trí bảng biểu, khánh tiết trong nhà văn hóa theo đúng quy định; sửa lại tên Làng Vân Yên thành thôn Vân Yên; nghiên cứu đóng thêm ghế để đồng bộ ghế ngồi trong nhà văn hóa; bổ sung tấm rèm hai bên sân khấu.

- Tiến hành dọn cỏ trong khuôn viên nhà văn hóa, nhất là sân cỏ để kẻ vẽ sân cầu lông, sân bóng chuyền và mua sắm các dụng cụ thể thao như: Lưới, bóng chuyền, vợt…

- Tiếp tục hoàn thiện công trình nhà vệ sinh như: làm mái che, bồn nước, hố ga xử lý nước thải

- Vận động nhân dân, các đoàn thể để mua chậu hoa, cây cảnh đặt bên ngoài đường khu nhà văn hóa.

- Nghiên cứu huy động kinh phí mua sơn và phối hợp với Đoàn thanh niên vẽ đường tranh bích họa tại nhà văn hóa.

2.  Tiêu chí nhà ở dân cư.

Tập trung tuyên truyền nhân dân chỉnh trang nhà cửa, quét vôi, ve hệ thống tường rào, nhất là đối với các hộ ở trục đường chính, các hộ gần nhà văn hóa

3. Tiêu chí môi trường:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhận dân thực hiện công tác quét dọn đường làng ngõ xóm hàng  ngày, hàng tuần, phát quang hành lang an toàn giao thông nhất là khu vực xóm trong núi.

Yêu cầu Ban phát triển thôn căn cứ vào nội dung kết luận về những việc cần phải thực hiện để xây dựng kế hoạch cụ thể, tiến độ thực hiện hoàn thành trong tháng 7 báo cáo với đồng chí ĐUV phụ trách chi bộ và nộp về BCĐ xây dựng NTM xã để theo dõi, đôn đốc thực hiện. Cuối tháng 7 Đoàn sẽ tổ chức kiểm tra lại những nội dung yêu cầu Ban phát triển thôn thực hiện.

Yêu cầu Ban phát triển thôn thực hiện nghiêm túc.

Nơi nhận:

- Ban phát triển XDNTM thôn Vân  Yên (để Th/h);

- Đ/C ĐUV phụ trách (để C/đ);

- Lưu: BCĐ.

 

 TRƯỞNG BAN

 

 

 

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

Vũ Xuân Thu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BCĐ XÂY DỰNG NTM

XÃ HOẠT GIANG

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

            

Hoạt Giang, ngày  15 tháng 6 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Kết luận kiểm tra công tác xây dựng NTM tại thôn Vân Hưng

                                     

          Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/ĐU, ngày 04/11/2021 của BCH Đảng bộ xã về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022; Kế hoạch số 310/KH-UBND ngày 15/11/2021 của UBND xã Hoạt Giang về kế hoạch thực hiện hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM năm 2022; Công văn số 05-CV/ĐU ngày 09/6/2022 của BCĐ xây dựng NTM xã Hoạt Giang về việc kiểm tra các thôn trong công tác xây dựng nông thôn mới.

          Ngày 11/6/2022 đoàn kiểm tra của BCĐXDNTM xã Hoạt Giang đã tổ chức kiểm tra công tác XDNTM tại thôn Vân Hưng.

         Sau khi đi kiểm tra thực tế tiến độ thực hiện các tiêu chí thôn nông thôn mới liên quan đến tiêu chí của xã gồm Tiêu chí số 2 về Giao thông; Tiêu chí số 6 về Cơ sở vật chất văn hóa; Tiêu chí số 9 về Nhà ở dân cư; Tiêu chí số 17 về Môi trường và ATTP trên địa bàn thôn Vân Hưng; BCĐ xây dựng NTM xã Hoạt Giang thống nhất những nhiệm vụ, phần việc thôn Vân Hưng phải tổ chức thực hiện cụ thể như sau:

          1. Tiêu chí Giao thông:

          Ban phát triển thôn tập trung tuyên truyền vận động các hộ gia đình đổ bê tông những chỗ lề đường còn nhỏ, để mở rộng mặt đường và đảm bảo sạch sẽ. Đồng thời khơi thông hệ thống rãnh thoát nước và nghiên cứu để huy động nhân dân đóng góp để xây dựng hệ thống rãnh thoát nước có nắp đậy.

          2. Tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa.

          - Phối hợp với Ban văn hóa xã để trang trí bảng biểu, khánh tiết trong nhà văn hóa theo đúng quy định; mua thêm bàn và đấu mối với thôn Vân Cẩm để đồng bộ ghế ngồi trong nhà văn hóa.

- Tiến hành kẻ vẽ sân cầu lông, sân bóng chuyền và mua sắm các dụng cụ thể thao như: Lưới, bóng chuyền, vợt…

- Tiếp tục hoàn thiện công trình nhà vệ sinh như: làm mái che, bồn nước, hố ga xử lý nước thải, cánh cửa…

- Vận động nhân dân, các đoàn thể để mua chậu hoa, cây cảnh đặt tại khu nhà văn hóa.

- Nghiên cứu huy động kinh phí mua sơn và phối hợp với Đoàn thanh niên vẽ đường tranh bích họa.

3. Tiêu chí môi trường:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhận dân thực hiện công tác quét dọn đường làng ngõ xóm hàng  ngày, hàng tuần, phát quang hành lang an toàn giao thông nhất là tuyến đường từ nhà ông Tin đến nhà ông nụ.

         

Nơi nhận                                                                    

- BPTNTM thôn Thanh Ngoại;                                                  

- Lưu: VP.                                                      TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

 

 

                                                                             BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

                                                                                                   Vũ Xuân Thu